Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 1.3.2016: Vartiosaari taas, Kruunusiltojen linjaus ja viherkattoja kaupunkiin

Keski-Pasilan ratapihakortteleihin tulee 3500 asukasta ja 1000 työpaikkaa. Koulu ja päiväkoti mukana.

Lausunto viherkattolinjauksista: kannatetaan lämpimästi viherkattoajatuksen levittämistä kaupunkiin. Viherkatot auttavat moneen pulmaan. Ne ovat keino hallita hulevesiä rankkasateiden aikana, hillitsevät lämpösaarekeilmiötä helteellä ja turvaavat kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.

Lausunto kaupunginhallitukselle Museoviraston esityksestä, joka koskee Vartiosaaren suojelemista. Olen ollut koko ajan Vartiosaaressa sen kannalla, että sitä pitäisi kehittää virkistys- ja viheralueena. Siksi pidän tätä Museoviraston esitystä hyvänä. Lausunto ei haluaisi olla sen kanssa samaa mieltä, joten lausuntoa pitäisi kokouksessa muuttaa. Pidetään Vartiosaari hienona luontoalueena!

Kruunusillat. Vihdoinkin täällä! Selvitettäessä erilaisia linjausvaihtoehtoja kaupungin päässä, parhaimmaksi osoittautui vetää ratikka Hakaniemen torin eteläreunaa pitkin. Jonkin verran on tullut palautetta siitä, että ratikka menisi myös Merihaassa rantaa pitkin. Kokouksessa varmasti nousee kysymys siitä, miksi eteläpuolelta Merihakaa eikä pohjoispuolelta. Raitiotien lisäksi tulossa on pyöräväylä ja kävelyteitä.

Koirasaarten liikennesuunnitelma, siteraan suoraan listatekstiä: ” Koirasaarten alue liittyy Kruunuvuorenrannan katuverkkoon Haakoninlahdenkadun tai Laivakoirankadun kautta. Joukkoliikenneyhteydet sijoittuvat alueen pohjoispuolelle. Koirasaarten alueella pyöräily on ajoradalla.”

Koko lista