Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunki­suunnittelu­lautakunta 24.1.2017: Asuntojen keskipinta-alat ja Stansvikinkallio liito-oravat

Stansvikinkallion (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) asemakaava ja liikennesuunnitelma

Hienoa aluetta, jossa luonto ja kalliot pääosassa. Tänne tulee kerrostaloja 2000 asukkaalle ja niiden keskelle jää Stansvikinkallion puisto. Kulmassa on Uusikylän kesämaja-alue, joka siirretään Vanhakylään. Siellä on arvokas lepakkoalue, ja “kaava-alueen rakennettava alue kattaa 5 % arvokkaasta lepakkoalueesta”, mutta ne ovat kartoituksen perusteella ruokailualueita eikä suojeltavia lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. Minusta tuo on kyllä nyt vähän sellaista selittelyä. Kaavassa on myös lepakoita koskeva määräys, joka koskee valaistuksen suuntaamista ja rajoittamista.

Huoneistotyyppien ja -kokojen ohjaaminen asemakaavoissa

Keskustelua on käyty lähinnä kahdesta asiasta. Poistetaanko ehdotus siitä, että asuntojen keskipinta-alan pitää olla 80 neliötä. Tällainen keskipinta-alasäädös poistettiin aikoinaan (silloin se oli 75) tehottomana ja huonona ohjauskeinona. Sen tilalle tuli silloin säätely siitä, että pitää olla tietty määrä asuntoja, joissa on useampia huoneita. Se on minusta edelleen järkevää ja keskipinta-alamääräys on mahdollista poistaa. Toinen ehdotus koskee sitä, että perheasuntoja tuotettaisiin ehdotetun 50 % sijaan vain 40 %. Tätä en kannata, koska kaupungissa on pula perheasunnoista. Prosenttimäärän pienentämisen sijaan tarvittaisiin tarkempaa alueellista ohjausta. On alueita, joilla on paljon perheasuntoja ja sitten niitä, joilla ei ole lähestulkoon ollenkaan. On myös huomioitava, että nämä määräykset koskevat vain tuotantoa muualla kuin Helsingin kaupungin omistamalla maalla eli vain pientä osaa Helsingin asuntotuotannosta.

Hämeentie 153:n tarkistettu asemakaavaehdotus

Toimitilarakennus puretaan ja tontille tulee kolme 6–8-kerroksista asuinkerrostaloa. Kivijalkaan tulee liiketilaa. Pysäköinti tulee sisäpihalle kannen alle. Asukkaita noin 440.

Poikkeamishakemus (Meilahti, Johannesbergintie 4)

Hyväksytään se, että rakennusoikeudesta poiketaan n. 140 k-m²:llä siten, että vanhan puretun, sr-2-merkinnällä suojellun asuinrakennuksen (huoneistoala 31 m²) tilalle siirretään kolmikerroksinen huvila, jonka kerrosala on n. 170 k-m².

Poikkeamishakemuksia Pitäjänmäki, Pitäjänmäentie 33, Kallahti, Riveliniemenpolku 1, Kallahti, Heposaarentie 3 ja 4, Kallahti, Kallvikinniementie 23, Käpylä, Marjatantie 27. Kuvaukset täällä.

Koko lista täällä