Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 6.9: Kansallinen kaupunkipuisto ja tiivistyskaavoja

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin. On tehty valtuustoaloite, jonka on allekirjoittanut yli puolet valtuustosta. Lausunto suhtautuu kansalliseen kaupunkipuistoon nihkeästi. Olenkin asiasta aivan eri mieltä. Kansallinen kaupunkipuisto olisi oiva tapa antaa viher- ja virkistysalueillemme korkea asema, nostaa niiden vetovoimaisuutta. Haluan muutoksia lausuntoon. Asiaa käytiin läpi jo viime viikolla, mutta pyysin sen pöydälle.

Lammenrannan (Kaarela, Kuninkaantammi) asemakaavan muutos ja liikennesuunnitelma. Runkolinjan 560 varteen tiivistetään, jopa 900 uutta asukasta. Vaikuttaa erittäin hyvältä. Teollisuusalue muutetaan puukerrostaloiksi. Siellä on hieno tekoallas, jota on käytetty juomaveden puhdistamiseen. Tämä kunnostetaan ja sen ympärille tulee puisto. Samalla tehdään uimarantaa ja mm. ulkoilumaja. Asukaspysäköinti hoidetaan keskitetysti talolla. Puukerrostalot itsessään ovat varmasti hienoa, mutta samalla yritetään uusia ratkaisuja: rakennusten tulee tuottaa uusiutuvaa energiaa ja olla energiatehokkaita. Viherakattoja rakennetaan.

Yläkiventie 6 (Vartiokylä, Myllypuro) asemakaava. Tontille tulee uusi asuinkerrostalo, peräti 8-kerroksinen. Autopaikat tulevat pihalle. Täydennysrakentamista!

Pakilantien ja Välitalontien risteyksen ympäristön (Pakilantie 82, 83 ja 85 sekä Välitalontie 75b) asemakaava. Pakilantiestä on tulossa keskuskatu, jossa tiivistetään, tulee palveluita. Näille neljälle tontille tulee nelikerroksinen asuintalo. Ensimmäiseen kerrokseen tulee toimisto- tai liiketiloja. Asukkaita saadaan 100 lisää.

Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaohjeet, jäivät viime viikolla pöydälle.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Natsi-Saksalle luovutettujen kahdeksan juutalaisen muistoksi asetettavia kompastuskiviä. Suora ja lyhyt lausunto ”Ehdotetut muistolaatat toimivat kadun pintamateriaalina. Liikennesuunnittelun kannalta ei ole estettä käyttää metallisia laattoja jalkakäytävän päällystemateriaalina, mikäli niistä ei muodostu Tieliikenneasetuksen mukaisia tiemerkintöjä. Materiaalin tulee myös olla sellaista, ettei siitä aiheudu liukastumista tai kompastumista.”
Koko lista.