Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunki­suunnittelu­lautakunta 20.12.2016: Vallilan konepaja-alue pöydälle

Bauhaus haluaisi tulla Konepaja-alueelle Vallilaan. Poikkeamislupahakemus jätettiin pöydälle tammikuun kokoukseen. En kannata hanketta. Se ei vastaa nykyistä alueen ilmettä ja elämää. Konepaja-alueelle on tarkoitus rakentaa hienoa, moni-ilmeistä kaupunkia, johon kuuluu mm. kivijalkaliikkeet ja kadunvarsitoiminta. Bauhausin hakemus poistaa kaiken tämän. Se lisää liikennettä alueella merkittävästi. Lisäksi se vaikeuttaa alueelle rakentunutta aktiivista toimintaa. On löydettävä sellainen ratkaisu, joka ottaa kaiken tämän huomioon. Yli viisisataa ihmistä jätti asiasta muistutuksen, vaikka virasto käsitteli asiaa poikkeuksellisen ja kummallisen nopealla aikataululla. Todella hienoa aktiivisuutta, näin nopeaa reagointia!

Yleiskaavasta tehdyt valitukset. Niitä tehtiin noin 50 ja lisäksi Vartiosaaresta 10 kpl. Viranomainen valitti 5 kpl: ELY, Liikennevirasto, Puolustusvoimain logistiikkalaitos, Museovirasto. Elyn liikennepuoli valitti kaupunkibulevardeista, ei ole riittäviä selvityksiä heidän mielestään. Ei kohdistunut kaikkiin bulevardeihin, pl. Vihdintie, Tuusulanväylä ja Itäväylä. Elystä valitti ympäristöpuoli Natura-alue ja Viikintien pohjoispuoli, jossa ruskosuohaukka, ei noudata varovaisuusperiaatetta. Liikennevirasto valitti samasta kuin Ely bulevardien osalta ja lisäksi Ilmalan varikkoalue, joka ei saisi olla kantakaupunkimerkinnällä. Puolustusvoimien logistiikka valitti saarista, Kuusiluoto, Lehmäsaari, Nuottasaari ja Melkki, pitäisi olla Puolustusvoimien alue. Museovirasto valitti Malmi, Tuomarinkylä, Töölön Mäntymäki, Lapinlahden sairaala, kaupunkibulevardien kaventavat viheralueet Keskuspuistossa, Vantaanjoen varressa ja Viikin vihervyöhykkeellä.

Huoneistotyyppien keskipinta-alan ohjaaminen kaavoissa. Ehdotus oli, että asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/

keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 80 h-m². Tästä voidaan poiketa alueellisin ja/tai asuntopoliittisin

perustein. Erityisistä syistä voidaan asunnoille edellyttää suurempaa kuin 80 h-m² keskikokoa. Tämä jäi pöydälle seuraavaan kokoukseen tammikuussa. Aikaisemmin, kun ryhmät neuvottelivat Asumisen ohjelmasta, keskipinta-ala poistettiin ja se korvattiin huonemäärämääräyksellä. Tästä on syytä puhua vielä tarkemmin.