Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kivinokka ja muutakin pöydälle kaupunkisuunnittelulautakunnassa 15.4.2014

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 15.4.2014

Suurin asia oli Kivinokan suunnitteluperiaatteet. Kokoomus pyysi asian pöydälle seuraavaan kokoukseen asti. Lautakunnan kohteliaisuussääntöjen mukaan jos ryhmillä on vielä asiaan perehdyttävää tai keskusteltavaa omassa ryhmässä, niiden annetaan tehdä se. Joten asia käsitellään kahden viikon päästä kokouksessa.
Kirjoitin asian käsittelyn siirtämisen taustoista erillisen kirjoituksen.

Vuosaaren voimalaitosalueen asemakaavan muutos. Tästä kirjoitin viime viikolla. Minusta kaavan voi nyt hyväksyä näin, koska päätökset siitä, miten Helen tulee täyttämään tavoitteensa hiilineutraalista Helsingistä, tehdään valtuustossa myöhemmin. Päätettiin esityksen mukaan.

Tärkeä asia on liikenneinvestoinnit tuleville vuosille. Asia on niin suuri, että se jäi pöydälle. Jotta olisi helpompi seurata pyöräilyn määrärahoja, ei enää erotella pyöräteitä ja eritasoja vaan ne ovat saman määrärahaotsikon alla. Tarkoitus on tarttua myös tilaisuuteen käyttää määrärahaa pieniin olemassa olevan verkon parannuksiin, jos esim. valitusten takia hankkeet hidastelevat. Joukkoliikennehankkeissa esityslistalla spekuloidaan sillä, kumman pitäisi olla ensin, Raide-Jokeri vai Kruunusillat. Tätä vähän protestoimme, koska järjestys on ryhmien välisten investointineuvottelujen tulos ja siitä on laajalti kyllä keskusteltu.

Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2015 – 2017 laatimisohjeet. Jäi pöydälle seuraavaan kokoukseen. On syytä käsitellä samassa yhteydessä kuin liikenneinvestoinnit.

Hakuninmaan Runonlaulajantie 48 ja puistoalueen asemakaavan muutos, jolla virallistetaan rakennusvaiheessa käyttöönotettu ajoyhteys puiston kautta, koska voimassa olevan kaavan mukaista tontille järjestettävää ajoyhteyttä on vaikea toteuttaa. Meni esittelyn mukaisesti.

Tarkistettu esitys Herttoniemenrannan Reginankuja 3 asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi. Tämän esittelijä veti pois listalta, joten siitä ei käyty sen enempää keskustelua.

Laajasalon kaupunginosassa Kruunuvuorenrannassa nimetään Hopeakaivoksentien ja Koirasaarentien välinen jalankulku- ja pyöräily-yhteyden nimellä Kaivossepänkuja (Gruvsmedsgränden). Meni esittelyn mukaisesti

1 kommentti
  • Aikalisä
    18.04.2014

    Entäs tämä uhkailu, että Kivinokan rakentamispäätös viedään kaupunginhallitukseen, jos kaupunkisuunnittelulautakunta äänestää väärin. Eikö siellä ole samat puolueet päättämässä?