Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.1.2016: Kannelmäen ostarin tilalle asuntoja

Uusi vuosi, ensimmäinen kokous!

Tarkistettu esitys Kuninkaantammenkallion alueen asemakaavan muutokseksi ja liikennesuunnitelma. Muistutusten jälkeen on tehty pieniä muutoksia. Muuten ehdotus on aikaisemman kaltainen. Kalliorinteelle tulee 900 asukkaalle uusi asuinalue ja lähivirkistysalueet. Nähtävillä olon jälkeen kerrosala on kasvanut 250 k-m². Pyöräily ajoradalla, eritasoliittymä mukana. Kuninkaantammenkierrolle on suunniteltu kaksi bussilinjaa, joista toinen on poikittainen runkolinja 560. Runkolinja 560 kulkee Vantaalta Kuninkaantammen keskustan läpi Paloheinäntunneliin.

Kannelmäen ostarin tilalle asuntoja ja uusia liiketiloja. Ostoskeskuksen tilalle suunnitellaan asuntoja 650 asukkaalle, talot 5–6-kerroksisia. Katutasoon liike- ja myymälätilaa kahdelle ruokakaupalle, ravintolalle ja muille palveluille. Vanha ostari puretaan. Uudet kiertoliittymät Kantelettarentien ja Kaarelantien risteyksiin.

kuva esityslistalta

kuva esityslistalta

Lausunto kaupunginhallitukselle palveluasuntojen rakentamista koskevasta valtuustoaloitteesta. Kannatamme. Kivelä-Hesperian asemakaavassa vuodelta 1997 on rakentamaton rakennusala, johon tämän voisi sijoittaa. Olemassa oleva asuntolahanke on olemassa, mutta hanke ei ole kuitenkaan toistaiseksi edennyt.

Poikkeamishakemus Vartiokylässä: hyväksytään suojellun talousrakennuksen siirtäminen ja kahden erillispientalon rakentaminen tontin osalle.

Poikkeamishakemus Ullanlinnassa: hylätään hakemus rakentaa hissit suojeltuihin porrashuoneisiin. Tämä on niitä erityisen arvokkaita porrashuoneita, joista on erikseen määrätty, että arvokkaaseen porrashuoneeseen ei saa sijoittaa uutta hissiä, mikäli se heikentää porrashuoneen rakennustaiteellista tai historiallista arvoa. Uuden hissin saa rakentaa porrashuoneen viereiseen asuin- tai aputilaan. Hissit on suunnitelmissa esitetty vain 4. kerrokseen asti, joten mahdollisin ullakkoasuntoihin jouduttaisiin kuitenkin nousemaan portaita kerroksen verran.