Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Meri-Rastila: kuullaan vai kuunnellaanko asukkaita?

Meri-Rastilan kaava tulee pian lautakuntaan. Päivän Hesari kuvaa aihetta hyvin: lautakunnassa on erimielisyyttä ja vielä täysin epäselvää, kumpi ehdotus voittaa.

Kannatan asukkaiden laatimaa vaihtoehtokaavaa. Se säästää arvokkaan lähimetsän ja pystyy silti tiivistämään aluetta. Se on hieno esimerkki aktiivisuudesta, joka vastaa kaupungin ongelmiin. Se tiivistää viheralueita uhraamatta..

Suosittelisin todella kuuntelemaan asukkaita, ei vain kuulemaan.

3 kommenttia
 • Hanna-Leena Ylinen
  14.10.2013

  Kiitokset tuesta!

  Erikoista tilanteessa on myös se, että osayleiskaavaehdotusta perustellaan kiireellä kaavoittaa asuntoja. Jos kiire on niin polttava kuin väitetään, miksi kaupunki ei innolla tartu tarjottuun OURCity-vaihtoehtoon, josta tuskin valitettaisiin, sillä asukkaiden lisäksi myös luontojärjestöt ovat muistutuksissaan ilmoittaneet tukevansa sitä.

  Väite, etteivät OURCity-asunnot olisi riittävän houkuttelevia, ei ole pitävä, sillä rantametsän läheisyys tekisi niistä haluttuja – kunhan metsän rakentamisuhka ensin väistyisi.

 • Olli Vento
  14.10.2013

  Meri-Rastilaa on mahdollista kehittää ja säästää samalla asukkaiden arvostama virkistysalue. Kun kaupunkia tiivistetään aidosti ja huolella, voidaan turvata lähiluonto ja sen tarjoamat monet palvelut niin asukkaille kuin Helsingillekin.

  Uusien asuntojen tarvetta ja virkistysalueita ei ole perusteltua kilpailuttaa toisiaan vastaan. Kun väkimäärä kasvaa, hyvin toimivan viherverkoston merkitys korostuu.

  Meri-Rastilan ulkoilupuisto on olennainen osa itäisen Helsingin viherverkostoa. Nykyisin metsä on vielä riittävän iso kestääkseen aidosti metsäisenä.

  Meri-Rastilan ulkoilupuiston sisällä kulkee arviolta 400 metrin pituinen muinaisranta, joka antaa alueen luonnolle oman erityisleimansa.

 • Elina
  15.10.2013

  Olen samaa mieltä sen kanssa, että OURCity sekä rakentaa tarpeeksi eli tiivistää aluetta halutulla tavalla, että säästää metsän. Metsä voi yhtä lailla olla vetovoimatekijä, kuin ranta-asunnot.