Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 2.9.2014: Länsimetron liityntälinjat Lauttasaaressa ja Kalasatamaan uusi katuaukio

Kalasatamankadun asemakaavan muutos. Reitti kulkee Kalasataman keskuksen läpi. Bussireitit olivat alun perin tällä kadulla, mutta ne siirtyvät Hermannin rantatielle. Näin ollen katu kavennetaan (25 metristä 14 metriin) samalla tehdään katuaukio kävelyä ja pyöräilyä varten. Miten muuten pyöräillään aukiolla? Minne silloin ollaan menossa… Samalla kadusta tehdään lasikatettu tila, joka on auki ympäri vuorokauden. Kalasataman keskus saa enemmän kaupallista tilaa. Samalla olisi varmaan hyvä kuulla kesällä uutisoidusta ongelmasta, että keskuksen rakentaminen on pulmissa, koska rakennuttaja ei ole saanut kauppakeskukseen toimijaa. Tämä muutos nimittäin tehdään, jotta se vauhdittaisi hanketta. Kysymyshän kuuluu silloin: onko uudet bussireitit yhtä hyvät, kun ne on siirretty. Jalankululle ainakin tulee enemmän viihtyisää tilaa. Tässä myös raitioliikenteen toimivuus paranee, kääntöraidevarausten myötä.

Tarkistettu esitys Laajasalossa. Nähtävillä on ollut esitys, jossa saadaan täydentämistä kaupungin vuokratalotontille. Gunillantien liiketontille tulee asuinkerrostalo ja kadun varteen myymälätilaa. Viheralue muutetaan asuinkerrostaloksi. Yhteensä 650 uutta asukasta. Muistutuksissa ja lausunnoissa ei ole tullut muutoksia kaavaan.

Lausunto länsimetron liityntäliikennesuunnitelmasta 2014. Virkamiesten ehdotus on oikeilla jäljillä: muuten esitys on hyvä, mutta Lauttasaaren linjastoa tulisi kuitenkin vielä tutkia ja kehittää. 21-linjan sekava systeemi, jossa puolet menee Erottajalle ja puolet Ruoholahteen on huono, se ei myöskään tule pysymään aikataulussa toisin päin. Linjalle 21B ei pystytä järjestämään kääntöpaikkaa, joten se kulkisi sekavasti eri paikoissa. Parempi olisi, että olisi yksi linja 21 ja sen jälkeen toinen linja, joka menisi aina metroasemalle. Kaikki Vattuniemeä palveleva bussiliikenne on suunnitelmassa keskitetty Melkonkadulle. Sitä parempi olisi turvallisuudeltaan Itälahdenkatu. Se on leveämpi ja sen varrella on vähemmän tasa-arvoisia risteyksiä. Vattuniemenkatu jäisi tässä ilman bussiliikennettä. Kävelyetäisyydet Vattuniemenkadun itäpuolelle kasvaisivat selvästi. Se ei ole oikein. Kaikki Lauttasaaren liityntälinjat 28 lähtöä) ajettaisiin Gyldenintien kautta, joka on ahdas. osan bussiliikenteestä olisi järkevää käyttää Särkiniementietä.

Lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee tapahtumapaviljongin rakentamista Töölönlahden makasiinien raunioihin. Makasiinipuistoon ja keskustakirjaston ympäristöön on tulossa julkisen tilan suunnitelma. Aloite voidaan ottaa mukaan suunnitteluun, se ei ole ristiriidassa nykyisten tavoitteiden kanssa. Ne voi sisällyttää myös maanalaisen monitoimitilan toteutukseen, mikäli hanke toteutuu.

Lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee Tattarisuon teollisuusalueen tonttien enimmäisvuokra-aikaa. Jäi pari viikkoa sitten pöydälle kokoomuksen pyynnöstä. Ei kannata sitoa paikkaa nykyisiin lähtökohtiin jos esimerkiksi Malmin lentokenttä tulee rakennettavaksi. Alueen toimijoiden vuokra-aikojen pituudet on syytä arvioida uudelleen viimeistään vuonna 2034.

Lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee selvitystä ampumaratahankkeen eteenpäin viemisestä. Ulkoampumaratoja on nykyisin Santahaminassa, Espoon Lahnuksessa ja Sipoon Savijärvellä. Helsingissä ei ole nyt kaavoissa yhtään uutta sisäampumarataa. Niitä voi kuitenkin laittaa nykyisiin kiinteistöihin kaavojen puitteissa.

Vartiokylässä asemakaavan muutos (Varjakanvalkama 54-70), esitys. Tonttien tehokkuutta nostetaan. Vartioharjun pientaloalueella. Tontit rajoittuvat Linnavuoren muinaislinna-alueeseen, joka ei vaarannu.

Pelipolun katualueen asemakaavan muuttaminen. Jalankululle ja polkupyöräilylle varatun katualueen nimi Pelipolku (Spelstigen) muutetaan Kantelettarenkujaksi (Kanteletargränden) ja katualueelta poistetaan huoltoajon salliva merkintä.

Poikkeamishakemus (Karhusaari, Merimiehenkuja 6). Hyväksytään se, että sivuasunnon sijasta rakennetaan toinen itsenäinen asuinpientalo. Samalla rakennusalan raja ylitetään kahden metrin verran niin, että se menee Vainovalkeanmäen lähivirkistysalueen puolelle. Eihän tästä nyt ole haittaa virkistysalueelle?

Poikkeamishakemus (Kaartinkaupunki, Korkeavuorenkatu 27). Hyväksytään se, että kellaritiloja muutetaan työ- ja liiketilaksi ja asuntojen rakennetaan ullakolle niin, että rakennusta korotetaan pihan puolella kerroksella.

Poikkeamishakemus (Länsisatama, Hernesaarenkatu 15). Hyväksytään, viisi kerrosta korkeaa asuinkerrostaloa korotetaan kahdella uudella asuinkerroksella.

Poikkeamishakemus (Ullanlinna, Tarkk´ampujankatu 1). Hyväksytään. Asuintalon pihasiiven kattomuotoa muutetaan ullakkoasunnoille sopivammaksi ja pihasiiven muuta rakennusta matalampaa osaa korotetaan.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee liityntäpysäköintipaikkojen lisäämistä Rastilan metroasemalle. Jäi pöydälle toissa viikolla.

Lausunto kaupunginhallitukselle kuntalaisaloitteesta, joka koskee Helsingin jalankulkuväylien kehittämistä ja jalankulkijoiden turvallisuuden parantamista. Lähivuosina laaditaan kävelykeskustan kaupunkirakenteellinen ja liikenteellinen yleissuunnitelma sekä erillinen jalankulun edistämisohjelma. Lisäksi virastossa tehdään tänä vuonna Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma. Ohjelman laadinnassa ovat nousseet esiin erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus, lasten, nuorten ja ikäihmisten turvallisuus sekä pääkatujen turvallisuus.

Koko lista: http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/P__t_ksenteko/Asiakirja?ls=11&doc=Ksv_2014-09-02_Kslk_21_El