Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

17.12. lautakunnassa päätettiin mm. toimintasuunnitelmasta ja Vuotien turvallisuudesta

Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelma vuosille 2014 – 2016. Tehtiin pari muutosta teksteihin. Oden hyvän ehdotuksen mukaisesti Vallilanlaakson joukkoliikennekadun asemakaava muutettiin muotoon Vallilanlaakson joukkoliikenneyhteyden asemakaava. Sitten lisättiin kumppanuuskaavoituksen edistämisestä ja siitä, että merkittävistä kaavoista pitäisi laatia elinkeino-, työllisyys-, ympäristö- ja talousvaikutusten arviointi.

Pasilan konepajan osa-alueen 5 ja 6 asemakaavan muutosehdotuksesta tehty muistutus ja annetut lausunnot. Menivät esityksen mukaan.

Oikaisuvaatimus Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavaehdotuksesta. Koska meidän työ on valmistelua kaupunkisuunnittelulautakunnassa, ei siitä voi hakea oikaisua. Nythän sitten siitä valtuuston kokouksen päätöksestä varmasti haetaan oikaisua.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee jalankulkijoiden turvallisuuden parantamista Vuotiellä. Tähän tehtiin muutosehdotus, johon oli helppo yhtyä. Poistettiin vähän tekstiä, joka ei löytänyt ratkaisua jalankulkijoiden turvallisuuteen. Tästä äänestettiin ja muutos tehtiin äänin 3-6. Laitan tähän koko muutoksen: ”Jalankulkijoille on osoitettu huomattavasti turvallisempia, mutta pidempiä reittivaihtoehtoja metroasemalle. Osa erityisesti Aurinkolahden itäosan suunnalta saapuvista jalankulkijoista käyttää liikenneturvallisuuden näkökulmasta ei toivottuja reittejä metroaseman suuntaan mennessään. Tästä syystä tutkitaan jalankulkijoiden reittejä ja opastusta itäsuunnasta metroasemalle saavuttaessa. Nykyisen kauppakeskuksen pysäköintialueen ja sen lähiympäristön järjestelyt tulevat muuttumaan, kun Bertha Pauligin kadun ja Kahvikadun katusuunnitelmat toteutuvat. Muutokset tulevat parantamaan jalankulkuyhteyksiä ja ohjaamaan jalankulkuliikennettä haluttuja turvallisempia reittejä metroasemalle. Kahvikorttelin, jota edellä mainitut kadut ympäröivät, rakentaminen on parhaillaan käynnissä, mutta korttelin arvioitu valmistumisaika on vasta vuonna 2019. Katuja rakennetaan sitä mukaa, kun taloja valmistuu. Etelä- pohjoissuuntainen Kahvikatu, josta on suora yhteys metroasemalle, on jo osittain rakennettu. Kahvikadun rinnalle valmistui tänä syksynä Sikuripuisto, jonka puistoraitit mahdollistavat myös sujuvan liikkumisen metroasemalle etelän suunnasta. Itäsuunnan jalankulkuyhteydeksi aloitteessa mainittu suojatie ja jalankulku Vuotien pohjoispuolitse ei ole laatutasoltaan paras, mutta kenties ainut vaihtoehto kauppakeskuksen läpikulun laajentamisen ollessa todettu mahdottomaksi omistajan taholta. Vuoteen 2019 ajoittuva alueen valmistuminen on liian myöhäinen vaihe järjestää jalankulkuyhteys jo rakennetulta alueelta joukkoliikenteelle.”

Älyliikenteen asiantuntijapalvelut vuonna 2014 – konsultin valinta. Henkilöresurssi älyliikenteen edistämistyöhön. Esittelijä veti asian pois listalta kokonaan.