Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 2.9.2014 päätöksistä

Kalasatamankadun asemakaavan muutos. Katu kavennetaan (25 metristä 14 metriin) samalla tehdään katuaukio kävelyä ja pyöräilyä varten. Vertailun vuoksi voisi sanoa, että Mikonkatu on 14 metriä kävelyosuuksiltaan.

Tarkistettu esitys Laajasalossa. Muistutuksissa ja lausunnoissa ei ole tullut muutoksia kaavaan.

Lausunto länsimetron liityntäliikennesuunnitelmasta 2014. Lausunto on hyvä. Lauttasaaren linjastoa on pakko vielä tutkia ja kehittää. Ehdotuksessa 21-linjan sekava systeemi, jossa puolet menee Erottajalle ja puolet Ruoholahteen on huono, se ei myöskään tule pysymään aikataulussa toisin päin. Linjalle 21B ei pystytä järjestämään kääntöpaikkaa, joten se kulkisi sekavasti eri paikoissa. Parempi olisi, että olisi yksi linja 21 ja sen jälkeen toinen linja, joka menisi aina metroasemalle. Kaikki Vattuniemeä palveleva bussiliikenne on suunnitelmassa keskitetty Melkonkadulle. Sitä parempi olisi turvallisuudeltaan Itälahdenkatu. Se on leveämpi ja sen varrella on vähemmän tasa-arvoisia risteyksiä. Vattuniemenkatu jäisi tässä ilman bussiliikennettä. Kävelyetäisyydet Vattuniemenkadun itäpuolelle kasvaisivat selvästi. Se ei ole oikein. Kaikki Lauttasaaren liityntälinjat 28 lähtöä) ajettaisiin Gyldenintien kautta, joka on ahdas. Osan bussiliikenteestä olisi järkevää käyttää Särkiniementietä.

Lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee tapahtumapaviljongin rakentamista Töölönlahden makasiinien raunioihin. Makasiinipuistoon ja keskustakirjaston ympäristöön on tulossa julkisen tilan suunnitelma, johon sen voisi ottaa mukaan.

Lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee Tattarisuon teollisuusalueen tonttien enimmäisvuokra-aikaa. Alueen toimijoiden vuokra-aikojen pituudet on syytä arvioida uudelleen viimeistään vuonna 2034. Kokoomus ehdotti, että poistetaan vuokra-aikojen uudelleen arviointi, koska se on kiinteistölautakunnan asia.

Lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee selvitystä ampumaratahankkeen eteenpäin viemisestä. Helsingissä ei ole nyt kaavoissa yhtään uutta sisäampumarataa. Niitä voi kuitenkin laittaa nykyisiin kiinteistöihin kaavojen puitteissa.

Vartiokylässä asemakaavan muutos (Varjakanvalkama 54-70), esitys. Tontit rajoittuvat Linnavuoren muinaislinna-alueeseen, joka ei vaarannu.

Pelipolun katualueen asemakaavan muuttaminen. Jalankululle ja polkupyöräilylle varatun katualueen nimi Pelipolku (Spelstigen) muutetaan Kantelettarenkujaksi (Kanteletargränden) ja katualueelta poistetaan huoltoajon salliva merkintä.

Poikkeamishakemus (Karhusaari, Merimiehenkuja 6). Hyväksyttiin se, että sivuasunnon sijasta rakennetaan toinen itsenäinen asuinpientalo. Samalla rakennusalan raja ylitetään kahden metrin verran niin, että se menee Vainovalkeanmäen lähivirkistysalueen puolelle.

Poikkeamishakemus (Kaartinkaupunki, Korkeavuorenkatu 27). Hyväksyttiin se, että kellaritiloja muutetaan työ- ja liiketilaksi ja asuntojen rakennetaan ullakolle niin, että rakennusta korotetaan pihan puolella kerroksella.

Poikkeamishakemus (Länsisatama, Hernesaarenkatu 15). Hyväksyttiin, viisi kerrosta korkeaa asuinkerrostaloa korotetaan kahdella uudella asuinkerroksella.

Poikkeamishakemus (Ullanlinna, Tarkk´ampujankatu 1). Asuintalon pihasiiven kattomuotoa muutetaan ullakkoasunnoille sopivammaksi ja pihasiiven muuta rakennusta matalampaa osaa korotetaan.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee liityntäpysäköintipaikkojen lisäämistä Rastilan metroasemalle. Demarit ehdottivat, että on tärkeää, että alueen kevyenliikenteenväylät ovat riittävän laadukkaan talvikunnossapidon piirissä. Tämä hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi äänestettiin demareiden ehdotuksesta, jossa puhuttiin siitä, että lisää liityntäpysäköintiä autoilun vähentämiseksi. Tähän esittelijä totesi, että on kustannustehokkaampia tapoja ehkäistä autoilua, kuten joukkoliikenteen lisääminen, siksi en kannattanut lisäystä. Se hyväksyttiin äänin 5-3, yksi poissa. Lisäksi hyväksyttiin Vasemmistoliiton ehdotus, että Vuosaaren Urheilutalon pysäköintitarpeet otetaan huomioon.

Lausunto kaupunginhallitukselle kuntalaisaloitteesta, joka koskee Helsingin jalankulkuväylien kehittämistä ja jalankulkijoiden turvallisuuden parantamista. Lähivuosina laaditaan kävelykeskustan kaupunkirakenteellinen ja liikenteellinen yleissuunnitelma sekä erillinen jalankulun edistämisohjelma. Lisäksi virastossa tehdään tänä vuonna Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma.