Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Avainsana Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.1.2016: Kannelmäen ostarin tilalle asuntoja

Uusi vuosi, ensimmäinen kokous!

Tarkistettu esitys Kuninkaantammenkallion alueen asemakaavan muutokseksi ja liikennesuunnitelma. Muistutusten jälkeen on tehty pieniä muutoksia. Muuten ehdotus on aikaisemman kaltainen. Kalliorinteelle tulee 900 asukkaalle uusi asuinalue ja lähivirkistysalueet. Nähtävillä olon jälkeen kerrosala on kasvanut 250 k-m². Pyöräily ajoradalla, eritasoliittymä mukana. Kuninkaantammenkierrolle on suunniteltu kaksi bussilinjaa,

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.10.2015: Yleiskaava, itäbaana, Herttoniemen yritysalue ei sekoitu ja Länsisataman murheliikenne

Yleiskaavan käsittely jatkuu. Mahtavasti on tullut palautetta eri puolilta kaupunkia. Suurin ongelma ja ristiriita on viher- ja virkistysalueiden ja rakentamisen välillä. Keskustelua käydään Rastilan leirintäalueen siirtämisestä, Keskuspuiston reuna-alueista, kaupunkibulevardien toteuttamismahdollisuuksista, Uutelasta, Ramsinniemestä, Meri-Rastilasta, Munkkivuoren lähimetsästä ja teollisuusalueiden tulevaisuudesta.

Tarkistettu esitys Kuninkaantammenkallion alueen asemakaavasta sekä liikennejärjestelyt, oli pöydällä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.9.2015: varastoja vai asuntoja Manskulle

Kokouksen asialistalla on vain yksi asia. Poikkeamishakemus Taka-Töölössä, Mannerheimintie 102. Kyseessä on tämä mielenkiintoinen tapaus, jossa Manskun varrelle yritys haluaa taloon varastoja eikä asuntoja. Melu- ja hiukkaspäästöt olevinaan sulkevat pois asumisen, vaikka vieressä on asuintalo. Asian nosti esiin Tolkku blogissaan ja siitä kirjoitti myös Hesari.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 17.3.2015: Vanhankaupunginkosken pato ja Manskulle uusi suojatie!

Eniten palautetta herätti Vanhankaupunginkosken padon purkaminen. Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi tästä lausunnon kaupunginhallitukselle. Esityksestäni lausuntoa muokattiin siten, että lautakunta puoltaa padon purkamisen selvittämistä. Tarvitaan vielä tarkemmat selvitykset mm. rakennushistoriallisesti arvokkaan miljöön säilymisestä. Itse kannatan padon purkamista koska purkamisella saataisiin parannettua vaelluskalojen olosuhteita. Tästä äänestettiin ja ehdotukseni padon purkamisen selvittämisestä hyväksyttiin äänin 7-1 (yksi kok vastusti,

Puolesta vai vastaan?

Annamari Sipilän aamun HS-kolumni kolahti (Kun on tunteet). Pakko ihan siteerata hänen omaa tekstiään: ”Juu­ri sa­man­lais­ta on maail­man par­haan kou­lu­tuk­sen saa­nei­den ai­kuis­ten aja­tus­ten­vaih­to ny­ky-Suo­mes­sa. Sä­vy­ero­ja ei juu­ri ole. Asiat näh­dään mus­ti­na tai val­koi­si­na. Jos toi­nen on jos­tain eri miel­tä, kuu­luu ot­taa it­seen­sä, louk­kaan­tua ja mö­köt­tää. Ta­hal­li­nen vää­rin ym­mär­tä­mi­nen ei tääl­lä ole hal­pa kik­ka vaan merk­ki nok­ke­luu­des­ta.