Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 7.10.2014: itäinen saaristo ja Krunikan porrashuoneet

Itäisen saariston kaavasta päätetään nyt, asian oltua useamman viikon pöydällä. Tässä on pohdituttanut monikin asia. Ehdotuksessa käsitellään eri saaria, siten, että niillä on vähän eri painotuksia virkistyskäytössä ja muussa. Malkasaari on viheraluetta, jossa lyhytaikainen telttailu on sallittu. Satamasaari on kesämajasaari. Kotiluodolila on Jugend-huvila ja historiallinen puutarha, ja sitä käytetään matkailusaarena ja avoimena virkistysalueena. Läntinen neitsytsaari on virkistys- ja matkailualuetta. Hattusaari ja Tammaluoto ja Pitkärivi ovat ulkoluotoja, joissa ei ole muuta kuin virkistyskäyttö. Yhteisösaaria ovat Kivisaari ja Leikosaari, joita käytetään leirikoulutoimintaan. Uudenmaan virkistysalueyhdistys omistaa Kalliosaaren, jossa on virkistysmerkintä. Louesaari on Itellan entinen henkilöstösaari, jossa nyt sallitaan kesäasuminen ja matkailun kehittäminen, itäpuolella virkistyskäyttöä. Puolustusvoimat käyttää Hintholmaa, jossa jatkuu kesäasuminen ja matkailu. Neitsytsaari ja Hernesaari ovat puolustusvoimien henkilöstömökkejä ja yleistä virkistystä. Nämä kolme saarta ovat Santahaminan melualueella. Itä-Villinki sisältää saaristopolun Villingistä ja pohjoisosa on matkailualuetta ja eteläosa virkistysaluetta, lounasosassa on alue, johon siirretään puolustusvoimain kesämajoja. Pikku Niinisaaren päädyissä on yksityisomistusta ja keskellä Helsingin kaupungin omistusta, josta halutaan avoimempi virkistysalue. Muita yksityissaaria ovat Villasaari, Santinen ja Haapasaari (kaksi viimeistä Natura-alueella).

Villinki on yksityissaarista suurin, jossa on muutama kaupungin omistama kiinteistö. Kaupunki haluaisi säilyttää saaren pääpolut. Niitä reunustavat kivimuurit on suojeltu tässä kaavaehdotuksessa. Kaupungin omistamien maiden kautta halutaan varmistaa muitakin reittejä rantaan kuin Kyläsaaren päälaiturille. Keskellä saarta ovat metsäalueet. Metsäalueiden kohdalla on pohdittu sitä, että niille ulotetaan talousmetsän merkintä, että onko se tässä kohtaa oikein? Villingistä kyselinkin aikaisemmin kysymyksiä, joita runsaassa palautteessa olen saanut. Yksi koski rakennusoikeutta, joka on ehdotuksessa
0.04, toinen Kristallilahden polkua ja sen päässä mahdollisesti olevaa
helikopterilaskeutumispaikkaa, kolmas koski rantautumispaikkojen sijaintia suhteessa yksityisiin tontteihin ja kolmas tiestöä, joka on kaavoitettu 7 metrin leveydeltä ja siihen liittyvää lunastusta.

Rastilan metroaseman vieressä on kaksi rakentamatonta liikekorttelia. Ne muutetaan asuinkerrostaloiksi. Aikaisemmin toinen oli toimistoja ja toinen hotelli. Näihin uusiin kerrostaloihin tulisi asukkaita 500 henkeä. Lautakuntakaveri Mikko Särelä kirjoittaa omassa blogissaan autopaikkavaatimusten ongelmasta, tästä hän kysynee kokouksessa.

Kruunuhaan arvokkaat porrashuoneet ovat jälleen käsittelyssä. Hallinto-oikeus kumosi aikaisemman kaavan, koska suojelun ja esteettömyyden vaade eivät olleet tasapainossa. Nyt ehdotetaan, että talojen pitäisi aina rakennuslupavaiheessa neuvotella museoviraston kanssa. Eli pitäisi ottaa suojeluarvot paremmin huomioon. Tämähän on vaikea periaatteellinen tapaus, koska tällaisia harvinaislaatuisia suojeltuja, upeita vanhoja porrashuoneita on Suomessa tasan nämä kourallinen, mutta toisaalta, kyllähän kotiinsa on päästävä. Ehkä tällä uudella ehdotuksella löydetään tasapaino näiden välille.

Käpylässä puretaan postitalo ja tilalle tulee asuinkerrostalo. Sen katutasoon tulee myös liiketilaa. Paikka on Pohjolanaukion laidalla ja rajautuu puu-Käpylään.

Tarkistettu esitys Suutarilan Siltalanpuiston alueella. Iso täydennysrakennuskohde. Siltalanpuiston laidoille ja sitä ympäröiviin kortteleihin on suunniteltu uusia asuinkerros- ja pientalotontteja nykyiselle puistoalueelle. Muistutuksia ei tullut ja yksi tullut kirje vastustaa täydennysrakentamista. Esitystä ei ole muutettu.

Stansvikin kartanoaluetta kehitetään julkisena virkistysalueena. Kunhan Kruunuvuorenranta rakennetaan, siitä tulee ison alueen virkistysalue. Käyttöpainekin tulee kasvamaan. Sinne tulee suunniteltu reitistö, jotta arvokkaat luontoalueet säästyisivät paremmin, mm. Tahvonlahdessa. Tähän joudun kyllä perehtymään paremmin, että onko kaikilta osin hyvä.

Lauttasaaressa, Tiirasaarentiellä jatketaan rakennuskieltoa tontille, jolla on epäselvät kaavamerkinnät.

Linnunlaulussa jatketaan rakentamiskieltoa kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi.

Kampissa, Lönnrotinkadulla hyväksytään poikkeamislupa, jolla toimistorakennus muutetaan asuinkerrostaloksi.

Santahaminassa Senaatti-kiinteistöt saavat rakentaa Santahaminan kasarmi C29:en märkäeteisen, tuulikaapin ja katoksen.