Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Östersundomiin uutta Helsinkiä, taas askeleen eteenpäin

Posted on , 0

Valtuusto päätti 24.1o.2018 Östersundomin yhteistä yleiskaavaehdotusta. Olen saanut olla käsittelemässä Östersundomia moneen eri kertaan, mm. vuonna 2015 silloisessa kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja silloin totesin, että ehdotuksessa on vain kaksi ongelmaa: Sen talous on kuralla ja se on törmäyskurssilla luontoarvojen kanssa.

 

Nämä molemmat ongelmat ovat edelleen olemassa.

 

Ehdotus on edelleen puutteellinen luontoarvojen turvaamisen osalta. Näiden vuosien aikana Natura-alueen arvot on yritetty ottaa paremmin huomioon, mutta ongelmia kaavaan liittyy edelleen. Siellä on upeita alueita, kuten lintuvedet tai Mustavuoren lehto. Ja todella ainutlaatuisia luontokohteita ja korvaamattomia luontoarvoja.

 

Luontoarvojen kohdalla vaaditaan tarkkaa otetta jatkosuunnittelussa, erityisesti osayleiskaavojen ja asemakaavojen kohdalla luontoarvojen kunnioittamisen pitää olla suunnittelun keskiössä. Myös kulkureittien osalta tarvitaan hyvin suunniteltua kulunohjausta, jotta luonto ei kuluisi sekä tarkkoja luonnonhoitosuunnitelmien laatimista vaaditaan alueella.

 

Alueen rakentamisen talouden tasapainottaminen on edelleen haastava. Alue vaatii merkittäviä investointeja varsin etupainotteisesti. Metron toteutuksen aikataulun ja rahoitus on auki. On selvää, että se tarvitsee toteutuakseen sekä Vantaan että valtion rahoitusta.

 

Ajattelenkin, että tätä aluetta kaavoitetaan kaupungin varsin pitkän aikavälin tarpeita varten. Se ei ole toteuttamisen kannalta missään lähitulevaisuudessa ohjelmassa. Ajattelen, että meillä on siis aikaa ratkoa näitä kahta ongelmaa.