Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 1.4. Aprillipäivän avoin kokous

Kokouksen tallenteen voi katsoa Helsinkikanavalta.

Erottajalle on tulossa autoton oleskelualue, jota voisi käyttää myös kaupunkitapahtumiin. Sitä tukemaan tulee kioski, jolla myös ulkotarjoilualue. Keskustelussa kiiteltiin kaavaa. Kyseltiin myös Svenska Teaternin saattoliikenteen järjestelyistä ja tarkoitus on jatkaa keskustelua tulevan katusuunnitelman yhteydessä niistä ratkaisuista yksityiskohtaisesti. Lisäksi kiiteltiin sitä, että kioskin koko on kasvatettu sekä alueelle pistetty kaksi pyöräpysäköintipaikkaa, toinen pohjoisespan varteen teatterin eteen ja toinen eteläespalle tulevan kioskin viereen.

Vuoden 2013 kaavoituksen arviointi ja seuranta. Siinä pohditaan, toteuttaako päätökset kaupungin strategisia tavoitteita. Viime vuonna tehtiin 51 uutta asemakaavaa. Niiden kokonaiskerrosalasta yli kolme neljäsosaa sijoittui nykyisen raideliikenteen tai tulevan Raide-Jokerin vaikutusalueelle. Eli hyvin on pysytty raiteiden äärellä. Asumisen kerrosalasta 84 % sijoittuu pitkällä aikavälillä raideliikennevyöhykkeelle. Toimitiloista ainoastaan 2 % sijoittui raiteiden ulkopuolelle.

Kruunuvuorenranta, Koirasaaret-alueen asemakaavaluonnos on käsittelyssä. Megahieno alue, Kruunuvuorenrannan eteläkärjessä, merellistä upeaa asuinaluetta. Alueelle tulee noin 1200 asukasta. Nykyistä Koirasaarta laajennetaan täytöillä ja jopa uusi saari Koirasaaren eteläpuolelle. Keskustelu virisi siitä, että kustannukset on laskettu tälle alueelle vapaarahoitteisen asuntotuotannon mukaan, vaikka AM-ohjelman mukaan pitäisi aina laskea sen jakauman mukaan. Tosin Kruunuvuorenrannassa kokonaisuudessaan toteutuu ohjelman hallintomuotojakauma. Esityksessä polkupyöräilijät ajavat ajoradalla sekaliikenteessä. Esittelijä totesi, että autoliikennemäärä jää sen verran vähäiseksi, että ihan pyöräilyn suunnitteluohjeiden mukaan pyöräily voidaan sijoittaa ajoradalle. Lisäksi kyselin luontoarvoista. Olemassa olevalla maa-alueella lähinnä öljysäiliöitä ja sitten tulee maatäytöillä uusi saari, joten meritäyttö on suurin luontokysymys. Lisäksi jaettiin huoli joukkoliikenteen puutteesta hankalan mallisella saarella.

Viime viikolla oli jäänyt pöydälle yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnusten pysäköintipaikkojen tulevaisuus. Ehdotetaan otettavaksi käyttöön oma pysäköintitunnusjärjestelmä yhteiskäyttöautoille. Keskustelu virisikin ja esityksiä lenteli. Kokoomuksen Niiranen ehdotti, että nykyiset yhteiskäyttöpaikat muutetaan asukastunnuspaikoiksi. Esittelijä sanoi, että paikat tulevat erikseen lautakuntaan päätettäväksi, joten turha tehdä tässä päätöstä tästä. Äänestyksessä tämä ehdotus meni läpi, vastustivat vas, vihr ja ps.

Toisena Niiranen ehdotti myös että maksu olisi yrityspysäköintimaksu. Esittelijä sanoi, että esitetylle maksulle on perusteena se, että yhteiskäytön suosiminen vapauttaa tilaa asukaspysäköinnille. Äänestyksessä tämäkin Niirasen ehdotus meni läpi, vastustivat vihr ja ps. Olin itse siis esittelijän kanssa samaa mieltä.

Rautava ehdotti, että vuodet 2015 – 2016 ovat kokeiluvuosia ja jatkopäätökset tehtäisiin 2016. Emme kannattaneet sitä, että yritysten toiminnalle asetetaan aikaraja, joka vaikuttaa heidän investointipäätöksiinsä sekä vaikkapa lainansaantiin. Äänestyksessä esitys voitti ja sitä vastustimme vain me vihreät.

Soinivaara ehdotti, että poistetaan yläraja sille, paljonko autoja saa olla (nyt 600), koska se vaikuttaa yritysten valintoja. Kannatin tätä ehdotusta. Äänestyksessä Soininvaaraa kannatti vas, vihr ja ps, joten ei mennyt läpi (5-4).

Avoimen kokouksen kunniaksi nostetaan keskusteluun Vallilanlaakson joukkoliikennekatu. Tässä siis selvitys liikennehankkeista, joita arvioidaan säännöllisin väliajoin, ja tämä selvitys merkitään vain tiedoksi. Asia jäi puheenjohtajan pyynnöstä pöydälle, koska Niiranen avasi keskustelun Vallilanlaakson joukkoliikennekadusta.

Sörnäisissä Arcturuksenkatu haetaan muutosta, jolla 8 asunnon sijaan rakennettaisiinkin 16 asuntoa. Todella kannatettavaa! Esityksen mukaan.