Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaikille päiväkoti läheltä. Aloitteeni valtuustossa.

Posted on , 0

Tein Mikko Särelän kanssa aloitteen siitä, että Helsingissä lasten määrä kasvaa koko ajan ja kaupungin omat ennustemallit eivät tuota tarpeeksi tarkkoja tietoja lasten määrästä eri kaupunginosissa. Ehdotin, että Helsingin väestöennustemallia kehitetään siten, että kyselytutkimuksella saatu tieto asukkaiden muuttoaikeista yhdistetään muista aineistoista saatuun muuttotietoon, jotta saataisiin tarkempi ennuste lapsiperheiden palvelutarpeesta.

Vaikka asia kuulostaa byrokraattiselta, se ei ole sitä. Jos kaupunki säännönmukaisesti aliarvioi lasten määrää eikä osaa ennakoida sitä, minne lapsiperheet muuttavat, miten palvelut saadaan oikeaan paikkaan oikeaan aikaan? Päiväkotien ja koulujen rakentaminen on varsin hidasta puuhaa, joten on syytä aikaisemmin ennakoida tarpeita. Parempi ennustemalli = paremmin kaikille päiväkoti läheltä.

Kaupunginkansliassa kehitetään ennustetta tavoitteena aiempaa osuvamman ennustemenetelmän aikaansaaminen. Työssä huomioidaan asukkaiden muuttoaikeita kartoittavan kyselyaineiston hyödyntämismahdollisuudet. Samalla selvitetään myös muiden tietoaineistojen sekä kehittyneemmän data-analytiikan hyödyntämismahdollisuudet kustannustehokkaan väestöennustemallin kehittämiseksi. Yli puolet valtuustosta kannatti aloitetta, joten uskon, että mallia korjataan.

Aloitevastaus täällä.

Itse aloite täällä.