Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökset 16.8.2016

Posted on Ei avainsanoja 0

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.8.2016 päätti näin:

Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2017-2019. Pari äänestystä kokouksessa.
Tarkastusmaksua halutaan korottaa 80 eurosta sataan. Tein ehdotuksen, ettei se ole perusteltua. Ylin pysäköintivirhemaksu on 80 euroa, ja minusta sen pitäisi myös tarkastusmaksun suuruus. Äänestyksessä ehdotukseni voitti äänin 5-3, yksi poissa.
Toisena ehdotimme, että ratikoissa luovutaan kuljettarahastuksesta, se lisää ratikoiden aikatauluongelmia. Tämä lisättiin lausuntoon yksimielisesti.
Lisäksi poistettiin viittaus kaupungin tuottavuustavoitteeseen, koska se oli lausunnossa väärin ymmärretty. Meni läpi äänestyksessä äänin 6-2, 1 poissa.

Lausunto toivomusponnesta aurinkopaneelien asentamisesta Helsingin rakennusten katoille. Ehdotuksen mukainen lausunto.

lausunto toivomusponnesta energiatehokkuutta palvelevista sähkö-, lämpö- ja liikenneverkoista. Ehdotetun mukaisesti. ”Helen Oy:n olisi syytä jatkaa energiatehokkuutta palvelevien älykkäiden verkostojen toteuttamista uusille rakentamisalueille ja saneerattaville alueille sekä kehittää toimintaa mm. Kalasataman alueelle toteutetun älykkäästä energiaverkosta ja Suvilahden aurinkovoimalan toiminnasta saatujen kokemusten perusteella.”

lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee keskustatunnelivarauksesta luopumista. Pitää kuulemma varautua myös sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät ole ihan heti toteutumassa. Tästä varauksesta voisi kyllä luopua koska sen huomioiminen suunnitelmissa maksaa rahaa. Ehdotetun mukaisesti.

rakennuskiellon asettamiseksi Itäkeskuksen yhdelle korttelille kaavoituksen ajaksi. Näin päätettiin.

lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä. Muutoksetta päätettiin lausunto.

Lausunto Hämeentien ja yms. liikennesuunnitelmaan liittyvästä valtuuston toivomusponnesta, jossa ehdotetaan kattavan kadun parannussuunnitelman laatimista Hämeentielle. Tämä kattava kadun parantamissuunnitelma toteutuu katusuunnitelmassa. Edelleen on tarkoitus jatkaa vuorovaikutusta alueen ihmisten kanssa. Ehdottetun mukainen lausunto.

lausunto kaupunginhallitukselle Hämeentien yms. liikenesuunnitelmaan liittyvästä valtuuston toivomusponnesta, joka koskee liikenteen sujuvuuden huomioon ottamista jatkosuunnittelussa. Itäväylän ja Sörnäisten rantatien muutoksista valmistellaan liikennesuunnitelmaa, joka on tarkoitus esitellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2016 aikana. Lisäksi on tutkittu uutta ajoyhteyttä Hämeentieltä pohjoisesta. Se ei kuitenkaan ole hyvä, koska sitä käyttäisi vain vähän liikennettä ja sekoittaisi reitinvalintaa. Tämän mukainen lausunto

lausunto Hämeentien yms. liikennesuunnitelmaan liittyvästä valtuuston toivomus-ponsista, joissa painotetaan jalankulkijaystävällisyyden ja näkövammaisten huomioon ottamista. Nämä ovat suunnittelun peruslähtökohtia. Kun liikennevalot poistuvat, poistuu myös näkövammaisten ääniopasteet. Hämeentie onkin esteettömyysluokituksessa erikoistasoa. Siksi sillä on korkeat laatuvaatimukset. Suunnitteluun otetaan mukaan näkövammaisten järjestöt. Näin päätettiin.