Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Säästetään Kivinokka!

Kivinokka tulisi olla jatkossakin keidas keskellä kaupunkia. Virkistyskäyttö on ainoa vaihtoehto. Keskustelu Kivinokasta viriää, koska sen suunnitteluperiaatteet tulevat keväällä kaupunkisuunnittelulautakuntaan.

Kirjoitin syyskuussa Kivinokasta näin: Kivinokasta ei tulisi hyvä asuinalue, koska se on metroasemien välissä, pussin perällä. En kannata sen rakentamista virkistys- ja luontoarvojenkaan takia. Alue on monella tapaa tärkeä. Se on kiistatta yksi Helsingin helmistä, paratiisi keskellä kaupunkia. Se on vaikeassa paikassa liikenteen kannalta, metroasemien välissä, isojen teiden saartamana. Tiiviin kaupungin puolustajana minun on helppo siksi puolustaa sen luontoarvoja, virkistysarvoja ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Se ei ole optimaalinen alue tiivistää.

Virasto ehdotti aiemmin kolmea ei suunnitteluvaihtoehtoa. Valitsisin ensimmäisen. Se on vaihtoehto, jossa alue on yleisessä virkistyskäytössä. Sitä on syytä hieman avata nykyisestään, tehdä julkisempaa rantareitistöä kaikkien kaupunkilaisten iloksi. Pohjoisen vanha metsä saisi arvoisensa kohtelun, kun siitä tehtäisiin luonnonsuojelualue. Kaupunkilaisten rakastamat siirtolapuutarhat voisivat jatkaa nykyisellään. Rantojen avaamista tukisi uusi kevyen liikenteen silta Kulosaaren pohjoisosaan. Muut vaihtoehdot kiistatta turmelisivat alueen luonteen. Pidetään Kivinokka kaupunkilaisten yhteisenä kesäparatiisina (ja vähän talviparatiisinakin).