Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelu kesälomalle!

Viimeinen kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous käsitteli nämä asiat 17.6.2014.

Jätkäsaaren matkustajasataman suunnitelma. Suunnitelma on massiivinen. Satama vakuuttaa, että kaava ei johda hallitsemattomaan tilanteeseen investointitarpeen tai liikenteen osalta. Tätä on vaikea kyllä ymmärtää. Sataman mukaan he eivät tarvitse kantaa, vaan sitä tarvitsee mm. raitioliikenteen järjestäminen toisessa vaiheessa. Investointilaskelmasta (130 meuroa) puolet olisi kannen kustannuksia. Kansi on ajoitettu 2025 eli vasta seuraavalle investointisuunnitelmakaudelle. Itseäni hirvittää se, että tästä autottomasta tai vähäautoisesta Jätkäsaaren kaupunginosasta on tulossa rekkaliikenteen keskus. Matkustajaliikenne kuuluukin Jätkäsaareen. Tiivistetysti ongelmat ovat siis kustannukset ja liikenteen lisääntyminen. Sataman tulisi jatkossa suosia tariffipolitiikallaan rekkojen ja autojen kulkemista Vuosaaren sataman kautta.

Ode teki kaksi ehdotuksen, että samalla lautakunta toteaa, ettei kaavaan liittyviä investointeja ole mahdollista toteuttaa kaupungin investointiraamin sisältä. Kaavaesityksen toteuttaminen ei siten ole mahdollista ilman, että investointeja rahoitetaan tavalla tai toiselta kaupungin investointiraamin ulkopuolelta. Tämä hyväksyttiin äänestyksessä.

Viime kerralla jäi myös pöydälle tarkistettu esitys Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueiden asemakaavaksi. Ehdotuksesta on poistettu edelliseen verrattuna tie metsän reunassa koska Lystikukkulan metsässä on suojeltuja lepakoita. Lisäksi isoja tontteja ei ole pakko lohkoa. Ja joka tapauksessa asioita käsitellään mökkien omistajien kanssa vasta kun nykyiset vuokrasopimukset umpeutuvat joskus ensi vuosikymmenellä. Vasemmistoliitto teki ehdotuksen, että suurien palstojen jakaminen poistettaisiin selostuksesta, jota ei kannatettu. En kannattanut, koska selostuksessa todetaan yksiselitteisesti: ”Siirtolapuutarhan pohjoisosan suurikokoisille palstoille (noin 600-800 m2) osoitetaan toinen rakennusala, mutta ei velvoiteta jakamaan palstaa kahtia.”

Pitäjänmäen yritysalueen maankäytön muutosperiaatteet jäi myös viime viikolla pöydälle. Alueelle pitäisi mielestäni sovittaa enemmän asumista. Esimerkiksi valimotien ympäristöön voisi laittaa enemmän asuntoja kuin mitä ehdotuksessa nyt on. Keskusteltiin pitkään siitä, että kirjaisimmeko ehdotukseen sen, että aluetta kehitetään enemmän sekoittuneeksi työpaikka- ja asuntoalueeksi. Virasto kuitenkin totesi tämän tarkastelun tulevan vastaan yleiskaavan tarkastelussa ja koska lautakunnassa ei ollut laajaa kannatusta avata asiaa nyt, päätimme asian esittelyn mukaan ja asiaan palataan osana yleiskaavaa.

Vuosaaren sillan liikennesuunnitelma on niin ikään ollut pöydällä. Lautakunnassa tuli keskustelu siitä, että mopot siirrettäisiin pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden joukosta autojen sekaan. Esittelijä vastasi, että alueen muussa verkossa mopot ovat nyt osana kevyttä liikennettä. Siirtymiä ei saataisi turvallisiksi ja jos sillalla muutettaisiin mopot autojen sekaan, pitäisi tarkastella koko alueen liikenneverkko tästä näkökulmasta. Jos tähän päädytään myöhemmin, mopot voidaan siirtää myös sillalla autojen joukkoon. Vasemmistoliitto ehdotti kuitenkin, että mopoilijat eivät käytä uutta siltaa, vaan heidät ohjataan ajoneuvokaistoille Vuosaaren sillalle. Tätä ei kannatettu.

Lisäksi pöydällä oli Mannerheimintien liikennesuunnitelma välillä Reijolankatu Nordenskiöldinkatu. Tähän esittelijä on tehnyt viikon aikana pari muutosta. Mannerheimintie 45 -47 edustalla raitiovaunupysäkkiä on levennetty 0,4m ja Mannerheimintie 49-51 edustalla kiskoaluetta on levennetty 0,2m. Päivärinnankadun risteyksen kohdalla pyörätie on jatkettu jalkakäytävän tapaan risteysalueen läpi.

Kiitos keväästä ja hyvä kesää!