Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksen antia 15.10.2013

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.10.2013.

Viime viikolla jäi pöydälle Länsi-Herttoniemen kaava, Siilitien ja Kettutien alueella. Vasemmistoliitto ehdotti, että asia palautetaan siten, ettei kirjastorakennusta pureta. Tätä en voinut kannattaa, koska siinä olisi mennyt samalla 200 asuntoa. Ja esityslistalla lukee kuitenkin selvästi, että ”Kirjaston ja nuorisotalon rakennusta ei saa purkaa ennen kuin korvaavat tilat toiminnoille on toteutettu muualla Herttoniemessä.” Eli molemmille, sekä kirjastolle että nuorisotalolle pitää löytää uudet tilat ennen purkamista.

Jaan kuitenkin asukkaiden huolen asukastilojen riittävyydestä, koska alueen asukasmäärä kasvaa. Siihenhän esityslistalla ei oteta kantaa. Siksi tein ehdotuksen: ”Samalla lautakunta edellyttää, että jos kirjastorakennus puretaan, uusien talojen monitoimitiloista osoitetaan riittävät tilat asukkaiden toimintaan.” Äänestyksessä ehdotukseni meni läpi yksimielisesti.
Kysyin jo viime viikolla lautakunnassa, että voisiko kirjaston kohdalle suunniteltujen asuinrakennuksen suunnittelussa ottaa huomioon asukkaiden tarpeet yhteistiloille eli saada asukasyhdistykselle tilaa uusiin rakennuksiin. Kaava velvoittaa rakentamaan vähintään 350 kerrosneliömetriä monikäyttötilaa.

Saukonlaituri (itä) asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot menivät esittelyn mukaan. Lausuntojen johdosta Saukonlaiturin asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on jaettu kahteen kaava-alueeseen: Saukonlaituri itä ja Saukonlaituri länsi. Kaavan jakamisella mahdollistetaan itäosan toteuttaminen nopeammalla aikataululla. Länsiosaa koskevat lausunnot tulevat myöhemmin, loppuvuodesta. Syynä pilkkomiseen on lännessä oleva kanavan vesiallas, josta löytyi suuri määrä ongelmia. Sille oli löydettävä uusi ratkaisu. Kanavalle on löydetty uusi linjaus, joka muuttaa lännen suunnitelmaa. Itä menee siis jo nyt eteenpäin. Puisto on siirretty vanhan kanava-altaan päälle, koska siellä oli pilaantunutta maata ja edellisen suunnitelman puiston kohdalle tulee asumista. Tähän itäosaan, josta tänään päätetään, kuuluu nyt erityisasumisen kortteli, venehotelli eli uutta asumista ja liiketiloja. Venehotellista on jo arkkitehtisuunnitelma. AKS-tonttia haki HOAS, mutta ennakkovarausta ei olla annettu. Muutokset viedään kuitenkin tässä nyt kaavaan. AKS-tontista on tehty muutos pysäköintivaatimuksiin. Aikaisemmin se oli 1 paikka /300 kem ja nyt se on 1/580. Tässä syynä se, että alueella on hyvä keskitetty pysäköinti ja se on muutettu niin, että se sisältää rungon alla tontilla. Tämä lähenee sitä ehdotusta, joka vihreillä oli viimeksi, kun kaavaa käsiteltiin. Kaava-alueella on ratikan keskuspysäkki, josta pääsee Kamppiin ja Ruoholahden metroasemalle. Saukonlaiturin itäosan liikennesuunnitelmassa todetaan, että ”Atlantinkadulle tulee raitiotie muusta liikenteestä eroteltuna ja keskuskorttelin kohdalle suunnitellaan pysäkki. Atlantinkadulla jalankulku ja pyöräily on eroteltu toisistaan. Pyöräily on yksisuuntaista kuten Jätkäsaaren muillakin kokoojakaduilla. Tonttikaduilla pyöräily on ajoradalla. Kortteleiden väliset kujat ja Saukonlaituri on varattu yleiselle jalankululle ja pyöräilylle.”

