Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 3.6. päätöksiä

Kaupunkisuunnittelulautakunta 3.6.2014

Hallintokuntien ylittävä ratikkaprojekti esiteltiin lautakunnassa. Työohjelmassa on tavoitteena näkemys raitiotieliikenteen tavoitelaajuudesta, luotettavuudesta ja kustannustehokkuudesta.. Yleiskaavan visiossahan hahmotellaan laajempaa pikaratikkaverkkoa. Suunnitteluohjeistuksen tarve on korostunut, koska on paljon alueita rakenteilla yhtä aikaa. Lisäksi tehdään koordinaatiota siitä, kuka päättää ja missä mistäkin vaiheesta. Tekeillä on yleiskaavatason, keskustaraitioteiden ja pikaraitioteiden suunnitteluohje.

Jätkäsaari, matkustajasatama. Pyysin pöydälle ensi viikkoon. Itse suunnitelma olisi tulossa lautakuntaan vuoden lopussa. Lautakunnassa on suurta huolta siitä, miten liikenne mahtuu olemassa olevan katuverkkoon. Siitä ollaan tekemässä nyt selvitystä, mm. niiltä osin, että Länsimetron tuleminen lopettaa osan bussiliikenteestä. Mutta sumppuhan se on.

Nostin esille vielä tämän mieltäni askarruttavan kysymyksen siitä, miten uusia alueita markkinoidaan tuleville asukkaille. Uusia asuinalueita suunnitellaan prameasti, niitä markkinoidaan uusille asukkailla palveluilla ja viihtyisyydellä. Sen kymmenen vuoden aikana, kun aluetta rakennetaan, suunnitelmat muuttuvat useaan otteeseen. Syystäkin uudet asukkaat saattavat tuntea olonsa petetyiksi, kun päiväkotia ei rakennettakaan, koulu avataankin vasta kolme vuotta luvatun jälkeen, se luvattu uimahalli ei tulekaan. Ja kaiken kruunaa yötä päivää ajava rekkaralli. Miten näitä alueita oikein pitäisi suunnitella, jotta lupauksia voitaisiin pitää? Vai pitäisikö olla pidättyväisempi lupausten kanssa?

Kaikki pysäköintiasiat jäivät pöydälle. Ehdotus on, että asukaspysäköinnin hintaa korotetaan taulukon mukaisesti pikku hiljaa vuoteen 2021 asti. Uusilla alueilla pysäköinti on puolet halvempaa. Tuleva asukaspysäköinnin hinta on nykyisillä alueilla korkeintaan 360 euroa vuodessa (30 euroa/kk) ja uusilla alueilla korkeintaan 180 euroa vuodessa. Toisen ja seuraavien autojen hintaa samassa osoitteessa nostetaan 1,5 kertaiseksi. Asukaspysäköintilaitostunnuksen käyttöön ottaminen jäi myös pöydälle. Tässä pohdituttaa se, että kaupungin tuki asukaspysäköintilaitostunnusta kohden on 20 euroa kuukaudessa. Samoin pöydälle jäi myös päätös ottaa uusia alueita asukaspysäköinnin piiriin eli Munkkiniemen ja Lauttasaaren. Tässä päätöksessä myös todetaan, että rakennusvirastolle tulee varata määräraha pysäköinninvalvonnan tehostamiseen, koska alueet laajenee.

Meilahden huvila-alueen suunnitteluperiaatteet jäivät pari viikkoa sitten pöydälle. Päätimme yksimielisesti lisätä mukaan Särelän Mikon ehdotuksesta, että ”Tällä päätöksellä ei rajoiteta käynnissä olevan yleiskaavatyön mahdollisuuksia suunnitella alueen käyttöä.” Tämä siksi, että nyt päätetyt periaatteet eivät rajoita suunnittelijoita siinä vaiheessa, kun vaikkapa Paciuksenkadun varteen mietitään lisää asumista yleiskaavassa.

Kuusisaaren Saudi-Arabian lähetystötonttia ja virka-asuntotonttia muutetaan, siihen tulee lähetystörakennus ja henkilökunnan asuntoja sekä uusi lähettilään virka-asunto. Virka-asunnon alta puretaan talo. Meni esittelyn mukaan.

