Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 1.3.2016 raportti

Keski-Pasilan ratapihakortteleihin tulee 3500 asukasta ja 1000 työpaikkaa. Päätettiin esittelyn mukaan.

Lausunto viherkattolinjauksista: kannatetaan lämpimästi viherkattoajatuksen levittämistä kaupunkiin. Viherkatot auttavat moneen pulmaan. Ne ovat keino hallita hulevesiä rankkasateiden aikana, hillitsevät lämpösaarekeilmiötä helteellä ja turvaavat kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Päätettiin esittelyn mukaan.

Lausunto kaupunginhallitukselle Museoviraston esityksestä, joka koskee Vartiosaaren suojelemista. Olen ollut koko ajan Vartiosaaressa sen kannalla, että sitä pitäisi kehittää virkistys- ja viheralueena. Siksi pidän tätä Museoviraston esitystä hyvänä. Lausunto ei haluaisi olla sen kanssa samaa mieltä, joten lausuntoa pitäisi kokouksessa muuttaa. Pidetään Vartiosaari hienona luontoalueena! Minä ja vasemmistoliiton edustaja teimme vastaesityksen, että puollettaisiin Vartiosaaren pitämistä virkistysalueena, mutta jäimme ehdotuksen kanssa kahdestaan.

Kruunusillat. Vihdoinkin täällä! Selvitettäessä erilaisia linjausvaihtoehtoja kaupungin päässä, parhaimmaksi osoittautui vetää ratikka Hakaniemen torin eteläreunaa pitkin.Palautetta tuli Merihaassa, että miksi rantaa pitkin eikä pohjoispuolelta. Sitäkin linjausta on tarkasteltu, mutta siitä tulisi pidempi ja hitaampi, joten suorinta reittiä on etsitty. Se hidastaisi myös hanketta, koska menisi siten nykyisten hiilikasojen läpi. On myös suunniteltu, että Merihaan ranta pysyy edelleen, raitiotien rinnalla vapaana asukkaita ja virkistystä varten. Raitiotien lisäksi tulossa on pyöräväylä ja kävelyteitä. Päätettiin esityksen mukaan.

Koirasaarten liikennesuunnitelma, siteraan suoraan listatekstiä: ” Koirasaarten alue liittyy Kruunuvuorenrannan katuverkkoon Haakoninlahdenkadun tai Laivakoirankadun kautta. Joukkoliikenneyhteydet sijoittuvat alueen pohjoispuolelle. Koirasaarten alueella pyöräily on ajoradalla.” Esityksen mukaan.