Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Keskustelua lautakunnassa 1.10.2013 – yhteistyötä Yrittäjien kanssa tarvitaan!

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa vilkasta keskustelua 1.10.2013.

Asiat muuten esittelyn mukaan.

Koskelan varikon raitiovaunuhallit. Asia oli jäänyt viime viikolla pöydälle. Lautakunnassa aika yksimielisesti haluttiin lisää asuntorakentamista alueelle. Esittelijä selvitti, että Koskelantien asunnoista teetettiin rinnakkaisia konsulttitöitä, joissa asiaa tutkittiin. Raitiovaunuvarikon aikataulu ei kohtaa kuitenkaan Pasilan tunnelin suuaukon siirtämisen selvittämisen kanssa. Liikennemäärät eivät salli asuntojen rakentamista tien varteen. Ainoa mahdollisuus olisi tilaa vievä kauppa, jota hankkeita ei ole tähän tarjolla. Keskustelun jälkeen esittelijä poisti asuntomääriin, kerrosalamääriin ja kerroslukuihin viittaavat tekstit ja todettiin, että kilpailu tullaan käymään lautakunnan keskustelun perusteella suuremmista asuntomääristä.

Laajasalon Yliskylässä on Gunillantiellä nykyinen liiketontti, johon tulee uutta asuntorakentamista. Asia jäi viikoksi pöydälle. Niin sanotulla Kalliotontilla esitettyjen mielipiteiden vuoksi uusien kerrostalojen kerrosluku muutettiin viideksi aiemman 4-8 sijasta. Siten kerrosala vähenee 10 000 k-m²:stä 8 600 k-m²:iin. Esittelijä vastasi kysymykseen siten, että kahdeksan kerrosta kävi mahdottomaksi autopaikkojen vaatimuksen takia. Tätä itse rakennettuja autopaikkavaatimusnormeja ei ehkä vaan enää kestä, kun se estää jo järkevän täydennysrakentamisenkin. Osittain kyse on myös varjostusvaatimuksista tässä tapauksessa.

Kivijalkakauppojen kohdalla on se tilanne, ettei rakennuttajia tilojen toteuttajiksi ole. Vaikka Helsingin yrittäjien mukaan kysyntää kivijalkakaupoille on. Rakennuttajat saavat liiketiloista vähemmän kuin asunnoista ja siksi niitä ei tehdä. Olisi löydettävä tapa, jolla kivijalkayrittäjille tulisi tiloja. Tästä olisi ehkä löydettävä jonkinlainen yhteistyökuvio Yrittäjien kanssa? Ainakin kaavat pitäisi laatia siten, että se mahdollistaa sen, että alimpaan kerrokseen saa sijoittaa pieniä myymälätiloja.