Suunnitteluperiaatteet Postipuiston pohjoisosassa maaliikennekeskuksen alueella. Meni esittelyn mukaan. Asuintaloja tulee Metsäläntielle kiinni. Lounaisosaan tutkitaan tonttia koululle ja päiväkodille. Ratapiha-alueen reunalle tulevat asunnot on suunniteltava niin, ettei yöaikainen junien lastaus häiritse niitä. 130 000 – 150 000 kerrosneliömetriä asuntoja ja 30 000 toimitilaa. Ikeaan pääsisi jatkossa ratikalla, koska se hanke on jo alkanut rakentua reunalle. Osa korkeista taloista rajautuu keskuspuistoon, jota myös vedetään vähän kortteleihin sisälle eli saadaan upeita puistomaisemia taloihin. Nostimme kokouksessa esille huolen siitä, että raitiotie vedetään heti alkuun alueelle, koska se muokkaa myös uusien asukkaiden liikennekäyttäytymistä.

Liikkuminen palveluna -konseptin toteuttaminen Helsingissä. Merkittiin tiedoksi. Kaupungille on tehty mielenkiintoinen diplomityö, jossa pohditaan sitä, miten liikkumisen palveluita Helsingissä voitaisiin toteuttaa. Ihminen haluaa jatkossa yhdistää esimerkiksi joukkoliikenteellä liikkumisen, kulkuvälineiden vuokraamisen, kaupunkipyörien käyttämisen, yhteiskäyttöautot, taksin ja muuta. Huvittavaa on, että juuri viime viikolla puhuttiin ystävien kanssa siitä, miten VR:n kannattaisi tarjota yhteistyöllä suurilla asemillaan yhteiskäyttöautotyyppistä autonvuokrausta esimerkiksi viikonloppujen liikkumistarpeisiin. Työn mukaan näitä yhdistettyjä palveluita tarjoaisi liikkumisoperaattori, joka yhdistäisi palveluja sopiviksi kokonaisuuksiksi ja räätälöisi niitä ihmisten tarpeisiin. Tajuttoman mielenkiintoinen tutkimus! Tällaista ajattelua pitäisi ehdottomasti pilotoida Helsingissä.

Mannerheimintien liikennesuunnitelma välillä Reijolankatu Nordenskiöldinkatu. Pyörätiesuunnitelmaa jatketaan, yksisuuntaisia, 2,5 metriä leveitä ja kolmessa tasossa eli pyöräily on eroteltu reunakivellä omalle tasolleen niin autoista kuin jalankulustakin. Jäi viikoksi pöydälle.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee kaupungin omistamien arvorakennusten säilyttämistä. Suunnitelmia on rakennuksille, mutta nythän on menossa suurempi myynti arvokiinteistöille. Lauttasaaren kartanon uudesta omistajasta ja käytöstäkin käydään neuvotteluja, muun muassa Lauttasaari-Seuran kanssa. Meni esittelyn mukaan.

Lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponsista, jotka koskevat jalkakäytävien rakentamista Rintamasotilaantielle ja Salotielle. Salotie tulee olemaan vähäliikenteinen tonttikatu, joka vieläpä kapenee niin, ettei siihen voi rakentaa jalkakäytävää. Sama tilanne tällä toisellakin tiellä. Päätettin esittelyn mukaan.

Lisäksi listalla Kulosaaren korttelitalon tontin asemakaavan ja ympäristön muutos. Tontti rajataan ja käyttötarkoitus on julkisten palvelurakennusten korttelialue. Itä- ja eteläpuolelle tulee kaksi uutta asuinkerrostaloa ja kaupunkivilloja. Meni esittelyn mukaan.

1 kommentti
  • Urbaani Meilahdessa
    04.06.2014

    Nyt päätetyt periaatteet eivät vihreiden mielestä saa rajoittaa suunnittelijoita siinä vaiheessa, kun vaikkapa Paciuksenkadun varren puistoon halutaan rakentaa lisää asuntoja yleiskaavassa.

    Toivottavasti metropolialueen kuntajakoa tutkineiden selvitysmiesten esitys Helsingin, Espoon ja Vantaan yhdistämiseksi toteutuu sitä ennen, niin että Helsingissäkään ei enää tarvitse rakennella asuntoja puistoihin.