Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Lautakunnasta iloa: Mechelininkadulle pyöräkaista ja surua: Meri-Rastilan metsä ei säilynyt

Kaupunkisuunnittelulautakunta 5.11.2013

Rajatun rakennuskiellon määrääminen kantakaupungin alueelle. Saimme kohtalaisen hyvän esittelyn, joka riitti ainakin minulle selvitykseksi. Alue on edelleen minusta liian laaja, kuten esimerkiksi se, että Lauttasaari kuuluu alueeseen. Tosin esittelijän näkemys on ihan oikea: jos työpaikat katoavat saarelta kokonaan, sen mukana menee myös liiketoimintaedellytykset ravintoloilta ja kahviloilta ja pieniltä yrittäjiltä. Halutaan rauhassa tutkia yleiskaavassa se, että mikä alueen tuleva kuva tulee olemaan. Kaupungissa on kovat paineet lisätä toimitilaa ja listatekstin julkaisemisen jälkeen on tullut 12 uutta yhteydenottoa halukkuudesta muuttaa toimitiloja asunnoiksi. Yritysten sijoittumishalukkuutta vastaavaa tarjontaa ei nyt ole. Tärkeää on huomata, että edelleen, kiellosta huolimatta toimitiloja voidaan edelleen muuttaa asunnoiksi, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Kaikki hankkeet arvioidaan tapauskohtaisesti.

Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavaehdotuksesta tehdyt muistutukset, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot. Kokouksessa demarit tekivät hylkäysehdotuksen, jota kannatin. Meri-Rastilan länsirannan erityiset luonto- ja virkistysarvot ovat sellaisia, joita tulee vaalia. Our City –projektin laatimassa vaihtoehtokaavassa on saman verran rakentamista, mutta metsää ei uhrata. Se on erittäin kiitettävää asukkaiden aktiivisuutta. Äänestyksessä hylkäys hävisi äänin 5-4. Näin ollen asiasta pääsee seuraavana päättämään kaupunginhallitus, jossa toivottavasti voimasuhteet muuttuvat.

Esitys kaupunginhallitukselle asuinkerrostalojen ullakkorakentamista koskevan alueellisen poikkeamishakemuksen jatkamiseksi. Jäi pöydälle vielä viikoksi.

Konala, Hilapellontie 2, asemakaavan muutosehdotus, meni esittelyn mukaan.

Mechelininkadun liikennesuunnitelma, ehdotuksessa on yksisuuntaiset pyörätiet. Ode ehdotti, että valitaan suunnitelma, jossa on pyöräteiden sijaan pyöräkaistat. Tämä on selvästi kuitenkin pyöräilijöiden kannalta paras ratkaisu. Siksi kannatin äänestyksessä tätä ehdotusta. Sitä kannatti myös perussuomalainen, osa kokoomuksesta, demarit ja vasemmistoliitto, joten se voitti äänestyksessä äänin 7-2.

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma. Jäi kahdeksi viikoksi pöydälle. Asia on tarkoitus lähettää lausunnoille lautakunnan päätöksen jälkeen ja sitten vasta keväällä lausuntojen jälkeen lautakunnasta kaupunginhallitukseen. Seuraava vaihe olisi sitten laatia hankelistaus.

Helsingin pysäköintipolitiikka jäi viikoksi pöydälle.

Haagan Kivihaantie 1 ja 6 tonttien asemakaavan muutosehdotus, uusia lisärakennuksia ja ullakkoasuntoja. Jäi viikoksi pöydälle.

Lausunto kaupunginhallitukselle asemakaavan muutoshakemuksesta, joka koskee tonttia Lauttasaarentie 20. Kielletään lisärakennus, koska lisärakentaminen turmelisi alueen rakennetun kulttuuriympäristön arvoja. Kysyin tästä, koska ymmärrän hienot rakennukset, mutta en ehkä ihan tätä suojelemista kymmenen metriä tulevalta metroasemalta. Tämä jäi pöydälle viikoksi.

Poikkeamishakemus, Pihlajamäki, Johtokiventie 1a ja 1b, esittelyn mukaan

4 kommenttia
 • Hanna-Leena Ylinen
  05.11.2013

  Otsikkosi on ennenaikainen. On totta, että ette tänään onnistuneet päättämään Meri-Rastilan metsän säilymisestä, mutta taistelu jatkuu. Me asukkaat saatamme vielä yllättää.

 • Olli Vento
  05.11.2013

  Toivottavasti Meri-Rastilan suunnittelusta päätetään jatkossa toisin. Asiaperusteet tukevat ulkoilupuiston säilyttämistä ja rakennetun alueen kehittämistä.

  Myös suuremmassa kaupungissa tarvitaan riittävät virkistysalueet. Metsään rakentamisesta ei saada pitkän tähtäimen hyötyjä, joita jo rakennetun alueen uudistaminen toisi tullessaan.

 • Olli Vento
  05.11.2013

  On tärkeätä jatkaa keskustelua siitä, millaisessa kaupungissa asukkaat voivat hyvin ja millaisilla ratkaisuilla kokonaisuus toimii myös jatkossa.

  Meri-Rastilan kehittäminen on testi.

 • Elina
  26.11.2013

  Taistelu jatkuu! Ilman muuta.