Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Valinnanvapaus. Kyllä, mutta ei näin.

Valtuusto käsitteli tänään Helsingin lausuntoa hallituksen valinnanvapausesitykseen. Tämä oli varsin monipuolinen keskustelu, itse kerroin kantani näin:

 

Kantani valinnanvapauteen on kyllä, mutta.

 

Kyllä, mutta paremmin toteutettuna kuin mitä maan hallitus nyt meille tarjoaa.

 

Parhaassa tapauksessa ja vaiheittain toteutettuna valinnanvapaus antaa ihmisille mahdollisuuden vaikuttaa ja toimia itse. Pahimmassa tapauksessa rakennamme raja-aitoja ja pirstomme hoitoketjut.

 

Täällä on toivottu, että yritykset pääsisivät kirittämään julkista sektoria. Yksi ongelma tässä valinnanvapausmallissa on juuri se, että se kohtelee erilaisia yrittäjiä eri tavoin. Ammatinharjoittajat ja pienet yrittäjät ovat vaarassa joutua alisteiseen asemaan. Hallitus tulee tosiasiallisesti vaikeuttamaan näiden yrittäjien ja ammatinharjoittajien toimintaa. Siinä missä valtuutettu Vartiainen haluaa aktiivisesti suosia isoja toimijoita, haluaisin ettemme aktiivisesti estäisi pieniä yrittäjiä yrittämästä.

 

On ainakin kolme muutakin asiaa, joista olen huolissani.

 

Lastensuojelu tulee olemaan esimerkki raja-aitojen rakentamisesta

On oikein ja hyvä, että lastensuojelu rajataan valinnanvapauden ulkopuolelle. Tämä aiheuttaa kuitenkin yhden uuden raja-aidan. Perheiden palvelut kuuluvat valinnanvapauden piiriin, ja tulee olemaan vaikeaa sovittaa ne yhteen lastensuojelun palveluiden kanssa. Nämä palvelut tulevat hajautumaan. On mahdollista, että palvelun tuottajaa vaihdetaan, kun lastensuojelun asiakkuus alkaa. Pelkään, että raja-aitojen rakentaminen juuri kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien lasten kohdalle tulee osoittautumaan katastrofiksi.

 

Hyvä puheenjohtaja,

 

Uusimaa ei ole Kainuu

Siinä missä muualla on laajat maakunnat ja pitkät etäisyydet, Uudellamaalla on asukkaat ja suurten kaupunkien terveysongelmat. Olen huolissani siitä, miten Uudenmaan maakunnan varaan rakentuva ratkaisu tulee täällä toimimaan ylipäätään. Lisäksi maakuntien mahdollisuus ohjata jää vajaaksi, kun taloudellisia työkaluja, kuten maakuntaveroa ei ole näillä näkymin käytettävissä.

 

3 miljardin säästöjä ei tulla tällä mallilla tavoittamaan. Päinvastoin, kustannusten ennakoidaan kasvavan.

 

Puheenjohtaja, Haluan kiittää Helsingin kaupungin lausunnon valmistelleita tahoja siitä, että nämä asiat nousevat lausunnossamme esille.