Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

kaupunkisuunnittelulautakunta 15.10.2013: Meri-Rastilan metsä säilytettävä

kaupunkisuunnittelulautakunta 15.10.2013: Länsi-Herttoniemi ja Meri-Rastila.

Viime viikolla jäi pöydälle Länsi-Herttoniemen kaava, Siilitien ja Kettutien alueella. Uusien asuintalojen keskelle tulee leikki- ja oleskelualue, siilitien varressa oleva entinen seurakuntatalo puretaan. Jos nykyinen kirjastokin purettaisiin ja toiminta menisi Hertsikan metroaseman uuteen palvelukeskukseen, tulisi vanhan kirjaston tilalle asuntoja. Näitä ei kuitenkaan pureta ennen kuin korvaavat tilat on toteutettu. Puretun huoltoaseman tilalle tulee vanhusten palvelutalo tai vastaavaa. Siilitien ja Kettutien välissä on metsikkö, joka on ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmässä kohtalaisen arvokas. Siellä on saarnia, joka on Helsingissä harvinainen jalopuu. Kettulehdoksi nimetty puistikko on pääosin säilytetty arvokkaana luontokohteena.

Alueen asukkaat ovat olleet huolissaan kirjaston ja nuorisotilojen tulevaisuudesta sekä asukastiloista. Kaavassa on ennakoitu tätä niin, että se on tehty vaiheittaisena eli siellä lukee yksiselitteisesti: ”Kirjaston ja nuorisotalon rakennusta ei saa purkaa ennen kuin korvaavat tilat toiminnoille on toteutettu muualla Herttoniemessä.” Eli molemmille, sekä kirjastolle että nuorisotalolle pitää löytää uudet tilat ennen purkamista. Huoli asukastilojen tulevaisuudesta on kuitenkin tosiasia. Uusia asukkaita nimittäin tulisi purettavan kirjaston paikalle 200 (kokonaisuudessaan 700). Asukkaat ovat myös toivoneet, että saisivat pitää kirjaston asukastilana. Kysyin viime viikolla lautakunnassa, että
voisiko kirjaston kohdalle suunniteltujen asuinrakennuksen suunnittelussa ottaa huomioon
asukkaiden tarpeet yhteistiloille eli saada asukasyhdistykselle tilaa uusiin
rakennuksiin. Kaava velvoittaa rakentamaan vähintään 350 kerrosneliömetriä
monikäyttötilaa. Ehkäpä täältä olisi löydettävissä uudet tilat asukasyhdistyksen
toimintaan riippumatta siitä, säilyvätkö kirjasto ja nuorisotila vai muuttavatko ne?

Saukonlaituri (itä) asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot. Lausuntojen johdosta Saukonlaiturin asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on jaettu kahteen kaava-alueeseen: Saukonlaituri itä ja Saukonlaituri länsi. Kaavan jakamisella mahdollistetaan itäosan toteuttaminen nopeammalla aikataululla. Länsiosaa koskevat lausunnot tulevat myöhemmin, loppuvuodesta. Tähän itään kuuluu nyt erityisasumisen kortteli, venehotelli eli uutta asumista ja liiketiloja. Alun perin kaavaa käsiteltäessä vihreät lautakuntajäsenet olivat kannattaneet palautusta sillä perusteella, että pysäköintinormia olisi pitänyt alentaa tai poistaa.

Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavaehdotuksesta tehdyt muistutukset, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot. Kuuma asia, joka jäänee pöydälle vähäksi aikaa. Kannatan asukkaiden vaihtoehtokaavaa, Our Cityä, joka säästää metsää. Muistutusten, kirjeiden ja lausuntojen perusteella ei ole tehty suuria muutoksia kaavaan. Tärkeälle luontoalueelle on lisätty merkintä: ” Alueen hoidossa on sovitettava yhteen virkistyskäytön vaatimat reitit ja luontoarvojen säilyttäminen. Alueella sallitaan toimenpiteet, jotka ovat tarpeen suojeluarvon säilyttämiseksi, hulevesien hallinnan ja ulkoilureittien turvallisuuden ylläpitämiseksi.” Eipä se paljoa auta, jos metsä lahdataan.

Saukonlaiturin itäosan liikennesuunnitelma. Listalla todetaan, että ”Atlantinkadulle tulee raitiotie muusta liikenteestä eroteltuna ja keskuskorttelin kohdalle suunnitellaan pysäkki. Atlantinkadulla jalankulku ja pyöräily on eroteltu toisistaan. Pyöräily on yksisuuntaista kuten Jätkäsaaren muillakin kokoojakaduilla. Tonttikaduilla pyöräily on ajoradalla. Kortteleiden väliset kujat ja Saukonlaituri on varattu yleiselle jalankululle ja pyöräilylle.”

Poikkeamishakemus Malmilla, Tullivuorentie 9. Hyväksytään hakemus, jossa kerrosala ylitetään, autosuojat tehdään puolilämpimiksi ja rakennuksen päädyn leveys ylitetään.

2 kommenttia
 • Olli Vento
  15.10.2013

  Meri-Rastilan länsirannan suunnittelualue sijaitsee käytännössä korkean mäen päällä sekä samaisen mäen rinteillä, jotka laskevat osin meren ja osin muun metsäluonnon suuntaan. Jos alue rakennettaisiin, ympäröivä luonto voisi kärsiä esimerkiksi seuraavista syistä:

  1) Jos metsäalue pienenee liikaa, ei luonto kestä enää aidosti metsäisenä.

  2) Pienemmälle luontoalueelle kohdistuisi enemmän kulutusta.

  3) Meri-Rastilan metsän kytkeityneisyys muuhun viherverkostoon heikkenisi.

  4) Kun puita kaadettaisiin mäeltä paljon, valaistusolot ympärillä muuttuisivat.

  5) Viereinen korpiluonto voisi kärsiä, jos veden kulku muuttuisi. Jos rakennetaan mäkiselle seudulle, hulevesien hallinta voi olla poikkeuksellisen haasteellista.

 • […] Oden kommentit Meri-Rastilasta täällä ja lautakunnan listasta täällä ja Elinan mietteet täällä. Lautakunnan lista […]