Nya sätt att agera – en kreativ stad!

Människornas livsstigar skiljer sig från varandra, var och en pusslar ihop sitt liv av olika slags bitar: familj, medborgaraktivitet, arbete, studier, hobbyer och deltidsföretagande varvas. Kraven på den offentliga servicen växer. Alla måste kunna granateras med offentliga medel finansierad service av hög kvalitet. Och ifall någon är villig att skaffa sig något extra på egen bekostnad skall det väl tillåtas. De offentliga tjänsterna bör i framtiden anpassas enligt serviceanvändarnas personliga behov. Stadens servicestruktur och stadsplaneringen bör kunna stöda olika slags människor i deras olika behov, livsrytmer och livssituationer.

Har du redan en personal trainer på biblioteket?

Man måste hitta nya innovationer inom stadsplaneringen och servicetillbudet inom staden. Alla skall garanteras basservice av god kvalitet men skräddarsydda och individuella lösningar kan användaren betala för själv.

Helsingfors – en internationell invandrarmetropol?

Jag vill att Helsingfors blir en internationell invandrarmetropol eftersom en kreativ och pluralistisk företagarstad föds genom tolerans, sakkunnig arbetskraft och nya innovationer. Staden måste ha en egen invandrarpolitik som välkomnar människorna och ser till att de blir väl hemmastadda.

Vem är Elina?

Jag är medlem av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen i Helsingfors. Som utbildning är jag pol mag i nationalekonomi. Jag är minister Niinistös specialmedarbetare. Jag är en mamma till två. Jag har jobbat med public relations vid Helsingfors Universitet. Bland mina förtroendeposter är t ex ordförandeskap i Statsvetarnas förbund i Finland – SVAL r.f. Jag har många år i olika organisationer bakom mig, liksom jag har varit ordförande för Finlands studentkårers förbund (FSF) r.f. Jag har genom arbetslivet och organisationsaktivitet bekantat mig särskilt med arbetsmarknads- och utbildningspolitik. Som hobbyer läser jag litteratur och går på teater.Efter att ha deltagit i olika framtidsprojekt är jag säker på att tiden har kört förbi de gubbar som koncentrerar sig på att försvara redan vunna förmåner. Helsingfors konkurrenskraft kräver mer än traditionell industri, den kräver sociala innovationer – vi är bra på att utveckla nya saker. Nu behövs en öppen diskussion om hur vi kan förnya vårt samhälle så att det goda i det kvarstår samtidigt som vi tar itu med de europeiska utmaningarna.

ei kommenteja.

Mitä ajattelet?

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *