Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.12.2015: pysäköintipaikkaohje, Pohjola-talo, Planmecan koulutuskeskus kauemmaksi rannasta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.12.2015

Vuoden viimeinen lautakunta. Lähinnä asioita, jotka ovat jääneet pöydälle viime viikolla.

Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 alueen asemakaavan muutos ja liikennesuunnitelma.
Mellunmäen metroaseman viereen ja aivan uuden pikaraitiotielinjauksen varrelle tulee paljon uusia asuntoja. Matalat talot puretaan ja tilalle tulee korttelin reunalle 6–10-kerroksiset talot ja kolme 12–16-kerroksista tornimaista osaa. Korttelin sisällä on 4–8-kerroksisia rakennuksia. Vanhat asukkaat saa uudet asunnot taloista.

Munkkiniemessä Pohjola-talon asemakaava. Arvokkaimmat osat, kuten A-torni jalustoinen ja kirjapainosalirakennus suojellaan. Osa puretaan ja tilalle tulee seitsemän uutta 7–16 kerroksista tornimaista asuinkerrostaloa ja Huopalahdentien varteen kaksi torneja yhdistävään nelikerroksista lamellitaloa. Kansipihalle voidaan laittaa päiväkoti. Uusia asukkaita noin 900.

Meri-Rastilan Lohiniemenrannan muutos.
Planmeca laittaa hienon koulutuskeskuksen pystyyn. Ehdotuksen ainoa ongelma on se, että se menee rakentamaan rannalle, joka on erittäin arvokas. Luontotietojärjestelmä osoittee, että juuri tämä kaistale on koko rannassa arvokkain (arvoluokka I), muualla ei ole tunnistettu erityisiä luontoarvoja. Jotta hyvä hanke ei muuten vaarantuisi, tässä vaiheessa suunnitelma kannattaa palauttaa ja valmistella siten, että rantaan suunniteltu rakentaminen laitetaan muiden rakennusten yhteyteen, kauemmaksi rannasta.

Asuintonttien, liike- ja toimitilojen pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeet. Tämä on erittäin tärkeä asia, sillä autopaikkojen määrällä ja hinnalla on suora yhteys asuntojen hintaan. Nyt höllennetään vähän rakentamisvaatimuksia eli paljonko autopaikkoja pitää olla. Myös pyöräpysäköinnin ohjeet sisällytetään nyt ensimmäistä kertaa mukaan. Joitain muutoksia vielä täytyy tehdä ehdotukseen. Olisi järkevää, että autopaikkoja voisi toteuttaa enemmänkin kysynnän mukaan eikä mekaanisesti.

1 kommentti
  • Hanna-Leena Ylinen
    16.12.2015

    Iso kiitos teille kaikille, jotka äänestitte Lohiniemenrannan kaavan valmisteluun palauttamisen puolesta.