Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.11.2016: jalankulkukadut, yleiskaavan toteutusohjelma, Tapanilan koulu, Raide-Jokerin tienoot

Yleiskaavan toteutusohjelman luonnos

Yleiskaavaa lähdetään toteuttamaan aluekokonaisuuksina. Lisäksi ohjelmassa on aikataulu, joka on vielä kovin ylimalkainen. Bulevardeissa on tarkoitus aloittaa Vihdintieltä. Loput ovat ikään kuin aikatauluttamatta eli lisäselvityksiä vaativat ennen kuin aikataulusta voidaan päättää. On lienee syytä keskustella sekä Hämeenlinnanväylästä Keskuspuiston puolella, koska valtuusto siitä niin vahvasti ohjeisti. Lisäksi haluan kysyä Länsiväylän suunnitelmista. Tässä suunnitelmassa käydään myös läpi, millaisia lisäselvityksiä vielä tarvitaan, kuten vaikkapa bulevardien kohdalla ilmanlaatuselvityksiä. Tekeillä on myös kantakaupungin joukkoliikenteen selvitys. Tämä jää varmasti pöydälle, jotta ehditään jutella eri ihmisten kanssa tarkemmin. Kyseessä on luonnos, joten sitä muokattaneen keskustelun perusteella.

Jalankulkijan kantakaupunki

Varsin mielenkiintoinen paperi, joka sisältää mm. hyväksytyn raitioteiden kehittämissuunnitelman vuoteen 2024 asti. Siinä ei ole omaa ehdotustani Lauttasaaren ratikasta, joka tietenkin kiinnostaa minua. Esitellään myös pyöräteiden tavoiteverkko, joka on aiemmin hyväksytty. Lopussa on ehdotettu jalankulkupainotteisten katujen verkosto kantakaupunkiin.

jalankulkupainotteiset kadut

jalankulkupainotteiset kadut

Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaavaehdotus ja liikennesuunnitelma

Pöydältä. Raidejokerin varren täydentämistä, uusia asukkaita 600. Palautetta on tullut jonkin verran siitä, että vaikeutuuko liikenne, kun kahden tien risteyksen liikenne katkaistaan, ja ettei se valu pienemmille kaduille. Toinen palaute koskee sellaista isompaa kerrostaloa, joka tulisi Elannon tontille ja lähellä suojeltua vanhaa rakentamista. Tämä on oikeastaan iso asia: miten täydentäminen pitäisi sijoittaa olemassa olevaan. Tuleeko siihen uuden ja vanhan raja vai pitäisikö sen olla osa vanhaa?

Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaava ja liikennesuunnitelma

Raitiotie Yliskylään ja täydentämistä raiteen varrelle. 800-900 uutta asukasta ja kivijalkaliiketilaa. Kaupunginmuseo pitää valitettavana ehdotusta Laajasalon kirjasto- ja nuorisotalon korvaamista uudisrakentamisella. Reposalmentien eritasoliittymästä luovutaan ja järjestelyt Kruunusiltojen ratikalle tehdään.

Pitäjänmäen Patterimäen Raide-Jokerin asemakaava ja liikennesuunnitelma

Tehdään tilaa raidelinjalle, eli katualueiden liikennejärjestelyjä, pysäköintialueen sekä Pitäjänmäentielle uuden alikulkureitin, joka yhdistää virkistysreitin ja Mätäjoen purouoman.

Esitys kaupunginhallitukselle, Raide-Jokerin tekniset asemakaavat ja asemakaavamuutokset ja liikennesuunnitelmat

Katualueiden laajennuksia on 12 kohdassa: Haagassa, Viikissä, Herttoniemessä, Myllypurossa ja Vartiokylässä. Raide-Jokerille tulee kaksi varikkoa, joista päävarikko sijoittuu Roihupellon metrovarikon viereen nykyiselle bussivarikkoalueelle ja sivuvarikko Laajalahteen.

Tapanilan ala-asteen (Veljestenpiha 7-9) asemakaava ja poikkeamislupa kouluun asuntorakentamiselle

Pöydältä. Vanhan koulun yhteyteen asuintalo on ehdotus. Kaupunginmuseo ei puolla koulurakennuksen muuttamista asuinkäyttöön. Ongelmana on myös, että asukastilatoimintaa ei (taaskaan) olla suunniteltu tässä samassa yhteydessä. Voi olla, että järkevää olisi vain hylätä poikkeamislupahakemus.

Meri-Rastilan Lohiniemenrannan tarkistettu asemakaavaehdotus

Tämäkin yksi murheenkryyni. Halutaan koulutus- ja majoitustilaa ja sauna. Kaupunginhallitus ohjeisti jo pitämään rannan vapaana kaupunkilaisille

Periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen kantakaupungin rajatulla alueella.

On jaettu kahteen vyöhykkeeseen. Vyöhykkeellä 1 rakennusten pääkäyttötarkoituksen muutoksia toimitiloista asumiseen ei sallita. Vyöhykkeellä 2 pääkäyttötarkoituksen muutokset toimitiloista asumiseen ovat tapauskohtaisen harkinnan perusteella mahdollisia, lukuun ottamatta joitakin saavutettavuuden mukaan rajattuja alueita. Kaikki käsitellään siis tapauskohtaisesti.

muutosvyöhykkeet

Malmin lentokentän alueen tarkistettu kaavarunko

Palautteen perusteella on hiukan kasvatettu pienteollisuudelle ja toimitiloille varattua korttelialuetta (noin 25 ha) ja lisätty energiatoiminnoille varattu korttelialue

Lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Malmin lentokentän luonto- ja virkistysarvojen säilyttämistä ja uhanalaisten eläin- ja kasvilajien tarkemman kartoittamisen selvittämistä

Muutos muuttaa kenttäalueen luonnetta voimakkaasti, eikä kaikkien luontoarvojen säilyttäminen ole mahdollista. Vähän nihkeää: “Lajitietoa kartoitetaan tarvittaessa jatkosuunnittelun yhteydessä edelleen tarkemmin ja luontoarvojen tarkempaa sovittamista maankäytön suunnitteluratkaisuihin jatketaan tulevissa asemakaavoissa.”

Koko lista

1 kommentti
  • Täydennysrakentamista Helsingissä
    30.11.2016

    Huonosti suunniteltu täydennysrakentaminen uhkaa monia vanhoja kaupunginosia, missä asukkaatkin viihtyvät. Ei tällaisia valmiiksi rakennettuja yhtenäisiä alueita kannata ruveta pilaamaan muutaman sadan uuden asukkaan takia. Rakennetaan mieluummin uudet alueet sen verran tiiviimmin.