Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Yleiskaava arvioitavaksi: parannuksia luontokohteisiin

Yleiskaava laitetaan nyt kaikkien kaupunkilaisten arvioitavaksi. Tulevan kevään aikana halutaan kuulla laajasti, mitä mieltä kaupunkilaiset ovat siitä. itse toivon runsaasti
kannanottoja ja palautetta, myös itselleni.

Tässä vaiheessa yleiskaavaehdotusta ei hyväksytty millään tavalla. On tärkeää saada kuulla, mitä mieltä siitä aidosti ollaan. Saatujen lausuntojen ja näkemysten perusteella ehdotusta voidaan sitten muuttaa ennen syksyä, jolloin varsinainen käsittely on.

Muutamia muutoksia tehtiin lautakunnassa jo nyt, koska ne muuttavat ehdotusta parempaan suuntaan. Ne olivat muutoksia, joita lautakunta olisi tehnyt joka tapauksessa, joten on reilua laittaa ne jo tässä vaiheessa myös kaupunkilaisten arvioitavaksi.

Minulle tärkein oli se, että tulevan vuoden aikana valmistellaan kaavamääräys tai -merkintä, jolla varmistetaan luonnonsuojeluun varatun alueen huomioiminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, joka lisätään karttaan näyttämään suojeltuja luontoalueita. Tämä tehdään yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa, joka paraikaa laatii luonnonsuojeluohjelmaa ja metsäistä suojeluverkostoa.

Meri-Rastilan ainutlaatuisen rantametsän osalta poistetaan kaavaan merkittyä asumista. Siitä tehdään samanlainen kuin valtuuston aikaisemmin päättämässä päätöksessä.

Samoin Mustavuoressa vähennetään asuntorakentamista, jotta arvokkaat luontoalueet eivät
vaarannu.

Ramsinniemen ja Pornaistenniemen kohdalla kirjattiin tahtotila, että selvitetään kuinka
voidaan turvata virkistys-, luonto- ja suojeluarvot.

Yritysalueiden ja asumisen sekoittaminen nytkähti piirun verran eteenpäin. Herttoniemessä laajennettiin vähän aluetta, jossa myös asuntorakentaminen on mahdollista. Merkittävämpää vielä on, että sellainen alue, joka on merkitty toimitila-alueeksi, sai nyt kaneetin ”ensisijaisesti”. Tämä tarkoittaa sitä, että tarpeiden ja työn tekemisen muotojen muuttuessa, myös toimitila-alueita voisi joustavammin käyttää muihin tarkoituksiin, kuten asuntojen rakentamiseen.

Tiivistyvän kaupungin kannalta järkevä päätös oli, että asuntorakentamisen kaavamerkinnöistä poistettiin tehokkuuksien ylärajat. Alarajojen säilyminen turvaa sen, millaista asumista eri värein merkityille alueille pääsääntöisesti pitäisi tulla, mutta ylärajan poistaminen antaa joustavuutta ja mahdollisuuden alueellisiin poikkeuksiin tarvittaessa. Näistä kuitenkin äänestettiin, koska siihen sisältyy riskejä. Tästä asiasta olisikin erityisesti hyvä saada näkemyksiä lausuntovaiheessa.

Kokoomus halusi viedä läpi pari ponsiluontoista ehdotusta bulevardeista, jotka itse asiassa ovat jo
tulossa, koska yleiskaavan yhteyteen tehdään toteutussuunnitelma ensi vuonna. Molemmat koskivat kaupunkibulevardeja, että niitä valmisteltaessa selvitetään teknistaloudellinen toteuttamisaikataulu ja kustannukset sekä se, miten kaupunkibulevardit vaikuttavat katuverkon välityskykyyn ja toimivuuteen. Joskus kai tällaisiakin itsestäänselvyyksiä pitää todeta.

Kiistaa aiheutti jonkin verran Talin golf-kentän alue, josta nyt kirjattiin näin: ”kuinka voidaan säilyttää Talin alueen nykyiset liikuntapaikat, minkä lisäksi tarkastellaan Talin 18-reikäisen golfkentän toimintaedellytyksiä. Samassa yhteydessä tarkastellaan sitä, miten eri ratkaisut vaikuttavat asuntorakentamiseen ympäröivällä alueella (Pajamäki, Pitäjänmäki ja Munkkivuori ym.).”

Pystyin hyväksymään tämän, koska itse tulkitsen niin, että on todellakin arvioitava,
voiko 18-reikäinen golf-kenttä toimia keskellä kaupunkia. Minusta ei voi. Luulen, että selvitystä
ehdottanut tulkitsee asian juuri päinvastoin…

Lisäksi hyväksyttiin perussuomalaisten ehdotus, että bulevardeilla selvitetään kansiratkaisuja, tämä hyväksyttiin äänin 5-4. Itse en kannattanut tätä. Todellisuudessa tämä selvitetään kyllä bulevardikohde kerrallaan, mutta en pidä sitä ensisijaisena ratkaisuna bulevardien tekemiseen. Vähemmistössä oli itseni lisäksi demarit ja vasemmistoliitto.

Äänestettiin myös muutamasta muusta asiasta, kuten kokoomuksen ehdotuksesta muuttaa Viikinrannassa toimitilaksi nyt asunnoiksi merkittyä aluetta. Valitettavasti ehdotus voitti äänin 7-2. Emme kannattaneet tätä Oden kanssa.

Lisäksi äänestettiin siitä, että muutetaanko Pihlajistossa Prisman kohdalla vastakkaisella puolella oleva alue sellaiseksi, että siihen voi tehdä toisen kaupan suuryksikön. En kannattanut tätä, se kuitenkin voitti äänin 5-4, vähemmistössä oli itseni lisäksi demarit ja vasemmistoliitto.

Perussuomalainen ehdotti myös, että Malmin lentokenttää ei rakennettaisi, jota kukaan ei kannattanut, joten hän jätti eriävän mielipiteen asiaan.

1 kommentti
  • Mikko H
    17.12.2014

    Jos nuo Viikinrannan peltihallit paalutetaan nyt yleiskaavaan, niin kuinka vaikeaa tämän muuttaminen on ja miten kauas tulevaisuuteen se lykkääntyy? Eikö pitäisi olla kaikille ilmiselvää, että paikka pitää käyttää kunnolla, eli rakentaa kaupunkimaisesti. Sijaintihan on loistava, kehittyvien Arabian ja Kalasataman välissä, rantapuiston äärellä.