Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kivinokka päätökseen kaupunkisuunnitelulautakunnassa 29.4.2014

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.4.2014

Vapun kunniaksi äänestetään Kivinokan suunnitteluperiaatteista. Tulen äänestämään virkistyskäytön puolesta.

Eläintarhan alueen maankäytön periaatteet. Tärkeä alue, lähellä tulevaa Pisara-radan asemaa. Aluetta olisi tarkoitus kehittää puistomaisena. Tämä jää pöydälle, koska pitää tutustua vielä paremmin.

Meilahden sairaala-alueen asemakaava, tärkeä uusi erikoissairaanhoidon keskittymä. Suurimpina uusina hankkeina uusi Lastensairaala sekä Trauma- ja syöpäsairaala. Katualueiden muutostyöt maksavat kaupungille puoli miljoonaa. Tärkeää on saada nyt alueelle järkevät läpikulkureitit jalankululle.

Paloheinä, Pikkusuonkujan ympäristön suunnitteluperiaatteet. On pientalovaltaista aluetta, jolle tulee nyt asuinkerrostaloja, liiketilaa ja parempia liikuntapalveluja eli hissillisiä kerrostaloja.

Liikenneinvestointien talousarvioehdotus vuodeksi 2015 sekä investointiohjelmaehdotus vuosiksi 2016 – 2024 jäi viime viikolla pöydälle. Järkevää nyt, että ryhmät käyvät mahdolliset neuvottelut siinä yhteydessä, kun päätetään koko kaupungin investointibudjetista syksyllä.

Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2015 – 2017 laatimisohjeet, ei huomautettavaa.

Tarkistettu esitys, Herttoniemenrannan Reginankuja 3 asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi. Liiketilasta tulee asuinkerrostalo ja samalla rantaraitti saadaan valmiiksi, tulee lisää venepaikkoja ja kahvila niemen kärkeen. Kaavaehdotusta ei ole muutettu lausuntojen johdosta.

Pitäjänmäen yritysalueen tonttien Hiomotie 2-6 ja 10 asemakaavan muutos. Yritysten muuttuvien tarpeiden takia teollisuustontit muutetaan toimitilaksi.

Poikkeamishakemus (Tuomarinkylä, Repovuorentie 12). Myönnetään oikeus laajentaa seurakuntataloa.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle talousarvioaloitteesta käyttää liikennesuunnitteluun budjetoiduista varoista 150 000 euroa Helsingin liikenneturvallisuuden parantamiseen. On tulossa kehittämisohjelma. Liikennekasvatusta tulisi lisätä, mutta varat varata niiltä hallintokunnilta, jotka sitä tekevät.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmän päivitetystä hankesuunnitelmasta. Virasto osallistuu mielellään olemassa olevan hankesuunnitelman toteuttamiseen.

Paciuksenkadun ja Stenbäckinkadun liikennejärjestelyt Meilahden sairaala-alueen vieressä. Tiivistelmä listalta: ” Parannetaan ajoyhteyksiä Meilahden sairaala-alueelle korvaamalla Paciuksenkadulla olevat jalankulkuvalot valo-ohjatulla liittymällä sairaala-alueelle ja lisäämällä Paciuksenkadulla kääntymiskaista vasemmalle Stenbäckinkadulle. Toteutetaan uuden lastensairaalan liittymäjärjestelyt Stenbäckinkadulla.”