Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Yleiskaava lautakunnasta eteenpäin: Keskuspuistoa säästyi, Lauttasaaresta pois merentäyttöjä.

Posted on Ei avainsanoja 0

Lautakunnassa muutettiin yleiskaavaa. Kaikki ehdotukset teki lautakunnan puheenjohtaja sovitun neuvottelutuloksen mukaisesti ja kaikki muutokset tehtiin lautakunnassa yksimielisesti.

(Alla oleva teksti lautakunnan päätöstiedotteesta)

Lautakunta teki muutamia muutoksia yleiskaavakartan merkintöihin. Pääsääntöisesti muutokset lisäävät virkistys- ja viheralueiden määrää Lauttasaaressa, keskuspuistossa sekä Uutelassa Vuosaaressa.

Lautakunta päätti seuraavista muutoksista kaavakarttaan:

⦁ Lauttasaaressa Nackapuistossa kaksi ruskeaa rakentamispikseliä poistetaan, samoin Lauttasaaren koillisosasta Länsiväylän eteläpuolelta poistetaan yksi ruskea pikseli ja pohjoispuolelta kaksi ruskeaa pikseliä.

⦁ Hämeenlinnan kaupunkibulevardilta poistetaan pohjoisesta osasta kaksi ruskeaa rakentamispikseliä ja Metsäläntien pohjoispuolelta poistetaan yhteensä kahdeksan ruskeaa pikseliä ja korvataan ne virkistys- ja viheraluemerkinnällä.

⦁ Uutelan kanavan itäpuolelta poistetaan neljä eteläisintä rakentamisen mahdollistavaa pikseliä

Lautakunta päätti todeta seuraavat asiat:

⦁ kaupunkibulevardien rakentaminen ei edellytä tiemaksujen tai vastaavien käyttöönottoa
⦁ kaupunkibulevardien liittymäratkaisut tehdään tarkemman suunnittelun yhteydessä
⦁ liittymät voivat olla joko eritasoliittymiä tai tasoliittymiä.
⦁ kaupunkibulevardien toteuttamisjärjestyksestä ja mahdollisesta vaiheittaisuudesta tehdään erillinen päätös
⦁ jatkovalmistelussa on varmistettava, että Haaganpuron arvokas taimenkanta säilyy
⦁ jatkovalmistelussa on varmistettava, että keskuspuiston ekologinen käytävä säilyy vahvana erityisesti Pirkkolan urheilupuiston ja Maunulan majan alueella
⦁ jatkovalmistelussa on pidettävä huolta siitä, että uurnalehto säilyy hiljentymiseen soveltuvana rauhallisena ympäristönä
⦁ kulttuuriympäristöt (esimerkiksi Rastilan kartano) tulee täydennysrakentamisen alueilla nähdä laajemmin kuin vain suojeltavina tai säilytettävinä rakennuksina eli kulttuuriympäristö käsittää myös piha-aluetta ja muuta ympäristöä
⦁ jatkosuunnittelussa otetaan huomioon Tuomarinkylän ja Kivinokan alueella niiden nykyiset toiminnat
⦁ luonnonmukaisia metsä- ja luontoalueita tulee olla riittävä määrä rakennettujen puistojen lisäksi
⦁ riittävät lähivirkistysalueet tulee turvata täydennysrakentamisalueilla
⦁ rantojen avoin käyttö ja kulkureitit turvataan alueita rakennettaessa