Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Lauttasaaren kehittämiseen projekti

(Kirjoitus on julkaistu Lauttasaari-lehdessä lokakuussa 2015)

Kaupungin pitää perustaa Lauttasaareen oma kaupunginosaprojekti. Lauttasaari ansaitsee kokonaisvaltaisen lähestymistavan niin suunnittelun, palvelujen kuin tulevaisuudenkin näkökulmasta. Tällaisia projekteja kaupungilla on ollut uusilla alueilla, kuten Kalasatamassa ja Kruunuvuorenrannassa. Lauttasaari olisi hyvä tiivistyvän kaupunginosan projektialue.

Jos Lauttasaari olisi kunta, se olisi väestöltään noin sijalla 43 Suomen kunnista. 23 000 asukasta asettuu Raision ja Tornion kokoisten kuntien joukkoon. Palvelut eivät mitenkään vastaa tätä väkimäärää. Lauttasaari on koulukirjaesimerkki siitä, kun kaupungin hallintokunnat eivät keskustele keskenään. Tiivistämisen myötä uusia asukkaita on tullut merkittävästi. Palveluista, kuten opetuksesta ja terveydestä tehdään päätöksiä jälkijättöisesti, jos ollenkaan.

Lauttasaaresta pitääkin tehdä kaupungin hallintokuntien rajat ylittävä projekti. Tämä on erityisen tärkeää tulevaisuuden kannalta.

Yleiskaava ehdottaa Lauttasaareen lisää asukkaita. Minusta tämä on mahdollista vain, jos uudet asukkaat saadaan sovitettua uhraamatta saaren ainutlaatuisia luonto- ja virkistysalueita, merellistä luonnetta sekä omaleimaista rakentamista. Tässä täytyykin olla nyt tarkkana, kun kaavaa käsitellään. Yhtenäiset laajat viheralueet sekä riittävät vihersormet on säilytettävä.

Iso osa uusista asukkaista asettuisi kaduksi muutettavan Länsiväylän varteen. Tärkeintä muutoksessa on estää liikennevirtojen valuminen Lauttasaarentielle. Nykyinen moottoritie on kuin arpi, joka halkaisee saaren kahtia lähes väkivaltaisella tavalla. Kadulla olisi katunopeudet, normaalit suojatiet, asuntoja ja liikkeitä ja pyöräväylä.

Lauttasaariprojektia tarvitaan siihen, että kaupunki osaisi käydä järjestelmällisempää vuoropuhelua meidän saaren asukkaiden kanssa. Uusien asukkaiden myötä maan arvo sekä asuntojen arvo nousee saarella. Täytyy löytää tapoja, jolla tätä maan arvon nousua käytetään hyväksi Lauttasaaren infrastruktuurin ja palvelujen parantamiseksi. Vattuniemeen pitäisi saada rengasratikka, joka syöttäisi työmatkaajia metrolle sekä veisi halukkaat Ruoholahteen. Uudet koulut pitäisi rakentaa parin vuoden sisällä. Päiväkotien tarvetta pitää seurata aktiivisesti. Terveyspalveluihin pitää löytää ratkaisu, jolla ikäihmisten ja lasten palvelut turvataan.

Keräsimme taannoin aktiivisia vanhempia vaikuttamaan, jotta saari saisi uuden koulun mahdollisimman pian. Suurimmaksi ongelmaksi vaikuttamistyössä ilmeni ajantasaisten tietojen kerääminen kaupungin eri hallintokuntien suunnitelmista. Se oli vaikeaa jopa kaupungin päätöksentekoa tuntevalle. Viranomaiset vastasivat vaihtelevalla tavalla ja tahdilla. Kaupunginosaprojektissa mukaan tuodaan palvelumuotoilun keinoja, jotta asukkaat pääsevät itse vaikuttamaan. Lauttasaariprojektin myötä vuoropuhelusta saisi systemaattisempaa ja asukkaille helpompaa. Sellaista kuin sen modernissa ja toimivassa kaupungissa pitäisi ollakin.

Elina Moisio
kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen (vihr)