Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.10.2016:

Posted on Ei avainsanoja 0

Ida Aalbergin puiston länsiosa (Ida Aalbergin tie 6). Uusi päiväkoti! kaksikerroksisen 1 650 k-m² kokoisen päiväkotirakennuksen rakentamisen Ida Aalbergin puiston länsiosaan. Nykyinen leikkipuisto kunnostetaan ja sen sisätilat tulee päiväkotirakennukseen. Päiväkoti Ella (Näyttelijäntie 17) puretaan myöhemmin rakennuksen huonokuntoisuuden takia. Polkupyöräilyn olosuhteita parannetaan. Ida Aalbergin puiston länsiosa on osa Pohjois-Haagan kaupunginosapuistoa. Se on ekologinen yhteys Keskuspuiston ja Länsipuiston välillä.

Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien alustava liikennesuunnitelma. Suoraan listalta: ”Ajonopeuksien hillitsemiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien risteykseen rakennetaan kiertoliittymä.”

lausunto aloitteesta, joka koskee Tapulikaupungin asukastilojen puuttumista. Näiden asukastilojen järjestämiselle Tapulikaupunkiin ei ole asemakaavallisia esteitä.

Oikaisuvaatimus poikkeamispäätöksestä (Kruununhaka, Pohjoisranta 18). Ei tutkita koska on tullut myöhässä.