Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Avainsana Vallilanlaakso

Kivinokka ja Vuosaari ensi viikkoon lautakunnassa 8.4.2014

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa päätettiin seuraavia asioita:

Kivinokan suunnitteluperiaatteet jäivät viikoksi pöydälle. Ollaan Oden kanssa sen kannalla, että Kivinokka säilytetään virkistyskäytössä, mutta Itäväylän alueelle tulisi rakentaa.

Koivusaari on ollut pari viikkoa pöydällä. Päätettiin, että asemakaavaa laadittaessa selvitetään mahdollisuutta pienentää risteyksen vaatimaa tilaa yhteistyössä tiehallinnon kanssa. Ennen asemakaavavaihetta pitäisi selvittää,

Kivinokka vihreäksi, Koivusaari ja Vuosaaren voimalaitos sekä Vallilanlaakso (kaupunkisuunnittelulautakunta 8.4.2014)

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa on isoja asioita 8.4.

Kivinokan suunnitteluperiaatteet ovat nyt tässä. Kannatan Kivinokan säilyttämistä virkistysalueena. Se on ainutlaatuinen paikka. Olen tiiviin kaupungin kannattaja. Helsingissä tulee olemaan 860 000 asukasta vuonna 2050. Tämä määrä asukkaita tarvitsee laajoja, laadukkaita virkistysalueita. Kivinokka on juuri sellainen. Se on kahden metroaseman välissä,

Kaupunkisuunnittelulautakunta 1.4. Aprillipäivän avoin kokous

Kokouksen tallenteen voi katsoa Helsinkikanavalta.

Erottajalle on tulossa autoton oleskelualue, jota voisi käyttää myös kaupunkitapahtumiin. Sitä tukemaan tulee kioski, jolla myös ulkotarjoilualue. Keskustelussa kiiteltiin kaavaa. Kyseltiin myös Svenska Teaternin saattoliikenteen järjestelyistä ja tarkoitus on jatkaa keskustelua tulevan katusuunnitelman yhteydessä niistä ratkaisuista yksityiskohtaisesti. Lisäksi kiiteltiin sitä, että kioskin koko on kasvatettu sekä alueelle pistetty kaksi pyöräpysäköintipaikkaa,

Kaupunkisuunnittelulautakunnan avoin kokous 1.4.2014 – Vallilanlaakso taas kerran.

Lautakunta pitää Aprillipäivän kunniaksi avoimen kokouksen, joka alkaa kello 14.30 osoitteessa Kansakoulukatu 3. Virasto täyttää 50 vuotta, mikä kunnioitettavaa. Tervetuloa kokoukseen mukaan.

Erottajalle on tulossa autoton oleskelu, jota voisi käyttää myös kaupunkitapahtumiin. Sitä tukemaan tulee kioski, jolla myös ulkotarjoilualue. Erottaja tulee osaksi kävelykeskustaa ja Esplanadia. Linja-autojen päätepysäkki siirretään ja käytöstä poistunut Stockmannin ajoramppi puretaan.

17.12. lautakunnassa päätettiin mm. toimintasuunnitelmasta ja Vuotien turvallisuudesta

Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelma vuosille 2014 – 2016. Tehtiin pari muutosta teksteihin. Oden hyvän ehdotuksen mukaisesti Vallilanlaakson joukkoliikennekadun asemakaava muutettiin muotoon Vallilanlaakson joukkoliikenneyhteyden asemakaava. Sitten lisättiin kumppanuuskaavoituksen edistämisestä ja siitä, että merkittävistä kaavoista pitäisi laatia elinkeino-, työllisyys-, ympäristö- ja talousvaikutusten arviointi.

Pasilan konepajan osa-alueen 5 ja 6 asemakaavan muutosehdotuksesta tehty muistutus ja annetut lausunnot.