Kahdeksi viikoksi jäi pöydälle Meri-Rastilan kaavasta tehdyt muistutukset. Käsittelyssä on siis Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavaehdotuksesta tehdyt muistutukset, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot. Metsä on selvitysten mukaan arvokasta aluetta metsäluonnon kannalta. OurCity ryhmä teki suunnitelman Meri-Rastilan täydennysrakentamisesta, jossa nykyisille asuinalueille sijoitetaan tätä ehdotusta vastaava määrä asuntoja menemättä Meri-Rastilan rakentamattomalle metsäalueelle. Viimeksi vihreät tekivät kaavaa käsiteltäessä palautusesityksen, joka kaatui äänin 4-5. Olen kaavan hylkäämisen kannalla. Olen tätä mieltä siksi, että kannatan lisää asukkaita Helsinkiin ja samalla metsäluonnon säilyttämistä kaupungissa. Ja myös siksi, että tässä kerrankin itse alueen asukkaat ovat olleet aktiivisia täydennysrakentamisen suhteen.

Poikkeamishakemus Malmilla, Tullivuorentie 9 meni läpi ehdotuksen mukaan. Hyväksytään hakemus, jossa kerrosala ylitetään, autosuojat tehdään puolilämpimiksi ja rakennuksen päädyn leveys ylitetään.

2 kommenttia
 • anomuumi
  30.04.2014

  Venehotelli on ihan järjetön idea ydinkeskustaan. 6000 m2 jonka voisi käyttää asumiseen…

  Ylipäätään veneiden talvisäilytyspaikat pitäisi nopealla aikataululla lakkauttaa niistä sijainneista joissa voisi tälläkin hetkellä helposti kuvitella asuvan ympärivuotisesti uusia kaupunkilaisia.

  Jotain pitää olla valmis harrastuksensa eteen maksamaankin.

  Kerran vuodessa veneen siirtäminen jonnekin skutsiin jossa se ei ole kenenkään tiellä sekä sieltä takaisin laituriin on juuri sellaista toimintaa jonka voimme aivan hyvin edellyttää kuuluvan osaksi normaalia veneilyharrastusta.

  Tällaista lystiä ei pidä maksattaa muilla veronmaksajilla.

  Sattuiko vihreistä yksikään edes huomaamaan sitä, että suunnitellussa venehotellissa voi säilyttää vain moottoriveneitä?

  Veisitte edes eteenpäin lakimuutosta joka pakottaisi veneenvalmistajien siirtymään valmistamaan purjeveneitä joissa on helposti alastaitettava ja uudelleenpystytettävä masto (ja nykypurjehtijoille velvollisuus modata veneisiinsä vastaavanlainen mastomekanismi mikäli haluavat säilyttää venettään jatkossakin laiturissa jonne pääsemiseksi on alitettava yksi tai useampi silta).

  Näin yksi järjettömyyden huippu saataisiin vähitellen kokonaan pois päiväjärjestyksestä: eli parin kuukauden purjehduskauden takia ylikorkeiksi pakkorakennettavat sillat joita on sitten helvetin antoisaa sotkea fillarilla ympäri vuoden – ikuisesti.

  • Elina
   07.05.2014

   Olet kyllä oikeassa siinä, että tilan voisi käyttää asuntorakentamiseen eli järkevämmin. Yhtenä Helsingin perusperiaatteista on, että Helsinki on merellinen kaupunki. Siitä syystä olin valmis tämän nyt tähän hyväksymään.

   Tuo ajatus purjeveneiden mastojen vaatimuksista on hyvä. Sitä kannattaisikin edistää. Siltojahan on Helsingillä suunnitelmissa, mm. Kruunusillat tai vaikkapa siltä Vartiosaareen, joten tälle olisi tarvetta.