Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.3.2017: aloitelausuntoja, kuten Haaganpuro

Pitäjänmäen alueen (Strömbergintie 4) asemakaava. 290 uutta asukasta. Toimitilat muutetaan kolmeksi uudeksi kerrostaloksi. Vanhat tehdasrakennukset puretaan paitsi ns. porttirakennus, joka suojellaan.

Sörnäisten Työpajanpihan (Hermanninrantatie 4, Työpajankatu 8, Vanha talvitie 5-7) tarkistettu asemakaavaehdotus. Tämä on ollut siis nähtävillä. Tänne tulee kaupungin tekninen virasto ja asuntoja ja toimitiloja. Keskustakortteleissa yhdistyy asuminen, toimitilat, liiketilat ja virastot. Keskiosaan tulee avoin katuaukio. Alueelle arvioidaan tulevan noin 650 uutta asukasta ja 2 100 uutta työpaikkaa. Huomautukset koskivat taiteilijatalon olosuhteita ja entisen makkaratehtaan rakennusta, johon haluttiin erilaisia toimintoja.

Lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee Haaganpuron kunnostamista. Kaupunginvaltuusto palautti tämän uudelleen valmisteluun siten, että Haaganpuron alajuoksun padon purkaminen otetaan tänä vuonna toteutettavaksi. Samalla valtuusto kiirehtii koko Haaga – Maunulanpuron säilyttämisen ja ennallistamisen suunnittelua.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ottaa huomioon taimenen elinolosuhteiden vaalimisen koko valuma-aluetta koskevassa suunnittelussa. Haaganpuron alajuoksulla ja Meilahdessa sijaitsevien kalojen nousuesteiden poistamisvaihtoehtoja koskevat toteuttamissuunnitelmat on valmisteltava huolella, vaikka toteutusta kiirehdittäisiin. Suunnittelussa on otettava huomioon myös ympäröivä maankäyttö, Pikku-Huopalahden viheralueiden puistomiljöö ja virkistyskäyttö, maankäytön muutokset sekä merenpinnan ennustetun nousemisen ja hulevesitulvien vaikutukset. Haaganpuron taimenkannan elinolosuhteiden säilyttäminen tulee jatkossa olemaan lähtökohtana kaavoituksessa.

Malminkartanon alueen (Rukkilanrinne 6) tarkistettu asemakaavaehdotus. Toimistotontille tulee asuinkerrostalo, jossa nykyinen talo puretaan. Esitetyt huomautukset kohdistuivat 4-kerroksisen rakennuksen rakentamiseen. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia.

Rakennuskiellon pidentäminen Lauttasaaressa,  Luoteisväylän varrella. Tontit ovat Suomen Kulttuurirahaston omistuksessa. Suojeltu ateljeerakennus on annettu purkaa huonokuntoisuuden vuoksi. Asemakaavaa pitää muuttaa vastaamaan uutta tilannetta.

Lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee Koskelan sairaala-alueen G-talon tilojen varaamista vastikkeetta Stop Huumeille ry:n käyttöön. Tämä ei ole mahdollista, koska tämä toiminta ei ole asemakaavan mukaista, sillä asemakaavassa G-rakennus on osoitettu muutettavaksi asuinkäyttöön.

Koko lista täällä.