Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.6.2015: Laajasalon bulevardi

Kevään viimeinen lautakunta päätti, että tehdään ensimmäinen bulevardisointiprojekti. Laajasalon kaupunkibulevardin ideana on hengittää uutta ilmaa alueelle, tuoda uusia yrittäjiä ja palveluita. Sen ansioista on mahdollista rakentaa asuntoja jopa 3000 asukkaalle. Tämä on hienoa!

Lautakunta sai selvityksen siitä, mitä siltojen säilyttäminen tarkoittaisi. Ramppien ja siltojen säilyttäminen ja sillat vastaavat nykytilaa, lisäksi raitiotiet pitäisi suunnitella aivan uudestaan, koska sillat estävät linjaukset. Lisäksi uusi kauppakeskus ei voisi laajentua ja rakentamatta jäisi 30 000 kemmiä asuinkerrosalaa. Kun selvitettiin siltojen ja ramppien pitämistä, maankäyttö jäi puoleen eli nyt saadaan puolet enemmän asumista. Todellinen kadunvarren rakentaminen vähenisi 75 %.

Lautakunta lisäsi kaksi pontta eli toisen, jossa kiinnitetään huomioita liikenteen sujuvuuteen Herttoniemen suuntaan. Ja toisena sen, että jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota raide- ja bussiliikenteen vaihtopysäkkien suunnitteluun. Tämä ei aina ole toiminut kaikessa suunnitellussa Helsingissä.

Urheilulehdon ympäristön katujen liikennesuunnitelma. Rakennetaan raitiovaunuille omia kaistoja ja pyöräteitä ja kävelylle tilaa. Yksi ongelma suunnitelmassa on. Raijolankadun osalta länteen päin menevät ratikat ovat yhteisellä kaistalla autojen kanssa. Näinhän ei pitäisi olla, se hidastaa raitioliikennettä ja tekee siitä epävarmempaa. Ongelma on, että raitiotien rakenteellinen erottaminen edellyttäisi kaavamuutosta, joka viivästyttäisi hanketta ja sopeutumista HSL:n reittimuutoksiin, joten emme halunneet palauttaa suunnitelmaa tämän takia. Teimme lisäyksen, että jatkosuunnittelussa varataan Reijolankadulta riittävä tila varmistamaan että Nordenskiöldinkadulta tuleva raitiovaunu mahtuu aina kääntymään Reijolankadulle. Särelän Mikon tekemää ehdotusta kannatti koko lautakunta, paitsi puheenjohtaja joka äänesti tyhjää.

Puheenjohtaja Rautava ehdotti, että selvitetään kuinka kääntyminen Reijolankadulta Urheilukadun pohjoispuolelle ruuhka-aikojen ulkopuolella olisi mahdollista. Tähän esittelijä jo vastasi, että ratkaisua oli yritetty löytää, mutta sellaista ei ole, koska käytännössä kaistaa ei voida rajata vasemmalle kääntyville, vaan sitten se olisi sekakaista ratikoille ja vasemmalle ja suoraan meneville. Lisäksi ei ole tapaa rajata sitä ruuhka-aikojen ulkopuolelle millään järkevällä tavalla. Äänestyksessä ehdotus hävisi 3 (kok) – 6 (vihr, sd, ps, vas).