Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014: Olympistadion, City Cloud Punavuoressa ja Keski-Pasilan ratapihakorttelit

Olympiastadionin remontin suunnitelma. Tämän remontin jälkeen stadionin pitäisi kelvata myös kansainväliseksi areenaksi. Tämän jälkeen kaikki katsomot ovat katettuja, istuimet uusitaan, puupenkit poistuvat. Katsomopaikat vähän vähenevät. Ravintolatiloja tulee reippaasti lisää, samoin vessoja. Samoin tulee uusia hissejä ja poistumisteitä. Maa alle tulee pukuhuoneita ja tekniikka- ja huoltotiloja sekä harjoitustiloja. Valtio maksaa puolet 209 miljoonan euron rempasta.

olympistadion

Punavuoren Merikorttelin ”Cloud City” –hanke on lautakunnan mielestä tontille sopimaton ja se pitäisi hylätä. Se onkin todella massiivinen ja vanhaan kantaan sopimaton, varsinkin kun lähelle, eli rantaan on tulossa uutta rakentamista. Vai mitä sanotte tästä:

City cloud kohoaisi liian korkealle vanhan kannan yli

City cloud kohoaisi liian korkealle vanhan kannan yli

Keski-Pasilan Ratapihakorttelit jäivät viime viikolla pöydälle. Muuten hyvä, mutta lautakunta pyysi periaatteiden kohdalla enemmän ja tiiviimpää rakentamista, mutta ehdotuksessa on aika lailla saman verran kuin ennenkin. Ajatuksissa on tiivis alue, 3000 asukkaalle ja 1000 työntekijän toimitilat, päiväkoti ja koulu. Asemakaavaehdotus tulisi lautakuntaan syksyllä.

Kuninkaantammenkalliolla, Kalliorinteelle asuinkortteileita 900 ihmiselle ja lähivirkistysalue. Rakentamaton teollisuustontti ja osa virkistysaluetta muutetaan kerrostaloiksi ja puistoksi. Rakentamisen teemana olisi ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen. Tähän on tarkoitus päästä energiatehokkaalla rakentamisella, uusiutuvan energian käytöllä, hulevesien luonnonmukaisella hallinnalla ja kaupunkiviljelyllä. Hienoja ajatuksia! Ympäristökeskus on huomauttanut, että alue rajautuu lounaisreunastaan kasvillisuudeltaan huomattavan arvokkaaseen suohon, jonka valuma-alueeseen rakentaminen vaikuttaa. Tästä syystä pyritään viivyttämään vesiä tonteilla, ennen kuin ne johdetaan alueelliseen hulevesijärjestelmään.

kuninkaantammi

Lönnrotinkatu 3, jossa tontti on jo asuinkäytössä. Kaava päivitetään vastaamaan tätä. Samalla rakennus suojellaan ja rakennuskielto poistetaan.

Lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksista. Suunnitelmat kaipaavat muutoksia. Esimerkiksi Raide-Jokeri pitäisi nostaa aloitettavissa hankkeissa korkeammalle sijalle. samoin Laajasalon raideyhteys. Samoin yhteydet Malmin kentän alueelle pitäisi olla vahvemmin mukana. Kaikkia hankkeita ei ole myöskään arvioitu yhtenäisesti. Minusta mahdollisuus ruuhkamaksuihin pitää säilyttää. Kaikki seudulta liikenteestä kerättävät rahat pitäisi myös käyttää seudun joukkoliikenteen tukemiseen.

Yleiskaavasta käydään taas keskustelua, ja ensi viikolla sitten ehkä jo lähetetään kaava näytteille ja lausunnoille.

Hämeentie 153:n kohdalla puretaan toimistotalo ja rakennetaan asuintaloja tilalle. Tämä jäi viime viikolla pöydälle. Toimiston tilalle tulee kolme 6–8-kerroksista asuinrakennusta ja katutasoon liiketilaa. Minusta tämä on okei.

Herttoniemen yritysalueen Puusepänkadun korttelit. Tätä lisää! Yritysalueelle tulee asuintaloja. Yritystonteista asuintonteiksi muutettavat kiinteistöt ovat olleet jo pitkään vajaasti rakennettuja. Entinen juuresvarasto puretaan osittain ja suojellaan osittain. Läpi linjataan uusi itä-länsisuuntainen jalankulun ja polkupyöräliikenteen katualue.

Mellunmäen Saariseläntien ja Pyhätunturintien alueella lisärakentamista, noin 400 uutta asukasta. Puistoaluetta liitetään jonkin verran olemassa oleviin asuintontteihin ja katualueeseen. Vantaan ulkoilureittiverkostoon on mahdollista tehdä uusi ulkoilureitti.

Alppikylässä asemakaavan muutos. Lähipalvelurakennusten tonttia laajennetaan yhdistämällä siihen viereinen asuntotontti.

Poikkeamishakemus Katajanokka, Luotsikatu 1. Hyväksytään muuttaminen asuinkäyttöön.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Mäkelänkadun nopeusrajoituksen laskemista. Lautakunta on hyväksynyt Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman. Siteraan listaa: ”Yhtenä toimenpiteenä liikenneturvallisuuden parantamiseksi nostettiin esiin nopeusrajoitusjärjestelmän kehittäminen, joka on tarkoitus aloittaa vuonna 2015. Kehittämistyössä arvioidaan kaupungin nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämistarpeet, määritetään nopeusrajoitusten asettamisperiaatteet sekä laaditaan suunnitelma muutettavista nopeusrajoituksista arvioinnin ja periaatteiden pohjalta. Mäkelänkadun nopeusrajoitusten muuttamista ei toistaiseksi pidetä perusteltuna, mutta asia tullaan tarkastelemaan tämän työn yhteydessä.”

Koko lista täällä.

1 kommentti
  • Äärimmäisen pettynyt
    09.12.2014

    Olen äärimmäisen pettynyt lautakunnan kantaan Cloud Citysta! Tässä olisi ollut erinomainen mahdollisuus kehittää Helsinkiä upealla ja uniikilla tavalla, ja vieläpä yksityisellä rahalla. Keskustassa ei ole kovin paljon tonttimaata jäljellä, joten sisäpihojen rakentaminen on ainoita vaihtoehtoja. Ei kaupunki saa muodostua joksikin ulkoilmamuseoksi, jossa ei saa näkyä mitään uutta. Kyseinen hanke olisi vieläpä ollut melko näkymätön ympäröiville kaduille.

    Voisitko ystävällisesti viedä palautetta sinne Kaupunkisuunnittelulautakuntaan tästä aiva hirvittävästä ja todella surullisesta päätöksestä. Pitkä miinus lautakunnalle tästä kaupungin luonnollista kehitystä rajoittavasta päätöksestä! Tämä on anteeksiantamatonta toimintaa!