Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.3. Helsinki menee tukkoon!

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa tiistaina saadaan näkymiä kantakaupungin autoliikenteen tulevaisuuteen. Ja onpas synkkiä näkymiä! Ei liene ihme, että asukasmäärät kasvavat, koska olemme rakentamassa suuria alueita uusille asukkaille. Kalasatama, Jätkäsaari, Keski-Pasila, Hernesaari – uutta ja hienoa on tulossa.

Nykyinen liikennejärjestelmä ei vain enää toimi. Tarvitaan uutta ajattelua, mutta myös uusia työkaluja. Viraston tarkastelussa katsottiin maankäyttömuutosten, liikenneinvestointien, pysäköinnin ja ruuhkamaksujen vaikutuksia kantakaupungin liikenteeseen.

Olen varma, että autoilua pitää auttaa. Autoilua vain ei enää auta vanhat konstit. Ei ole sellaista määrää kaistoja ja teitä, jotka rakentamalla tämän niemen ruuhkat saataisiin selvitettyä tai autoilua helpotettua.

Virasto listaa oikeat keinot: Joukkoliikenteen edistäminen, pyöräilyn edistäminen, määrätietoinen pysäköintipolitiikka, tienkäyttömaksut ja autoliikenteen tunneli-investoinnit.

Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Reippaasti lisää rahaa joukkoliikenteeseen. Aitoja vaihtoehtoja autolla ajamiselle, jotta auto on helppo jättää kotiin. Reippaasti liityntäpysäköintipaikkoja, josta matka jatkuu sujuen. Joukkoliikenteelle kunnon etuoikeutettua ajoa, vihreitä aaltoja valoissa, omat kaistat – nopea kuljetus määränpäähän.

Ihan hienon vertailukohdan antaa viraston laskelma: ”Keskustatunneli pienentää vuoden 2035 tavoiteverkon ruuhkaisuutta kaksi prosenttiyksikköä. Mallinnettu ruuhkamaksujärjestelmä vähentää ruuhkaisuutta kymmenen prosenttiyksikköä.” Kannattaa kannustaa. Tosiasia on, että pelkästään nopeuttamalla autoilua, ruuhkat eivät vähene. Lisää autoja ja autoilijoita tulee, mikä jämäyttää ruuhkan uudestaan.

———————————————————————————————————-

Huomenna lautakunta myös lausuu aloitteesta townhouse-asuntojen soveltumisesta ryhmärakentamiseen. Lausunnossa on hulvaton virke: ” Toteutuneista ryhmärakentamishankkeista saadut kokemukset osoittavat, että yhteishankkeita, kuten keskitettyä pysäköintiä tulisi välttää ryhmärakentamishankkeissa.”

Jotensakin käsittääkseni tuo ryhmärakentamishanke on yhteishanke…
Tässä kohtaa ryhmärakentamista ei kannateta ko tonteille. Mutta samalla todetaan, että Kruunuvuorenrannassa olisi muita tontteja. Tällöin tontit pyritään suunnittelemaan siten, että ne soveltuvat hyvin ryhmärakentamiseen, rakentamisyksikön koko pidetään pienenä, max kuusi asuntoa/ryhmä, jokaiseen asuntoon järjestetään yhteys suoraan kadulta, tontit kaavoitetaan suuremmiksi ja pysäköinti järjestetään tonttikohtaisesti. Ryhmärakentaminen ja rakennuttaminen sopisi hyvin myös Stansvikinnummen pientalovaltaisena kaavoitettavalle alueelle.

Lisäksi lausutaan valtuustoaloitteeseen, että tarkistetaan Vuosaaren sillan nopeusrajoitus 50 kilometriin tunnissa. Tämä on hyvä ajatus, koska alhaiset nopeusrajoitukset ovat tärkeä turvallisuutta lisäävä tekijä. Alemmat rajoitukset myös vähentävät melua. Aiotaan myös laatia liikennesuunnitelma, jonka yhteydessä tutkitaan moporeitit sekä Vuosaaren sillan liikennejärjestelyt.

2 kommenttia
  • ristiin-rastiin
    11.03.2013

    Särähti korvaan niin paljon että piti tarkistaa tuo Vuosaaren sillan valtuustoaloite. Alhaisempi rajoitus on perusteltu siksi, että kaistat ovat siinä liian kapeat ja mopot halutaan pois kevyen liikenteen väyliltä, ei siksi, että rajoitus itsessään olisi nyt suoralla risteyksettömällä tiellä epäturvallinen.

  • Jesse
    12.03.2013

    Itse odottaisin valmisteluita jossa poikittaisliikenne hoituisi Kehä 1:llä pikaratikalla ja kehä 1 muutettaisiin bulevardiksi.