Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 3.12.2013: Telakkarannassa huoli Elmun tilasta

Helsingin yleiskaavavisiosta 2050 päättäminen. Tämä on erittäin tärkeää siitä syystä, että näille periaatteille laaditaan yleiskaava. Kirjoitin jo aikaisemmin periaatteista. Pidän siitä, että vision tavoitteeksi otetaan urbaani kaupunki. Jonkin verran keskustelua on nyt käyty lehtienkin palstoilla siitä, mihin Helsingin väestönkasvuennuste perustuu. Se onkin hyvä välillä kyseenalaistaa, mutta itse näen kysymyksen yksinkertaisena: Helsinki on ja pitää olla vetovoimainen kaupunki, johon yhä useampi haluaa muuttaa. Se on Suomen ainoa metropoli, johon nykyään lapsiperheetkin haluavat jäädä. Tätä kehitystä on ruokittava ja se tarkoittaa lisää asuntoja, toimitiloja ja nykyistä paljon järkevämpää liikkumista. Uusienkin ihmisten takia täytyy säilyttää kattavat viheralueet ja luonto- ja metsäkohteet.

Jätimme viime viikolla pöydälle Keski-Pasila, Veturitien asemakaavan ja liikennesuunnitelman. Tästä on syntynyt aikamoinen sotku. Hanke on tuhottoman kallis, mistä syystä osana investointiraamia ryhmät päättivät, että sitä pitää kohtuullistaa ja löytää edullisempia tapoja toteuttaa se. Suoraan sanottuna pidän vedätyksenä sitä, että vaihtoehtoinen ehdotus on joko toteuttaa nykyinen suunnitelma sellaisenaan vaiheittain (joka aiheuttaa merkittävää haittaa jatkuvana rakennustyömaana ja tulee yhtä kalliiksi) tai palata parin vuoden takaiseen suunnitelmaan, joka on aivan järkyttävä railo keskelle Pasilaa. Railo muuttaisi alueen luonteen täysin ja kadottaisi katumaisuuden. Vaihtoehtoja kuitenkin on, ja olen tässä Oden linjoilla eli on tehtävä kevyempi vaihtoehto.

Telakkarannan asemakaavasta tehdyt muistutukset. Pyysin asian pöydälle viime viikolla ensisijaisesti siksi, että Elmun tilojen kohdalla on epäselvyyksiä. Paikalle on tulossa kiinteistöviraston tyyppi kysymyksiä varten. Meidän lautakuntahan ei päätä nyt Elmun hankesuunnitelmasta, mutta haluan itse aukottomasti varmistaa, että Elmulla on mahdollisuus valituilla kaavamerkinnöillä viedä hanke eteenpäin. Tulossa olisi Helsingistä puuttuva 3000 hengen konserttitila. Asukkaillakin on ollut huolia kaavasta, joita aion vielä kysyä lautakunnassa. Ne koskevat talojen korkeutta, varjostuksia sekä kolmen uuden noppamaisen talon puutteellisia leikkitiloja. Jotenkin pitäisi löytää kestävä tapa toteuttaa tällaisia hienoja täydennysrakentamiskohteita paremmin yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhdistysten kanssa!

Viime viikolla jäi pöydälle Suutarilan rantapuistoalueen asemakaavan muutos. Valtuusto on tehnyt periaatepäätöksen siitä, että siirtolapuutarhoja perustetaan Helsinkiin lisää. Ne ovat kovin kysyttyjä ja hinnat ovat nousseet pilviin sen takia. Ongelmaksi muodostuu se, että samalla alueet käytännössä suljetaan muiden ihmisten virkistyskäytöltä. Kuitenkin tämä Suutarilan kohde on siitä poikkeuksellinen, että siinä juuri on yritetty säilyttää yleistä virkistyskäyttöä enemmän.

Keskuspuiston keskiosan (Pirkkolan liikuntapuisto ja Maunulanpuisto) muistutukset. Jäi pöydälle viime viikolla, koska alueella on suojeltu liikuntahalli, jonka suojelemisen arvoisuutta on kyseenalaistettu.

Sompasaaren alueen asemakaavan muutos. Näissä kohdin on aina hienoa, kun pääsee tekemään uutta Helsinkiä! Sompasaareen tulee uusi hieno kaupunginosa, jossa noin 3000 uutta asukasta. Lisäksi hemmotellaan kylpylällä. Parilla kanavalla entisestä satama-alueesta tulee jälleen saari. Kaavassa on liiketiloja katutasossa, joka hyvä asia.

Suutarilan Siltalanpuiston alueen asemakaavan muutosehdotus. Tässäpä lainaan suoraan listaa: ”Siltalanpuiston reunoille ja sitä ympäröiviin kortteleihin on suunniteltu uusia asuinkerros- ja pientalotontteja nykyiselle puistoalueelle ja osin nykyisille paikoitusalueille. Myös osalle nykyisistä tonteista on luotu täydennysrakentamismahdollisuuksia. Pääosin kaksikerroksista pienkerrostalokortteleita on täydennetty korkeammilla kerrostaloilla ja erillispientaloilla. Uutta asuntokerrosalaa kaavamuutosalueella on noin 36 900 k-m² ja uutta yleisten rakennusten kerrosalaa 400 k-m². Uusia asukkaita tulee noin 850.”

Tapulikaupungin Maatullinpuiston eteläosan asemakaavan muutosehdotuksesta tehdyt muistutukset, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot. 44 uuden erillispientalotontin rakentamisen Maatullinpuiston etelälaidalle.