Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Telakkaranta vielä pöydälle, visio yleiskaavasta eteenpäin

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 3.12.2013

Helsingin yleiskaavavisiosta 2050 päättäminen. Visio meni muutamalla lisäyksellä
yksimielisesti eteenpäin. Tämä on kyllä merkittävä päätös! Yksi lisäys oli, että
selvitetään eri vaihtoehdot metro- ja muun raideliikenneverkoston laajentamiseksi.
Näinhän pitää tehdäkin. Lisäksi lautakunnassa oli liikuttavaa huolta siitä, että säilyykö
luonto saaristossa, joten selvitetään mahdollisuudet laajentaa Helsingin viher- ja
virkistysalueita saaristossa. Olisi tietenkin riittänyt, jos Vartiosaarta ei olisi juuri
edellisessä kokouksessa lahdattu. Lisäksi mahdollistetaan linjalaivaliikenteen osalta
liikenteen siirtäminen Vuosaaren satamaan. Osa voisi siis siirtyä, vaikka minusta
keskustassa pitää myös olla isojen laivojen matkustajasatamia. Lisäksi kirjattiin, että
selvitetään mahdollisuudet maanalaisten ratkaisujen hyödyntämiseen monipuolisesti muun
muassa liikuntatilojen, kulttuuritilojen ja kaupallisten palveluiden mahdollistajana sekä
eri liikkumismuotojen sujuvoittamisessa. Totesimme kokouksessa, että meille nämä ”eri
liikkumismuodot maan alla” tarkoittavat metroa tunnelissa eikä Keskustatunnelia.

Jätimme viime viikolla pöydälle Veturitien asemakaava ja liikennesuunnitelman
muistutukset. Nämähän oli siis kaksi eri asiaa eli asemakaava meni eteenpäin
kaupunginhallitukselle. Se kaavahan siis sallii kaikki mahdolliset ratkaisut Veturitien
suhteen. Sen sijaan liikennesuunnitelma jäi pöydälle ja siitä nyt käydään keskusteluja,
että mennäänkö todella halvempaan ratkaisuun, joka on siis maanpäällinen railo, joka
muuttaa alueen luonteen täysin. On siis tarjolla huono ja vielä huonompi ratkaisu.

Telakkarannan asemakaavasta tehdyt muistutukset. Pyysin asian pöydälle viime viikolla
ensisijaisesti siksi, että Elmun tilojen kohdalla on epäselvyyksiä. Tällä kertaa
keskusteltiin lähinnä vain Elmun tilanteesta. Selvästi hanke on näin liian kallis
Elmulle, mutta silloin kyllä kaupungin pitää pystyä yhteistyössä painamaan kustannukset
alas niin, että siitä tulee mahdollinen. Myös eteläiset kaupunginosat tarvitsevat Elmun
kaltaista toimintaa. Suvilahteen Elmun ei olisi mahdollista saada tällaista Helsingistä
puuttuvaa 3000 hengen konserttisalia. Asia jäi vielä viikoksi pöydälle. Aion ensi
viikolla tehdä ehdotuksen, että Konepajan käyttötarkoitus muutetaan ja määräykseen
kirjoitetaan, että rakennuksissa saa olla erilaista kulttuuritoimintaa sekä sitä
palvelevaa ravintola-,harjoitus-, toimisto- ja liiketilaa. Asia jäi pöydälle viikoksi

Viime viikolla jäi pöydälle Suutarilan rantapuistoalueen asemakaavan muutos. Eli
siirtolapuutarhapalstoja. Meni ehdotuksen mukaan.

Keskuspuiston keskiosan (Pirkkolan liikuntapuisto ja Maunulanpuisto) muistutukset. Jäi
pöydälle viime viikolla, koska alueella on suojeltu Pirkkolan uimahalli, jonka
suojelemisen arvoisuutta on kyseenalaistettu. Kokoomus ehdotti, että asia palautetaan
uudelleen valmisteltavaksi siten, että Pirkkolan uimahallin suojelua lievennetään.
Esittelijä kuitenkin muutti esitystään siten, että sisätilat ovat vähemmän suojeltuja ja
niihin saa tehdä muutoksia, joten kannatimme sitä. Mielestäni se takaa suojelun tason,
mutta antaa mahdollisuuden tehdä tarvittavat muutokset sisätiloihin. Esittelijän ehdotus
voitti.

Sompasaaren alueen asemakaavan muutos. Sompasaareen tulee noin 3000 uutta asukasta.
Lisäksi hemmotellaan kylpylällä. Parilla kanavalla entisestä satama-alueesta tulee
jälleen saari. Meni esittelyn mukaan.