Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 16.1.2018: budjettia ja aloitevastauksia

Tämän vuoden tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma on kokouksen isoin asia. Tosi tärkeää on, että tässä vaiheessa tehdään uudella toimialalla sellaiset käytännöt, joiden avulla lautakunta pystyy ohjaamaan toimintaa tulevina vuosina. Toimintasuunnitelma onkin tosi kattava ja hienosti ohjaa painopistealueita. Se kuvaa myös koko toimialan toimintaa tänä vuonna erinomaisesti. Tulosbudjetti pitäisi olla kuitenkin nykyistä informatiivisempi. Nyt siinä käsitellään kohtalaisen ylimalkaisesti toimialan eri osa-alueita ja esimerkiksi henkilöstö on vain lukumääränä koko toimialan tasolla. Tämä voidaan hyväksyä nyt näin, mutta samalla on syytä päästä tarkempaan informaatioon. Siksi tulemme ehdottamaan kokouksessa, että maaliskuun lopulla käsitellään näiden pohjalta tehty tarkempi kuvaus aivan palvelukokonaisuuksien tasolla. Se toimii sitten mallina vuoden 2019 tulosbudjetille. Tarvitaan enemmän keskeisiä tunnuslukuja, erittelyä henkilöstöstä, investointiohjelman tarkemmat vaikutukset käyttötalouteen.

 

Lausunto kaupunginhallitukselle sinisen valtuustoryhmä ryhmäaloitteesta Leninpuiston nimeämiseksi uudelleen. Siniset haluavat muuttaa sen Ukko-Pekan puistoksi. En pidä itse ehdotusta hyvänä. Kaupungissa on myös nimistössä historian kerrostumia, joita arvostan.

 

Lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, että selvitetään mahdollisuus perustaa laaja-alainen komitea luomaan visioita kulttuurin edistämiseen. Kannatettava ehdotus, koska kulttuurin ja taiteen edistämisen vaihtoehtoisia linjauksia pitää katsoa yhtä valtuustokautta pidemmällä aikavälillä. Kaupungissa on syytä lisätä yhteistyötä ei toimijoiden kesken, joka toivottavast innostaa kulttuurin tekemiseen ja tuottamiseen.

 

Lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta keinojen selvittämiseksi, miten koulujen liikuntatilat olisivat maksutta nuorten ja muiden oppilaiden käytössä koulun jälkeen iltaisin. Ei ole mahdollista avata ilmaiseksi, mutta enemmän tätä käyttöä pitää saada kyllä aikaiseksi.

 

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta harrastusten liittämisestä osaksi koulupäivää.Tätä pidetään kannatettavana.

 

Koko lista on täällä.