Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 16.1.2018 äänesti ensimmäisen kerran

 

Lautakunnan ensimmäinen äänestys käytiin aiheesta Lausunto kaupunginhallitukselle sinisen valtuustoryhmä ryhmäaloitteesta Leninpuiston nimeämiseksi uudelleen. Siniset haluavat muuttaa sen Ukko-Pekan puistoksi. Kokoomuksesta tuli ehdotus, että nimi muutettaisiin joksikin muuksi. Sen puolesta äänesti rkp, kd ja kesk sekä osa kokoomuksesta. En pitänyt itse ehdotusta hyvänä. Kaupungissa on myös nimistössä historian kerrostumia, joita arvostan. Tämä kanta voitti puheenjohtajan äänen ratkaistaessa, koska näin ajatteli myös sd, vas ja yksi kokoomuslainen. Yksi kok ja yksi vihr äänesti tyhjää, yhden vihreän ollessa poissa.

 

Tämän vuoden tulosbudjetti ja toimintasuunnitelmaan tehtiin ehdotuksestani lisäys, jolla saadaan tarkempi tulosbudjetoinnin käsittelytapa. Lautakunta päätti, että  27.3. kokoukseen tuodaan tiedoksi tarkempi kuvaus hyväksytyn toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin toteuttamisesta palvelutasolla, joka toimii mallina myös vuoden 2019 tulosbudjetille. Siinä esitetään päätöksenteon kannalta keskeisiä tunnuslukuja toimialan jokaisesta palvelusta,  lyhyt yleiskuvaus jokaisesta palvelusta ja taloudellisesta tilanteesta, tarkempi ala- ja palvelukohtainen erittely henkilöstöstä, myös jakauma tuki- ja hallintopalveluihin ja muihin, toimintasuunnitelman toimenpiteiden selkeämpi erittely ja niiden seuranta, arvio lähivuosina toteutuvien investointien merkityksestä käyttötaloudelle, tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman liitteenä tulee olla myös lautakunnan jaostojen tekemät vuoden 2018 suurimmat avustuspäätökset, Lisäksi esittelyssä käytettävä malli tulee toimimaan pohjana vuoden 2019 tulosbudjetin valmistelussa.

 

Lausunto kaupunginhallitukselle sinisen valtuustoryhmä ryhmäaloitteesta Leninpuiston nimeämiseksi uudelleen. Siniset haluavat muuttaa sen Ukko-Pekan puistoksi. En pidä itse ehdotusta hyvänä. Kaupungissa on myös nimistössä historian kerrostumia, joita arvostan.

 

Pöydälle jäi lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta keinojen selvittämiseksi, miten koulujen liikuntatilat olisivat maksutta nuorten ja muiden oppilaiden käytössä koulun jälkeen iltaisin. Ei ole mahdollista avata ilmaiseksi, mutta enemmän tätä käyttöä pitää saada kyllä aikaiseksi.