Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.9.2014: itäisen saariston kehittäminen

Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.9.2014

Itäisen saariston tulevaisuus on iso asia, joka lienee tarpeellista viikon verran pohtia. On tärkeää avata saaristoamme kaupunkilaisille virkistykseen, ne ovat nimittäin upeita. Natura-alueet ja luonnonsuojeluakohteet (39 kpl) on merkitty kaavaan, 101 rakennusta suojellaan ja kulkureitit merkitään paremmin. Itselleni on tullut lähinnä kysymyksiä Villingin osalta, jossa toivottiin asukkaiden toimesta pienempää tehokkuutta. Palautetta on tullut myös siitä, ettei vuorovaikutusta ole oikein ollut.

Jätkäsaaren Saukonlaituri länsi –alue käydään läpi lausuntojen valossa. Satama-alueelle tulee 3000 asukasta, pari puistoa, kanava, pienvenesatama, ravintola. Jatkotutkimusten perusteella kanavalinjausta on tarkennettu. Kaupungin muiden toimijoiden kanssa keskustelun perusteella poistettiin nuorisokodin tontti ja lisättiin tontti kalastukseen liittyvälle elinkeinolle. Autopaikkavaatimukset on muutettu uusimpien linjausten mukaiseksi. Kanava on niin kallis, että investointikatto ei salli sen tekemistä juuri nyt. Sen poistaminen muuttaa kuitenkin aluetta merkittävästi. Mitä mieltä pitäisi olla kanavasta?

Saukonlaiturin länsiosan liikennesuunnitelmassa Atlantinkadusta tulee kokoojakatu. Sille tulee raitiotie, eroteltuna, mikä hyvä asia. Tulossa olisi kaksi raitiotielinjaa. Pyöräily on yksisuuntainen ja erotettu jalankulusta. Atlantinkadulle tulee maksullisia vieras- ja asiointipysäköintipaikkoja.

Rakennuskiellon jatkaminen osalle Herttoniemen yritysalueen eteläosaa, koska tontit ovat osittain vajaakäytössä.

Lautakunta lausuu kaupunginhallitukselle Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2015 -2018. Enemmän rahoitusta tarvittaisiin joukkoliikenteelle, kävelylle ja pyöräilylle. Kehutaan sitä, että kehä I saa automaattisen liikenteenvalvonnan. Maantiehankkeista puuttuu viraston mielestä seuraavat: Kehä I:n ja Myllypurontien eritasoliittymä, Hämeenlinnanväylä välillä Kannelmäki Kaivoksela (lisäkaistat, linja-autoliikenteen parantaminen ja meluesteet) ja maanteiden meluntorjuntahankkeet.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Jätkäsaaren kasvavan rahtiliikenteen uudelleenohjausta kaupungin toimin. Vastauksessa käydään hyvin läpi sitä tosiseikkaa, että matkustajaliikenne kasvaa, samoin uusien asukkaiden myötä tavarakuljetukset kaupunkiin. Varustamot eivät kuitenkaan halua erottaa matkustajaliikennettä rekkaliikenteestä. Tähän voidaan kuitenkin ohjata satamamaksuilla. Pitäisikin kannustaa käyttämään Vuosaaren satamaa. Eli taloudellisia ohjauskeinoja olisi syytä käyttää.

1 kommentti
 • Teuvoxb
  10.10.2014

  Lautakunnan ja valtuuston kannattaisi tehdä kenttätutustuminen Länsisatamasta aiheutuvaan liikenteeseen esim. iltapäivällä Tallinkin purkaessa autoja Jätkäsaaren asukaskaduille. Jo nykyisellään liikenne on ongelma. Asukkaiden liikkumistarpeet kasvavat seuraavien 15 000 asukkaan muuttaessa Jätkäsaareen. Samalla jostain ihmeen syystä suunnitellaan sataman laajennusta.

  Ongelmia on vähintään kolmenlaisia:
  – katuverkon tukkeutuminen länsisatamasta länsiväylälle ja mechelininkadulla etu-töölöön asti
  – rekkaliikenteen aiheuttamat ilmansaasteet keskellä asuinkortteleita
  – liikenteen aiheuttamat liikenneturvallisuus-riskit. Jätkäsaarta on rakennettu lapsiperheille. Lapset ja baltti-rekat sopivat huonosti samalle kadulle.

  Vastaavia ongelmia lienee skattalla ja olympiaterminaalilla. Olisi korkea aika lopettaa väliaikaisratkaisujen pohdinta ja ottaa työn alle Vuosaaren matkustajaliikenteen kehitys ja aloittaa suunnittelu metron jatkamisesta Vuosaaren satamaan.