Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 20.6.2017: raportti

Uuden lautakunnan ensimmäinen kokous oli tosi innostava. Kun helsinkiläisiltä on kysytty miten he arvostavat kaupungin palveluita, kirjastopalveluihin oltiin kaikkein tyytyväisempiä (91 %) ja lähelle pääsevät myös museot ja taidenäyttelyt (85 % ) sekä ulkoilualueet ja puistot (87 %). Tärkeää työtä niin monella eri saralla.

 

Päätökset tehtiin pääsääntöisesti, kuten oli esitetty. Lautakunnan strategiaseminaariin päätettiin ottaa lautakunnan varajäsenet mukaan myös.

 

Siirsimme toimivallan viranhaltijoille vuokralle antamiseen, enintään kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Ja päätimme, että viraston päälliköt saavat tehdä päätökset tilojen tai alueiden käytöstä anniskelutoimintaan.

 

KinoKivinokka-työryhmän oikaisuvaatimus avustuksiin. Tästä keskusteltiin pitkään. Juttelin myös kivinokkalaisten kanssa tilanteesta ja he kokevat, että päätöstä tehtäessä tehtiin virhe, jolloin Kivinokkalaiset ry:n ja KinoKivinokan hakemukset ja myönnetyt rahat olivat menneet sekaisin päätöksissä. Esittelijä sanoo, että kokonaisuus saa nyt 500 euroa enemmän kuin kokonaisprojekti sai viime vuonna. KinoKivinokan saama avustus on esittelijän mukaan linjassa yhden päivän elokuvaprojektien normaalisti saaman avustuksen kanssa. Esittelijän mukaan hakemukset eivät ole menneet sekaisin, vaan erillisyys on ollut hakemusten käsittelijöiden tiedossa. Itselleni oli vaikeaa nyt se, että jos päätös on yleisten, aikaisemmin hyväksyttyjen avustusperiaatteiden mukainen, ei periaatteita voi muuttaa oikaisuvaatimusten kautta vaan se on tehtävä periaatteiden muotoilun yhteydessä. Siksi tämä oli nyt huono juttu lautakunnan ensimmäiseen kokoukseen käsiteltäväksi, mutta en voinut kannattaa oikaisuvaatimuksen hyväksymistä. Hanke on ehdottomasti kannatettava, osa helsinkiläistä kaupunkikulttuuria ja tällaiset hankkeet on pidettävä jatkossa periaatteita tehtäessä listalla. Uudet avustusperiaatteet ovat piakkoin tulossa lautakuntaan käsittelyyn. Asiasta ei äänestetty, mutta vasemmistoliiton edustaja jätti eriävän mielipiteen asiaan.

 

 

 

Suomen taidetanssin tuki ry:n oikaisuvaatimus taiteen perusopetuksen kehittämisavustuksiin. Hyväksyttiin ehdotus, että se hylätään. Avustus perustuu alueelliseen tasa-arvoon eikä eri taiteen lajien tasa-arvoon.

 

Tapanilan Urheilutalosäätiön pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen pidentäminen. Päätettiin esityksen mukaan.

 

Lateppo Oy:n pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen pidentäminen. Päätettiin esityksen mukaisesti.

 

Liikuntapalvelupäällikön viran väliaikainen hoitaminen. Taina Korelli hoitaa liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntapalvelupäällikön virkaa.

 

Läntisen nuorisotyöpalvelun aluepäällikön viran väliaikainen hoitaminen. Merja Hovi hoitaa nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisotyön aluepäällikön avointa virkaa.

 

 

Koko lista löytyy täältä