Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Ilmastonmuutos ei odota – #WeWillMoveAhead

Palasin perhevapaalta työhöni Akavaan, jossa olen ilmasto- ja ympäristöpolitiikan asiantuntijana. Tämä kirjoitus on julkaistu Akavan Tuumaamo-blogissa.

Kuolleella planeetalla ei ole työtä. Siksi on syytä olla mukana pysäyttämässä ilmastonmuutos. Akava on mukana vaikuttamassa siihen, että työtä muutetaan kestävämmäksi ja uusien, kestävämpien elinkeinojen syntymistä tuetaan. Tämä vaatii uutta tutkimus- ja tuotekehitystä ja siihen panostamista sekä olemassa olevien työprosessien uudelleen miettimistä.

Kansainvälisen ilmastopolitiikan asetelma muuttunee merkittävästi, kun Yhdysvaltain uusi presidentti Donald Trump astuu tällä viikolla virkaansa. Hänen näkemyksensä ilmastonmuutoksesta ovat olleet ailahtelevaiset. Epävarmuus siitä, mihin Yhdysvallat suuntaa jatkossa suuntaamaan ilmastotyötään, on käsin kosketeltavaa. Ministerivalinnat antavat ymmärtää, että takapakkia on tulossa.

Pariisin ilmastokokouksesta on nyt vähän yli vuosi. Oli rohkaisevaa, että siellä syntynyt sopimus saatettiin voimaan nopeasti. Se kertoo muutoshalukkuudesta. Ongelma on edelleen maakohtaisten suunnitelmien laadinta: ellei niistä tule tarpeeksi kunnianhimoisia, ilmaston lämpenemistä ei pystytä pysäyttämään. Tavoite lipuu koko ajan kauemmaksi.

Kansainvälinen ammattiyhdistysliike on johdonmukaisesti puolustanut sitä, että tavoitteiden on oltava kunnianhimoisia. Jotta kaikki maat pystyvät tekemään osansa, kehittyvien maiden ilmastonmuutosrahoitus on saatava riittävälle tasolle. Haluamme myös, että muutosta työssä tuetaan ja oikeudenmukainen siirtymä kohti kestävää työtä turvataan.

Joulukuun Marrakechin ilmastokokouksessa maailma puhui yhdellä äänellä. Yksikään maa ei ilmoittanut irtautuvansa Pariisin sopimuksesta. USA:n vaalituloksesta puhuttiin, mutta samalla maat ratifioivat sopimuksen ja sitoutuivat siihen. Tuleville neuvotteluille sovittiin raamit. Kokouksessa saatiin myös sovittua työohjelmasta eli jatkosta sille, miten edetään ilmastonmuutoksen aiheuttamien vahinkojen ja menetysten kanssa.

Oras Tynkkynen arvioi blogissaan, että ilmastotyön luonne on muuttunut vuosien varrella. Nykyisin painopiste on laajan rintaman yhteistyössä, jossa yritykset, kunnat ja järjestöt ovat mukana. Tässä työssä myös Akava ja kansainvälinen ammattiyhdistysliike ovat vahvasti mukana.

Ilmastoneuvotteluiden viesti on yksiselitteinen: #WeWillMoveAhead. Eteenpäin jatketaan. Yhdessä.