Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

ELMUn tilalle tuki lautakunnassa 10.12.2013

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 10.12.2013.

Telakkarannan kaavan yhteydessä päätettiin tänään äänin 5-4, että Konepajan rakennus tulisi saada ELMU ry:n toimintaan jatkossa. Muutimme ehdotuksestani Konepajan kaavamerkintää yhteistyössä vasemmistoliiton ja demareiden kanssa. Lisäksi kirjasimme kokoomuksen tuella päätökseen tahtotilamme, että Konepajan kaavamerkinnän tarkoituksena on mahdollistaa Elävän musiikin yhdistys ELMU ry:n toiminnan jatkuminen alueella. Tämähän ei asiana varsinaisesti ole lautakuntamme käsissä, vaan nyt kaupungin kiinteistöviraston ja ELMUn pitäisi päästä yhteisymmärrykseen hankesuunnitelmasta.

Tässä kohtaa toivon nyt kaupungilta tahtoa, koska ELMUlta sitä löytyy varmasti. Tärkeintä on, että hankesuunnitelmasta karsitaan kuluja niin, että se on ELMUlle taloudellisesti mahdollista. Eteläiset kaupunginosat tarvitsevat myös omaa meininkiä, eikä kaikkea voi sijoittaa Suvilahteen. On aivan luokatonta, että koko Telakkarannan kaavaa alun perin perusteltiin sillä, että ELMU saa Nosturia korvaavat tilat alueelta. On törkeää vedätystä, jos erinäisten tekosyiden varjolla se ei onnistukaan.

Toisena vaikeana asiana oli Keski-Pasilan Veturitien suunnitelma. Se on vaikea tapaus. Kallis suunnitelma josta ei ole etsimälläkään löydetty halvempaa ratkaisua, joka olisi vielä toteuttamiskelpoinen ja vieläpä kaupunkimainen. Soininvaaran hyvän ehdotuksen perusteella siirsimme ongelman kaupunginhallituksen huoleksi. Päätökseen lisättiin: ”Liikennesuunnitelman (pitkä tunneli) toteuttaminen vaiheittain sopii investointiraamin asettamiin vaatimuksiin, mutta on taloudellisesti ja toiminnallisesti epätarkoituksenmukaista. Vaiheittain toteuttaminen tulee selvästi kalliimmaksi ja lisää huomattavasti rakennusaikaisia haittoja. Välivaiheena toteutettava lyhyt tunneli heikentää huomattavasti kevyen liikenteen olosuhteita ja alueen toiminnallisuutta. Siksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että tunneli voitaisiin toteuttaa kerralla, mikä on järkevämpää sekä taloudellisesti että toiminnallisesti.”

Suurena asiana käsiteltiin Polkupyörien pysäköinnin kehittämisohjelma 2014 – 2018. Hyvä ehdotus, jossa löydetty hyvin kaikki kehittämiskohteet, joita käytännössä on koko pysäköinti kokonaisuutena. Hyvät pyörien pysäköintimahdollisuudet ovat yksi tärkeimpiä tekijöitä, jolla lisätään pyöräilyn vetovoimaa ja pyöräilyn osuutta liikkumisen muotona. Ohjelmassa puhutaan vähän harhaanjohtavasti ”villistä” pysäköinnistä. Sinällänsä se voi tuntua villiltä ja viedä tilaa vaikkapa kävelijöiltä mutta käsittääkseni periaatteessa pyörän saa pysäköidä lähestulkoon minne vain. Yksi selvästi kehitettävä seikka palautteen perusteella on pysäköinnin laatu, jonka pitää olla helppoa, luotettavaa ja turvallista.

Käsittelyssä oli viraston toimintasuunnitelma tuleville vuosille. Se jäi viikoksi pöydälle. Kunnianhimoinen ohjelma, joka alkaa niinkin tärkeästä asiasta kuin yleiskaavan valmistelu ja summaa muutenkin kaikki tärkeät toimet tulevina vuosina. Asuntotuotantotavoitteiden saavuttaminen laadukkaasti on keskiössä, samoin pyöräilyn lisääminen ja joukkoliikenteen kasvattaminen. Pidän kaupunkisuunnittelun visiosta: Helsinki on kodikas ja elinvoimainen suurkaupunki. Haluan asua suurkaupungissa!

Lauttasaaressa Kiviaidankatu 3-7 muutettiin asuinrakennukseksi. Mielipiteissä tätä pidettiin aika massiivisena, ja tämä otettiin huomioon siten, että ikkunoita suunnataan ja sijoittelua on täsmennetty. Suunnitteilla oli ruotsinkielinen lasten päiväkoti myös näihin tiloihin, mutta nyt näyttää siltä, että ollaan siirtymässä suurempaan tilaan Lauttasaaressa. Kaava kuitenkin sallii tuhat neliötä muutakin kuin asumista, joten tähän on mahdollista saada myös päiväkotihanke, jos sellainen on tarjolla.

Jätkäsaarenlaituri 1:n asemakaava Jätkäsaaressa, hotellialueesta tehdään asuntoja ja hotelli & toimitilaa. Asukkaita 200. Umpikortteli rakennetaan puumateriaaleista, että tulee ihan hienoa sen puolesta. Maan tasoon tulee myymälä- ja liiketilaa. 8-kerroksinen on korkein osa puurakentamista.

Ruskeasuo ja Laakso, Tilkanvierron senioritalon asemakaavan muutos. Asuintaloon tulee ikääntyneille pariskunnille itsenäistä asumista, jossa on asunnot on kytketty palvelu- ja turvajärjestelmiin.

Kontulan ostoskeskuksen asemakaavan muutoksessa tehdään suurimmillaan 500 uutta asukasta ja liike- ja palvelutilaa, mutta samalla säilyttäen vanha ostoskeskus. Osa asunnoista toteutetaan vähäautoisena
kohteena. Mukana on mielenkiintoinen metron avokuilun kattamisen projekti, jotta pyöräily ja jalankulku saadaan kiertämään ostoskeskus.

Kontula, Tanhuantie 1:n asemakaavan muutos, seitsenkerroksinen asuinkerrostalo.

Muutamia muistutusten käsittelyjä, jotka eivät muuttaneet kaavaehdotusta.

Santahaminassa annetaan lupa muuttaa aliupseerikoulun koulutustilat urheilukoulun testitiloiksi.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee jalankulkijoiden turvallisuuden
parantamista Vuotiellä, jäi pöydälle, koska ei todellakaan vasta tällä hetkellä turvallisuuteen esitettyyn huoleen.