Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.11.2016: Vistra

Posted on 0

Minulle päivän isoin asia oli Viher- ja virkistysverkoston kehittämisen periaatteet. Hyvät periaatteet, jotka vievät Helsingin luonnon linjauksia reippaasti eteenpäin. Pari asiaa halusin tarkentaa, joten tein seuraavat ehdotukset kokouksessa

1.Samalla lautakunta edellyttää, että jatkosuunnittelussa otetaan huomioon viherverkoston vahvistaminen lisäämällä viherrakennetta kaupunkirakenteessa esim. uusissa suunnitelmissa käytettävän viherkertoimen avulla.
Viherkerroin on tulossa käyttöön, mutta sen tehokas hyödyntäminen on tärkeää. Sitä voidaan käyttää, kun viherverkoston asemaa vahvistetaan. Äänestyksessä ehdotus meni läpi äänin 5-4 (kok, ps vastusti)

2. Lautakunta edellyttää, että jatkosuunnittelussa otetaan huomioon metsäverkoston jatkuvuuden turvaaminen myös rakentamiseen suunnitelluilla alueilla.
On tärkeää, että kun rakennetaan, metsäverkosto pysyy todellakin verkostona, jossa alueet liittyvät toisiinsa. Äänestyksessä ehdotus ei mennyt läpi äänin 3-6 (dem. kok, ps vastusti).

3. Valmistelussa otetaan huomioon, että kaupungin kasvaessa turvataan luonnon monimuotoisuus ja ekologiset arvot myös toiminnallisesti kehitettävillä viheralueilla.
Se, että kaupunki kasvaa, lisää viheralueiden ja luonnon käyttöä. Uudet reitit ja lisääntyvä käyttäjämäärä tarkoittaa sitä, että on erityisesti huomioitava luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Äänestyksessä ehdotus ei mennyt läpi äänin 4-5 (dem, kok vastusti).

4 Metsien hoitosuunnitelmissa huomioidaan luonnontilaisten alueiden osuus verkoston ekologisten arvojen parantamiseksi.
Meidän lautakunta ei tee metsien hoitosuunnitelmia, mutta kun niitä tehdään, on pidettävä osa myös luonnontilaisena, jotta ekologiset arvot eivät vaarannu. Äänestyksessä ehdotus ei mennyt läpi äänin 3-6 (dem, kok, ps vastusti).

Taka-Töölön alueen (Mechelininkatu 34) tarkistettu asemakaavaehdotus. Ollut meillä siis aiemmin. 430 uutta asukasta. Alue on Mechelininkadun ja Merikannontien välissä, Taivallahden kasarmialueen vieressä. Kiinteistö Oy Mechelininkatu 34 A suojellaan sr-2-merkinnällä. Päätettiin esityksen mukaan.

Sörnäisten Työpajanpihan asemakaavaehdotus. Tähän tulee kaupungin teknisen viraston, asuntojen ja toimitilojen rakentaminen. Entisen makkaratehtaan rakennus osoitteessa Työpajankatu 6, toimitilarakennus osoitteessa Vanha talvitie 5 ja varastorakennus osoitteessa Hermannin rantatie 4 puretaan uuden rakentamisen tieltä. Päätettiin näin.

Neitsytsaarentie 2-8 asemakaavaehdotus, täydennysrakentamista.Uudet kuusi- ja seitsemänkerroksiset talot ja Lisäksi Kallvikintien ja Mustalahdentien risteykseen on tuleva 5.-7.krs talo, joissa yhteensä noin 220 asukasta.