Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.2.2017 meni näin

Lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Lauttasaaren rantojen luonnonmukaisuutta. Vastaus käy läpi Lauttasaaren kaavamerkinnät, ei varsinaisesti mikään erityinen. Tein ehdotuksen, että lausuntoon lisätään “Edelleen asemakaavoituksessa tulee huomioida saaren luonnontilaiset rannat ja riittävät viherverkostot, jotka varmistaa lajien monipuolisen säilymisen.” Tätä ei kukaan kannattanut, joten siitä ei äänestetty.

Lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Lauttasaaren Kotkavuoren tarkastelua osana yleiskaavan jatkovalmistelua. Vastaus muutettiin kuulumaan seuraavasti: “

Ponnessa todetaan, että Lauttasaaren Kotkavuoresta tulisi laatia kaavallinen kokonaistarkastelu ennen asemakaavoihin etenemistä. Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä alueesta, joka jää katujen Lauttasaarentie-Gyldenintie-Pohjoiskaari sisälle on perusteltua tehdä kokonaistarkastelu ennen kuin tehdään tonttikohtaisia asemakaavaoja. Tarkastelussa otetaan huomioon, että kyseessä on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue. Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon myös se, että alueella on tärkeä merkitys virkistysalueena.”

Lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Koillis-Lauttasaaren kulttuuriympäristöä ja pohjoisen Lauttasaaren täydennysrakentamista. Oma ponteni. Kohtalaisen laimea vastaus mutta kelpasi näin.

Lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee leirintäalueen uudelleensijoittumismahdollisuuksien selvittämistä Helsingissä. Ongelma on, että puhetta oli vain siitä, että reppumatkaajat tulisivat Rastilasta Kivinokkaan ja nyt vastaus puhuu kaikesta leirintäaluetoiminnasta. Perävaunut eivät sinne sovi. Vastaus on muutettava kokouksessa.  Tehtiin lisäyksiä, jotka koski juuri tätä, että puhe oli reppumatkailijoista ja saavutettavuutta joukkoliikenteellä pitää pohtia ja Rastilaa pitää vielä pohtia, että voisiko säilyttää.

Lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Tuomarinkylän kartanon alueen jatkosuunnittelua. Teen muutoksen jossa asukkaat otetaan mukaan suunnitteluun vahvemmin. Muokkasin lauseen “Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon ja hyödynnetään myös vaihtoehtoisia suunnitelmia, mitä alueelta on tehty.” Lisäykseni hyväksyttiin yksimielisesti.

Lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee kansallisen kaupunkipuiston perustamista. Ponsivastaus puhuu jotain ihme esiselvityksestä, joka ei ole edes mikään oikea prosessi. Aioin ehdottaa vastauksen palauttamista uudelleen valmisteluun siten, että valtuuston 22.2.2017 hyväksymän aloitteen mukainen Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys tehdään. Esittelijä kuitenkin muutti esitystään siten, että käynnistetään perustamisselvitys tämän vuoden aikana. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunkisuunnitteluvirasto laittaa prosessin alkuun. Työn alkuvaiheessa tehdään asukaskysely.

Koivusaaren asemakaavan lautakunta laittoi pöydälle vaalien yli, kokoomuksen ehdotuksesta. Olimme Oden kanssa tekemässä palautusesitystä, jotta liikenneratkaisusta tulisi parempi, eikä ramppia tehtäisi moottoritien ehdoilla. Tästä ei kuitenkaan päästy nyt äänestämään. Nyt pöytäyksen aikana kuitenkin virasto käy keskusteluja ELY:n kanssa, jotta saadaan tietoa siitä voisiko heidän kanssaan neuvotella näistä asioista. Joten asia tulee uudestaan lautakunnan käsittelyyn 25.4.

Herttoniemen sairaalan alueen asemakaavaehdotus. 600 uutta asukasta raiteiden varteen. Tämä päätettiin näin.

Käskynhaltijantien ympäristön asemakaavaehdotus. Jäi pöydälle viikoksi.

Veräjämäen Maaherrantien ympäristön asemakaavaehdotus ja alustava liikennesuunnitelma. Samoilla asioilla eli Raide-Jokerin ympäristöä rakennetaan. Uusia asukkaita 250. Asetetaan nähtäville.

Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos. Soininvaara esitti, että tehdään Hakaniemenrannan arkkitehtuurikilpailua. Kannatan ehdotusta. Minusta oleellista on, että sitä tekee sellaiset ammattilaiset, että mukana on maisema-arkkitehtuurin ja puistorakentamisen osaamista. Näin saataisiin hotellin viereen puistoa ja puita ja sellaista tilaa, jossa ihmisten olisi hyvä rannassa oleskella. Näin päätettiin lisäyksen kanssa.

Meri-Rastilan täydennyskaavan luonnos. Ehdotus jäi vielä viikoksi pöydälle.

Itäisen saariston asemakaavaehdotus, tarkennettu. Jäi viikoksi pöydälle.

Vartioharjun Linnavuorenpuiston asemakaavaehdotus. Itäväylän eteläpuolella oleva lähivirkistysalue, sinne tehdään uusi siirtolapuutarha, 87 palstaa. Palstat on ryhmitelty siten, että kulttuuriympäristö, I maailmansodan aikainen linnoituslaitteiden ketju ja nykyinen polkuverkosto säilyvät. Autot ohjataan Linnanherrankujan kautta ja pysäköinti on keskitetty kadun päässä olevalle pysäköintialueelle siirtolapuutarhan reunaan.

Kauppakartanonkatu 16 asemakaavaehdotus.

Itäkeskuksessa, tässä on nyt HEKAn vuokra-asuntoja, jotka ovat suuren peruskorjauksen tarpeessa. Niin suuren, ettei sitä kannata tehdä.Siksi ne puretaan ja rakennetaan uutta, vähän enemmän. Uusia asukkaita 200.

Kalasataman keskus 2, asemakaavaehdotus

Kaksi tornia Kalasataman keskuksessa, niiden katualueet. Käyttötarkoitusta muutetaan siten, että toimistotorni muutetaan asuinkäyttöön ja hotellitorni muutetaan toimiston ja huoneistohotellin tarpeisiin. Lautatarhankadusta tulee jalankulku- ja pyöräilykatu sekä Festarikuja rakennetaan. 240 uutta asukasta

Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaohjeet. Kokoomus teki ehdotuksen, että autopaikoista poistetaan maksimimääräykset ja polkupyöräpaikkojen määrät puolitetaan. Puolitetaan?!  En pysty ymmärtämään tuota kokoomuksen ehdotusta, se on vastoin kaikkia sovittuja pyöräpaikkaohjeita sekä kaupungin hyväksymiä normeja. Äänestyksessä ehdotus kaatui äänin 6-2, yksi poissa. Pyöräpaikkojen puolittamista kannatti puolueista vain kokoomus.

9 kommenttia
 • Kuka keksi rakentaa hotellin?
  01.03.2017

  Onko tietoa, mistä tämä Siltavuorensalmeen meren päälle rakennettava valtavankokoinen hotellikolossi on Hakaniemenrannan kaavaan alunperin ilmestynyt? Arkkitehtuurikilpailukin on näköjään jo pidetty. Onko kaupunkisuunnittelulautakunnalla tietoa asiasta?

  • Elina
   02.03.2017

   Siinä on tosiaan ollut jopa arkkitehtuurikilpailu hotellista.
   http://hhcompetition.info/proposals/

   Helsingissä on edelleen vajausta hotellihuoneiden määrästä, joten tämäkin hanke kumpuaa siitä tarpeesta.

  • Kuka keksi rakentaa hotellin?
   02.03.2017

   Onko kaupunkisuunnittelulautakunnalla tietoa, mistä tämä Siltavuorensalmeen meren päälle rakennettava valtavankokoinen hotellikolossi on Hakaniemenrannan kaavaan alunperin ilmestynyt?

 • Veikko Hyytiä
  02.03.2017

  Toivottavasti tuo Koivusaari ratkeaa järkevästi. Nykyinen ehdotus ei ole järkevä. Liittymähärdelli on älytön, pyöräreitti ei voi kiertää noin. Parempi sitten odottaa kuin taipua Elyn vaatimuksiin.

  Noin muuten voisi kiittää blogistia hienosta ksl-kaudesta. Paljon hyviä suunnitelmia liikahti eteenpäin.

  Hakaniemessä muuten voisi harkita torin eteläreunan rakentamistakin. Nykyisellään valtavan kokoinen aukio, jolle ei kokonaisuudessaan ole käyttöä kuin ehkä kerran vuodessa. Ei tietysti tule menemään läpi, koska Metalliliiton kauniin toimistotalon ikoninen asema ja torinäkymät, jotka eivät saa liiaksi muuttua, mutta ehkä siinä yhteydessä kun purkavat tuon Metallitalon?

