Elän Helsingissä asiantuntijatyöläisenä, järjestöaktiivina, vihreänä poliitikkona ja äitinä. Minussa yhdistyvät kaupunkikulttuuria rakastava sosiaalinen city-ihminen ja luonnonläheinen eteläpohjalainen.

Päätöksentekijä

Valtuusto päättää joka toinen viikko uusien asuntojen rakentamisesta Helsinkiin, viheralueiden suojelusta ja palvelujen parantamisesta. Saan tehdä kaupungista paremman Helsingin tapahtumasäätiön varapuheenjohtajana sekä Torikortteleita hallinoivan Helsingin Leijona Oy:n puheenjohtajana. Kosketus maakuntien muutokseen säilyy, koska olen maakuntavaltuuston varajäsen.

Tällä valtuustokaudella olen ollut jäsenenä kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnassa ensimmäiset kaksi vuotta kaudesta. Sen tehtävä on osaltaan kuroa umpeen hyvinvointi- ja terveyseroja Helsingissä sekä tehdä kaupungista aina vähän hauskempi paikka.

Viime valtuustokaudella (2012–2017) pääsin rakentamaan Helsinkiä kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenenä ja varavaltuutettuna. Kaupungin päätöksenteossa olen kokenut paljon: aloitin työni vihreänä kaupunginvaltuutettuna vuoden 2005 alussa. Olen aina imeytynyt asioihin täysillä ja niin on käynyt myös kaupunkivaikuttamisen kohdalla. Toimin kaupunginhallituksen jäsenenä 2007–2012. Valtuustoryhmäni on luottanut minuun: kymmenen vuotta toimin ryhmäni varapuheenjohtajana. Valtuusto- ja lautakuntatyössä opetus- ja kiinteistöasioiden parissa osaamiseni on kehittynyt vuosien varrella – kokemukseni ansiosta saan tuloksia aikaiseksi.

Vihreä

Liityin Vihreisiin, sillä se on puolueista ainoa, joka todella tarttuu yhteiskunnan muutokseen ja katsoo eteenpäin. Siinä missä muut puolueet näkevät maailman muuttumisen uhkana ja keskittyvät puolustamaan saavutettuja etuja, löytävät Vihreät muutoksesta mahdollisuuden. Vihreät edustavat selvästi muuttuvan maailman luovaa ja ajattelevaa ihmistä: meillä eri mielipiteitä kuunnellaan, kannetaan vastuu lähimmäisistä ja ympäristöstä, perustellaan väitteet tietoon perustuen ja suhtaudutaan erilaisuuteen suvaitsevaisesti.

Äiti

Minulla on kolme lasta. Perheen kasvamisen jälkeen puistot ja leikkipaikat, esteettömät kahvilat ja kirjastojen lastenosastot ovat muuttuneet tärkeäksi osaksi kaupunkilaista arkeani. Omakohtainen kokemus muovaa myös tapaa tarkastella kaupungin palveluja, varhaiskasvatusta ja kouluasioita. Haluan olla luomassa hyvää ja tasa-arvoista tulevaisuutta omille lapsilleni ja muille huomisen helsinkiläisille.

Asiantuntija- ja vaikuttamistyöläinen

Olen koko aikuisikäni päässyt tekemään työtä, joka on tarjonnut innostavia näköaloja päätöksentekoon ja yhteiskuntaan.

Tällä hetkellä työskentelen Milttonilla vaikuttajaviestinnän johtavana neuvonantajana. Aikaisemmin olin Akavassa ilmasto- ja ympäristöpolitiikan asiantuntijana. Vastasin myös sote- ja maakuntauudistuksen vaikuttamistyön ja yleisemmin Akavan tekevän vaikuttamistyön koordinaatiosta. Ennen tätä tein työtä vihreän ministeriryhmän ja Ville Niinistön erityisavustajana, talouspolitiikan, ulkopolitiikan ja hallitusyhteistyön kysymyksissä. Aikaisemmin autoin työministereinä toimineita Anni Sinnemäkeä ja Tarja Cronbergia heidän erityisavustajanaan.

Olen työskennellyt myös Helsingin yliopiston alumnikoordinaattorina. Tuolloin ohjasin yliopiston, tiedekuntien ja laitosten alumnitoimintaa osana yliopiston yhteiskuntasuhteiden hoitoa. Työterveyslaitoksella tutkin 2000-luvun alussa työn ja muun elämän yhteensovittamista. Vuoden 2003 työskentelin työministeriössä erikoissuunnittelijana, hallituksen työssä jaksamisen ohjelmassa.

Tuntumaa opintoalaani, kansantaloustieteeseen hain aikanaan Suomen Pankista, kun työskentelin siellä kansainvälisen sihteeristön ekonomistiharjoittelijana. Arvopaperimarkkinoiden lainalaisuuksiin perehdyin Mandatum Pankkiiriliikkeessä, missä työskentelin arvopaperiselvityksessä.

Olen valmistunut Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta kansantaloustieteen alalta vuonna 2005. Gradussani tutkin työmarkkinoiden eriytymistä naisten ja miesten aloihin.

Tulevaisuuden pohtija ja luottamustoimija

Vuonna 2003 osallistuin SITRA:n järjestämälle Suomi 2015 – Tulevaisuuden Tekijät -kurssille, jolla pohdittiin Suomen tulevaisuuden vahvuusalueita ja luotiin visioita Suomesta vuonna 2015. Tulevaisuutta olen pohtinut myös esimerkiksi British Councilin ilmastolähettiläänä, Kirkon sosiaalifoorumissa ja Euroopan kulttuurisäätiön Suomen osaston hallituksessa.

Opiskeluaikana olin aktiivisesti mukana opiskelijoiden edunvalvontatyössä. Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) puheenjohtajuus ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) hallituksen puheenjohtajuus opettivat luotsaamaan ihmisiä yhteisiin päätöksiin sekä löytämään eriävistäkin kannoista yhteisen tahdon. Puheenjohtaminen on minulle muutoinkin tuttua, sillä olin kuusi vuotta Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n (entinen SVAL) puheenjohtaja.

Muutama vuosi sitten toimin Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin varapuheenjohtajana. Oli hienoa olla tukemassa lapsiperheiden parissa tehtävää ennaltaehkäisevää työtä, kuten tarjoamassa ystäviä maahanmuuttajaäideille ja perhekummeja niitä tarvitseville.

Here is Elina in English.

Här finns Elina på svenska.