Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 4.11.2014: Kruunusillat ja Östersundom!

Östersundomia suunnitellaan kovaa vauhtia. On vaikea suhtautua alueeseen, sillä se on hieno mahdollisuus tehdä uutta kaupunkia, mutta toisaalta myös todella kaukana (tulevallakin metrolla yli 40 minuuttia keskustasta) ja hyvin vaikea suunnitella urbaaniksi. Tässä ehdotuksessa rakenne muotoutuu metron ympärille ja suunnitteilla on aika paljon pientaloasumista myös. Ehdotus on tehty riskillä, sillä alueella on pari lintulajia (pyy, kehrääjä ja ruisrääkkä), joiden osalta merkittävän haitan kynnys ylittyy. Tästä sanotaan, että niiden alueita ei voida säästää, koska siten menetettäisiin alueen merellinen luonne ja paine Sipoonkorven puolelle kasvaisi liian suureksi. En tiedä, olisiko ratkaisua siitä, että tiivistettäisiin edelleen asemanseutuja, ja siirrettäisiin asumista enemmän sinne?

Östersundomin ehdotus

Östersundomin ehdotus

Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteys on täällä! Laajasalo saa oman joukkoliikenteen eli sillan. Toteutus on Kruunusiltojen suunnittelukilpailun voittanut ehdotus eli yksipylonisen vinoköysisilta. Kruunusillat on kolmen sillan muodostama kokonaisuus. josta nyt toteutetaan kaksi. Finkensilta Nihdin ja Korkeasaaren välillä sekä Kruunuvuorensilta Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan välillä. Näistä laaditaan hankesuunnitelmat ensi vuoden aikana. Finkeninsillalla raitiotie tulee keskelle siltaa, erotuskaistalla eroteltuna. Pyöräily on eri tasossa jalankulun kanssa. Raitiovaunupysäkin itäpuolella pyörätie ylittää raitiotien samassa kohtaa muiden liikennemuotojen kanssa ja jatkuu kohti Kruunuvuorenrantaa sillan keskiosassa. Molemmissa päissä siltaa odottavat baanat. Jalankulku on sillan etelä- ja pohjoisreunoilla. Autoilla ei saa ajaa silloilla eikä linja-autotkaan.

Kruunusillat

Viime viikolla jäi pöydälle Hakaniemen sillan purkaminen ja alueen kehittäminen. Hakaniemen silta puretaan ja sen viereen rakennetaan uusi silta. Se tehdään matalampana, joten sillalta vapautuville ramppialueille tulee paljon täydennysrakentamista. Tämä tekee Sornäisten rantatiestä kaupunkibulevardin. Tästä pitää nyt tehdä tiivistä kantakaupunkimaista asumista ja kerätä kokemuksia siitä, kun iso tie ja rampit muutetaan kaduiksi. Erityisesti nähtäväksi jää, miten liikenteen haittoja, kuten melua ja saasteita hallinnoidaan. Tästä tulee varmasti nykyistä huomattavasti viihtyisämpää. Yhtenä osana suunnitelmaa on rantojen saaminen pysäköinnistä asukkaiden käyttöön.

Vuosaaren voimalaitosalueen osalta on tulleet muistutukset ja lausunnot. Tällä mahdollistetaan uuden, biopolttoaineita hyödyntävän voimalaitoksen rakentaminen. Ehdotus oli näytillä ja sai muutamia muistutuksia. Ne koskivat elinkeinotoiminnalle aiheutuvien vaikutusten puutteellista arviointia, sekä halua tehdä Skillbergetin alueesta luonnonsuojelualue. Tätä viimeistä pitää itseni vielä selvitellä tarkemmin. Näiden johdosta tehtiin yksi lisäselvitys, mutta kaavaa ei olla muutettu sen johdosta.

Vilhonvuorenkadun jatke rakennetaan osaksi Kalasataman katuverkkoa. Se auttaa aloittamaan Kalasataman jakelusähköaseman toiminnan sekä samalla rakennetaan toimistotalo Helsingin Energian alueelle Sörnäisten rantatien varrelle.

Asemakaavan muuttaminen osoitteessa Töölönkatu 28. Ehdotuksessa Sibelius-Akatemian käytössä olevan koulurakennuksen muutetaan asuinkäyttöön ja samalla rakennetaan vähän lisää. Tontilla sijaitseva rakennus suojellaan.

Hitsaajankatu 9 asemakaavan muutos Herttoniemessä. Toimisto- ja liikerakennus muutetaan asuintaloiksi, johon saa tehdä 6-8 –kerroksisia asuintaloja. Toimistotalo puretaan tontilta. Autopaikat pihakannen alle.

Viime viikolla jäi pöydälle Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma. Tavoitteeksi on asetettu, että Helsingin liikenteessä kuolee enintään 4 ja loukkaantuu 490. Viime vuonna kuoli 8 ja loukkaantui 650. Toimenpiteet painottuvat lasten ja nuorten sekä pyöräilijöiden ja kävelijöiden turvallisuuden parantamiseen.

Lautakunnan koko lista täällä.

2 kommenttia
 • Markku Jutila
  30.10.2014

  Kutsuliikenne ja älybussit sopivat paljon paremmin Laajasaloon kuin raskas ja kallis raitovaunu. On ennustettu, että saasteettomat robottiautot hoitavat kaiken liikenteen jo 20 vuoden päästä.
  On myös järjetöntä, että kaupunki ryhtyisi kilpailemaan oman metronsa kanssa Suomen pisimmällä siltayhteydellä: mitä enemmän saadaan matkustajia metroon, sitä tiheämmät vuorovälit ja myös yöliikenne kannattaisi! Kruunusillat vähentäisivät sekä metrovuoroja, että yhteysvuoroja Laajasalosta Herttoniemeen!

 • juhani Tuuttila
  01.11.2014

  Hei ! Koittakaa muistaa Östersundomissa myös ihmistä. Sekin elänlaji tarvitsee pesänsä. Eli viisaita päätöksiä toivotaan !
  Kiinteistölautakunta osti viime viikolla Östersundomin pohjoisosasta lähes 20 hehtaaria peltoa ja metsää. Sinne on mahdollista saada hevostila, Sipoonkorven porttirakennus ja pysäköintialue. Siis kaikki kaupungin puolelle. Näin säästämme Sipoonkorven luontoa. Nämä palvelut tulisi saada nopeasti alueelle, sillä kansallispuiston luonto kärsii kovasti sen suuren käytön johdosta ennen kun alueella ovat kunnostetut pysäköintialueet ja polut sekä huoltopisteet. Östersundomin kaavoituksessa tulee muistaa vielä, että Talosaari jää pääosin rakentamatta. Eli kompromisseja on jo paljon tehty. Uskon, ettei valituksilta säästytä, tehtiimpä mitä muutoksia tahansa. Onneksi Malmi tulee tähän väliin helppottamaan asuntopulaa. YT Jussi Tuuttila