  • Elina
   02.03.2017

   Kiitokset itsellesi, että olet ollut mukana tässä kaudessa. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen kausi. Eritoten tietysti yleiskaava värittää sitä paljon, se on niin pitkäkantoinen suunnitelma ja tärkeä työväline Helsingin kehittämiseen.

   Samaa mieltä tuosta Koivusaaresta. Se ei ole tällä hetkellä mitenkään järkevä. Eritoten sen liikenneratkaisu on aivan kamala, tilaa tuhlaava ja meluisa.

   Hakaniemessä torin eteläreuna ei ole tässä tarkastelussa, mutta varmasti kun torin kokonaisuutta pohditaan, se tulee ajankohtaiseksi. Ehkäpä Metallitalossa voisivat pohtia, että saisiko purkamalla uudet hienot toimitilat ja jopa vaikka vähän asumista rantaan?

 • Markkinointia arkkitehtuurikilpailulla
  03.03.2017

  Kaikki kiistanalaiset hankkeet yritetään nykyisin toteuttaa niin, että hankkeen markkinoimiseksi masinoidaan arkkitehtuurikilpailu ennen kuin hankkeesta on edes ehditty päättää. Kilpailun avulla hanke saa julkisuutta ja syntyy vaikutelma, että rakentamisesta on jo päätetty. Enää pitäisi vain päättää mikä vaihtoehto valitaan.

  Samaa menetelmää on käytetty esimerkiksi Kruunuvuorenselän jättisiltojen, surullisenkuuluisan Guggenheimin museon ja IFK:n hallihankkeiden lanseeraamisessa.

  • Elina
   04.03.2017

   Ymmärrän, mitä haet takaa tällä. Kun kaupungin päätöksentekomalli on kohtalaisen monipolvinen, se aiheuttaa arvatenkin hämmennystä, että missä kohtaa hanke on oikeastaan hyväksytty. Toisaalta on niin, että idea- tai arkkitehtuurikilpailut auttavat selvittämään hankkeen taloudellisia edellytyksiä ja myös sopivuutta vanhaan hienoon Helsinkiläiseen ympäristöön.

 • Kerberos
  07.04.2017

  Lauttasaaren lounaisosissa on yksi Helsingin kesämaja-alueista, joka on poliisien hallussa – yllättäen Poliisien kesämaja-alue. Verrattuna esimerkiksi Kivinokkaan, jonka suhteen kokoomuspoliitikot näkevät alueen historian vuoksi punaista (sic!), olisi kyseiselle alueelle huomattavan helppoa ja edullisempaakin vetää kunnallistekniikka koska uudet asunnot voisi rakentaa kiinni vanhaan asuntokantaan. Poliisithan ovat tunnetusti sinistä eliittiä, jolla on ollut tällainen pitkäaikainen käyttöoikeus arvokkaaseen ranta-alueeseen, jonne saisi asutettua runsaasti erinomaisia veronmaksajia eli parempia ihmisiä. Tai jospas kokoomuspoliitikkoja houkuttaisi enemmän mainoslause ”vuokra-asuntopulan helpottaminen”. Jopa asunnottomuutta voisi hoitaa rakentamalla kunnallisia vuokrataloja tälle alueelle, koska yleensähän niitä rakennetaan nimenomaan merinäköalalla. Tällä tavalla rannat tulisivat yhteiseen hyötykäyttöön, koska kuka tahansahan voisi asua tai liikkua rakennetuilla rannoilla toisin kuin Kivinokassa, missä porvaria ahdistaa, kun kaikkea ei saa pelkästään rahalla.

  Poliisit tunnetusti isänmaallisena porukkana ymmärtäisivät yhteisen edun vaativan joskus pientä uhrautumista. Innostuisikohan Lauttasaaren Kokoomus ajamaan tällaista pikku projektia, jolla saataisiin lisää hienoja naapureita eli hyviä veronmaksajia Laruun?

  • Elina
   07.04.2017

   Lauttasaaren kokoomuksesta en tiedä, mutta poliisien kesämajat ovat osa kansanpuistoa, joka on merkitty jatkossakin arvokkaaksi viheralueeksi ja säilyttämisen arvoiseksi. Ne ovat hienoja, upeita kesämajoja, ja joiden ympäristö on vapaasti kaikkien kaupunkilaisten käytettävää rantaa. Pidetään se sellaisena!